D66: Bevorder gebruik Startersleningen

Zwolle – D66-fractievoorzitter Jan Zelle heeft vragen gesteld over de weinig gebruikte VROM-startersleningen. De leningen zijn bedoeld als stimulans voor het aankopen van een eerste woning. Sinds de invoering in 2007 zijn er slechts 14 startersleningen in Zwolle verstrekt. Een door D66 gesteund raadsbesluit wil er voor zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van deze leningen.

Omdat er zo weinig mensen gebruik maken van de leningen, is D66 Zwolle bang dat er niet genoeg bekendheid is gegeven aan de startersleningen. D66 wil daarom inzicht krijgen in de situatie in Overijssel en Nederland. Dit om te zien hoe de Zwolse situatie zich verhoudt ten opzichte van de Overijsselse en Nederlandse situatie. Op basis hiervan kunnen vervolgens conclusies worden getrokken over wat er in Zwolle kan worden verbeterd.

Artikel delen: