Beleid Antillianen en Arubanen in 2009 voortgezet

Zwolle – Zwolle heeft sinds 2003 beleid voor Antillianen en Arubanen dat gericht is op het terugdringen van criminaliteit, werkloosheid en voortijdig schoolverlaten van jonge Antillianen en Arubanen. Hiervoor krijgt de gemeente cofinanciering van het Rijk. Het is nog niet zeker of dat rijksgeld ook in 2010 beschikbaar is. Voor de overbruggingsperiode van 2009 heeft het college besloten twee bestaande projecten te blijven financieren. Voor de periode na 2010 wordt nader beleid opgesteld.

Veel Antilliaanse en Arubaanse jongeren hebben te maken met huisvestingsproblemen, schulden, het vinden van werk en dergelijke. Hiervoor zijn twee projecten in het leven geroepen: On Track Again en Een Spiegel Liegt niet. Bij On Track Again worden de jongeren benaderd door twee straathoekwerkers die de jongeren naar de juiste hulpverleningsinstanties verwijzen als dat nodig is. Zij houden de voortgang van de hulpverlening ook in de gaten en hebben contact met de hulpverleners.

De afdeling Leerplicht van de gemeente voert het project Een Spiegel Liegt niet uit. Bij een verzuimmelding onder deze groep jongeren wordt de betreffende leerling direct bezocht door de leerplichtambtenaar. Normaal gesproken wordt eerst een schriftelijke waarschuwing uitgedaan. Ook wordt contact onderhouden met hulpverleners en de medewerkers van On Track Again.

Vorig jaar werden 112 jongeren begeleid vanuit On Track Again en Een Spiegel Liegt Niet.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Het aloude dilemma, mag je kanloze en/of criminele ingezetenen van het Koninkrijk weren of niet?
    Ik zeg JA !, want Nederland is niet het afvoerputje voor alle problemen in de wereld.
    Ik kan mij deze mening permitteren want ik heb zelf op de Antillen gewoond en wel gewoon gewerkt en weet daarom dat veel Antillianen gewoonweg niet de Tools bezitten om in West-Europa normaal te kunnen functioneren.    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.