Vleermuiskelder in Doepark Nooterhof

Zwolle – In de Nooterhof is afgelopen winter een vleermuisverblijf gebouwd. Een samenwerking van de Milieuraad, gemeente Zwolle (realisatie) en de huidige gebiedsbeheerder De Landstede. De duikerelementen en opslagruimte werden beschikbaar gesteld door Waterschap Groot Salland en Landschap Overijssel.

De kelder is opgebouwd uit een achttal rechthoekige duikerelementen en heeft een inhoud van 16 m3. Binnenin zijn een aantal aanpassingen gemaakt, waar de diertjes kunnen wegkruipen. Het terrein er omheen wordt nu verder ingericht. De kelder ligt op een soort van eilandje. De heuvel moet wel met rust worden gelaten. Naar binnen kijken heeft weinig zin, je ziet niets. Vleermuizenkelders worden voornamelijk gebruikt door een aantal soorten om winterrust te houden. Medio maart worden de soorten actiever en verlaten ze deze winterverblijfplaatsen. De factoren die een kelder aantrekkelijk maken komen nauw. Wanneer de vleermuizen hun intrek gaan nemen, blijft verder afwachten. Het is niet te vergelijken met een mezenkastje, die snel bezet is.

De kelder wordt in de winterperiode minimaal 1x geïnspecteerd.
Een en ander wordt gecoördineerd door de Zoogdiervereniging, maar het controlewerk gebeurt altijd door enthousiaste vrijwilligers.

In Zwolle zijn nu 4 bekende vleermuiswinterverblijfplaatsen. Het Engelse werk, Windesheim en de Aalanden (Middelweg).

De kelder in de Doepark Nooterhof is nu de vierde. 

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Volgens mij is Joop zich momenteel aan het inlikken bij Willem om zich straks op de jaarvergadering als rechterhand te manifesteren.

    Maar Joop is wel eens in batmanpak gesignaleerd.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.