Visie Noordelijke Stadsrand vastgesteld

Zwolle – Het college heeft onlangs de Visie Noordelijke Stadsrand vastgesteld. Het doel van de visie is het behoud van de landschappelijke kwaliteit waarbij het vergroten van samenhang en leefbaarheid van het landschap een grote rol spelen. 

De noordelijke stadsrand is een belangrijk gebied voor Zwolle omdat het een overgangsgebied is tussen de stad en het omliggende landschap. De visie geeft de mogelijkheden voor invulling van dit gebied aan. Een invulling die de komende tijd in allerlei deelplannen wordt vorm gegeven. De basis voor de visie is al gelegd in 2005 met de estafette Stad-Land. Deze is opgenomen als Boegbeeld Stadsranden door Zwolle Kampen Netwerkstad en vervolgens in het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta.

De Visie Noordelijke Noordelijke Stadsrand is opgesteld in overleg met een klankbordgroep. Leden van de klankbordgroep worden ook betrokken bij het formuleren van de uitvoeringsprojecten. Ook is er een inloopavond georganiseerd. 

In het vervolgtraject wordt een uitvoeringsprogramma opgezet. Dit programma wordt  afgestemd met het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta 2006-2013.  Dinsdag 14 april komt wordt de visie aan de raad voorgelegd. 

Artikel delen: