Afspraken woningbouw 2009

Zwolle – De gemeente heeft de ambitie om van 2005 tot en met 2009 4450 woningen te bouwen in Zwolle. De samenwerking met woningbouwcorporaties is hiervoor erg belangrijk en daarvoor zijn er prestatieafspraken gemaakt met de drie corporaties die in Zwolle actief zijn. Woningbouwcorporaties zorgen voor ongeveer 50% van de woningbouwproductie in Zwolle. In 2009 willen de corporaties 393 huizen bouwen. De corporaties hebben zich ook verbonden aan de Zwolse Aanpak die bedoeld is om de gevolgen van de kredietcrisis voor de woningbouw het hoofd te bieden. 

De situatie op de woningmarkt is het afgelopen jaar veranderd door de kredietcrisis. Om ervoor te zorgen dat de woningbouwproductie niet stil komt te liggen in Zwolle is de Zwolse Aanpak vastgesteld door gemeente, corporaties, projectontwikkelaars en anderen. De drie Zwolse corporaties spannen zich binnen de Zwolse Aanpak in om de door hen geplande woningproductie in 2009 en 2010 zoveel mogelijk te halen. Bovendien bekijken zij bekijken of zij projecten van ontwikkelaars over kunnen nemen, zodat deze alsnog gerealiseerd worden. De corporaties spelen daarmee een belangrijke rol om de Zwolse woningmarkt zoveel mogelijk in beweging te houden.  

De gemeente en de corporaties hebben ook afspraken gemaakt over verbetering van de duurzaamheid in bestaande en nog nieuw te bouwen woningen. Naast de milieueffecten die duurzaam bouwen met zich meebrengt bespaart het woninggebruikers ook veel geld aan energiekosten. Naast deze argumenten vinden de betrokken partijen het ook belangrijk om een duurzame woningvoorraad te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om energie- en kostenbesparing maar ook om gezondheid, gebruikskwaliteit, milieu (zoals het gebruik van materialen) en de mogelijkheid voor aanpassingen in de toekomst. Daarnaast kan duurzaam bouwen ook een impuls zijn voor de economie. 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Dan moet de nieuwe eigenaar ook zijn huis kwijt kunnen. Die mogelijkheden om je pand te verhuren, lijken aardig.

    Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregel Leegstandwet aangepast zodat te koop staande woningen ook tijdelijk verhuurd kunnen worden. De maatregel is bedoeld om de woningmarkt in beweging te houden. Het vermindert namelijk de dubbele woonlasten van woningeigenaren. Daarnaast wordt het woningaanbod op deze manier optimaal benut. Een koopwoning mag maximaal vijf jaar tijdelijk worden verhuurd.
    In de huidige woningmarkt willen mensen vaak eerst hun eigen huis verkopen voordat ze een nieuw huis kopen. Dit kan ertoe leiden dat de woningmarkt (deels) tot stilstand komt. Door het makkelijker te maken voor woningeigenaren om hun woning tijdelijk te verhuren levert de gemeente ook een bijdrage aan het bevorderen van de doorstroming. Op dit moment gaat het in Zwolle om ongeveer 400 koopwoningen die in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur. Naast deze regel heeft het college ook de grens voor de VROM-startersleningen verhoogd van ??200.000,– naar ??235.000,–.

    Er staan echter veel huizen te koop.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.