Versterking stadsdijken Zwolle is een complexe opgave - Foto: WDODelta
Versterking stadsdijken Zwolle is een complexe opgave
Foto: WDODelta

Versterking Zwolse stadsdijken kan van start

Zwolle – De versterking van de Zwolse stadsdijken kan beginnen. Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stemt in met het benodigde krediet voor wat ze een van de meest complexe dijkversterkingen van Nederland noemen.

Voor de uitvoering van Stadsdijken Zwolle is een budget gereserveerd van 300 miljoen euro. Hiervan is 243 miljoen euro nodig voor de inkoop van materialen, het betalen van de aannemer en voor de eigen kosten van het waterschap. Daarnaast heeft het algemeen bestuur van WDODelta ingestemd met een aparte pot die mag worden gebruikt om eventuele tegenvallers te betalen. Voor deze pot is 57 miljoen euro uitgetrokken. De uitvoering van de dijkversterking start in mei. Eind 2027 wordt het project naar verwachting opgeleverd.

“Het versterken van de stadsdijken is noodzakelijk voor de veiligheid van veel Zwollenaren,” zegt WDODelta-bestuurslid Hans Wijnen. “De dijken voldoen niet meer aan de huidige én strengere normen. Bij een doorbraak van de stadsdijken hebben we meer dan tweehonderd dodelijke slachtoffers te betreuren en circa 4 miljard euro schade. Het is echt serieus.”

Het krediet is door het algemeen bestuur verleend, vooruitlopend en op voorwaarde van het subsidiebesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat waar het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma onder valt. Wijnen verklaart deze stap: “We verwachten het subsidiebesluit in april, zodat we 1 mei dan ook direct kunnen starten.”

De stadsdijken in Zwolle liggen aan de oostelijke oevers van het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal. Ze vormen een 7,5 kilometer lang lint dwars door Zwolle. Het gebied kenmerkt zich door een enorme verscheidenheid. De dijken liggen langs (zware) industrie, de binnenstad, kantoren, een groot mbo-college, een multiculturele woonwijk en een Natura2000-gebied. En ze liggen ook nog eens langs groot vaarwater. Dit betekent zowel in het ontwerp als in de uitvoering maatwerk per dijkdeel, aldus WDODelta.

“Er is erg weinig ruimte. We kunnen niet naar links en we kunnen niet naar rechts. De enige optie is om de dijk van binnenuit te versterken, met damwanden”, vertelt Wijnen. “Het wordt kruip-door-sluip-door de dijk versterken. Complex, uitdagend en boeiend tegelijk. Maar bovenal noodzakelijk voor de veiligheid van de stad.”

Grote projecten dragen het risico met zich mee om te ontsporen, daarom koos WDODelta voor een fundamenteel andere aanpak bij het uitwerken van de plannen. Hierdoor werd stapsgewijs steeds nauwkeuriger inzichtelijk wat het project op detailniveau vraagt en wat de bijbehorende kostenraming is. Dit moet onaangename verrassingen tijdens de uitvoering voorkomen.

Hans Wijnen: “Al is dat nooit helemaal uit te sluiten. We weten precies wat we per dijkdeel moeten doen, maar realiseren ons ook dat er gaandeweg het werk nog het een en ander op ons af kan komen. Zoals een beschermde diersoort die ineens opduikt. Daarnaast hebben we te maken met een hevige inflatie en forse prijsstijgingen van materialen. Daar is de extra pot voor gereserveerd, voor dit soort voor onvoorziene omstandigheden.”

In de dijkversterking Stadsdijken Zwolle werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta als Dijkteam Zwolle samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten.

Binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1500 kilometer dijken en daarnaast vijfhonderd sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma dekt 90 procent van de kosten. De overige 10 procent zijn voor rekening van het waterschap.

Artikel delen: