Goede beoordelingen deeltijdopleidingen Windesheim

Zwolle – De kwaliteit van de meeste deeltijdopleidingen van Windesheim is dik in orde. Dat blijkt uit de Keuzegids Hoger Onderwijs 2009 deeltijdstudies. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Prima beoordelingen zijn er voor acht deeltijdopleidingen. De Lerarenopleiding exacte vakken en de opleidingen Journalistiek, Accountancy en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (DBKV) staan op een eerste plaats. Lovende woorden zijn er voor het docentencorps en de heldere communicatie van de Lerarenopleiding exact; het samenhangende programma en de goede organisatie van Journalistiek; de inhoud van het studieprogramma, de docenten en de gebouwen van DBKV én de mogelijkheid voor SPD’ers en bedrijfseconomen om bij Accountancy snel een tweede diploma te behalen.  

In de rankinglist van de Keuzegids staan de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Communicatie op een tweede plaats. Godsdienst en Pastoraal Werk behaalt – op locatie Utrecht – een tweede plaats en op de Zwolse locatie, een derde. De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft een vierde plaats behaald. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

De kwaliteitsoordelen van de Keuzegids zijn gebaseerd op een onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).Uitgangspunt zijn nog niet eerder gepubliceerde studentenoordelen, studiestatistieken en gegevens uit visitatie- en accreditatierapporten. Deze aanpak is al jaren beproefd bij de beoordeling van voltijdopleidingen en wordt nu voor het eerst toegepast op de deeltijdopleidingen. Meer info: www.keuzegids.org.

 

Artikel delen: