CDA wil overbruggingsfonds voor 18-plussers

Zwolle –  De CDA-Statenfractie Overijssel wil dat er een overbruggingsfonds komt voor jongeren van 18+ die uit de jeugdhulpverlening komen. Het gaat hier met name om jongeren die 18 jaar worden en daarna aangewezen zijn op lokale voorzieningen of volwassenzorg. Dit overbruggingsfonds-voorstel zal het CDA deze week voorleggen tijdens een commissievergadering. 

Het initiatief voor een overbruggingsfonds komt voort uit de bestudering van het rapport ‘Regels regeren niet’. Dit rapport is afkomstig van de Overijsselse Jeugdzorgbrigade. Deze Jeugdzorgbrigade heeft onderzoek gedaan naar de knelpunten en de regeldruk bij cliënten en professionals in de jeugdzorg binnen de provincie Overijssel. In dit rapport staat dat jongeren die 18 jaar worden en geen jeugdhulpverlening meer krijgen vaak schulden moeten maken om te kunnen wonen en leven. Dit komt doordat regelingen niet op elkaar aansluiten. Voorbeelden hiervan zijn jongeren die moeten wachten op studiefinanciering of een uitkering omdat ze zich pas mogen inschrijven als ze 18 jaar zijn. Zij moeten wachten totdat hun aanvraag is afgehandeld voordat ze financiële ondersteuning krijgen. Kosten voor levensonderhoud, wonen, studie, verzekeringen e.d. moeten ondertussen al wel betaald worden. Dit is een probleem omdat de jongeren vaak geen sociaal netwerk hebben, waarop ze terug kunnen vallen, en nog geen inkomsten ontvangen.

Samenwerking
Het CDA wil dat jeugdzorginstellingen gaan werken aan een soepele overgang voor de jongeren naar een zelfstandige leefsituatie. Hiervoor moeten de instellingen samenwerking zoeken met maatschappelijke partners en lokale overheden. Als er geen passende zorg wordt geboden is de kans op maatschappelijke uitval groot. “We willen als CDA-Statenfractie daarom een dringend beroep doen op het College om snel met instellingen en lokale overheden in gesprek te gaan. Als CDA zijn we van mening dat daarbij een provinciaal overbruggingsfonds opgericht moet worden om de problemen die nu al ontstaan, te kunnen voorkomen”, aldus CDA-Statenlid Yvonne Nijhof, lid van de commissie Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur (JSC).

Artikel delen: