Nadruk grondbeleid op inbreiding van Zwolle

Zwolle – Het college heeft de Nota Grondbeleid 2009-2013 vastgesteld. Deze nota wordt iedere vier jaar geactualiseerd. Grondbeleid is belangrijk voor de ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle. Het grondbeleid bepaalt het aankoopbeleid van gronden voor bijvoorbeeld nieuwbouw van woningen en kantoorruimte. De belangrijkste verandering voor het grondbeleid is de keuze van de gemeenteraad om tot 2020 meer de nadruk op inbreiding (binnen de stad en de wijken) dan uitbreiding (buiten de stadsrand) te leggen.

Door meer de nadruk op inbreiding te leggen betekent dit dat er kleinere stukken grond worden aangekocht en dat de tijd waarin de investeringen terugverdiend worden langer is. De Nota Grondbeleid is een middel voor de gemeente om de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen te bewaken. Doelstelling van het grondbeleid is om ruimtelijke ontwikkelingen in de stad mogelijk te maken op een duurzame en efficiente manier. De Nota Grondbeleid geeft niet aan waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden maar vooral hoe ze gerealiseerd kunnen worden. De aankoop van gronden is een belangrijke voorwaarde hiervoor. Dat gebeurt op verschillende manieren. Door als gemeente zelf gronden aan te kopen, bouwrijp te maken en uit te geven of  in combinatie met particuliere intiatieven. Daarnaast kan de gemeente meer passief sturen op grondgebruik door het opstellen van bestemmingsplannen.

Artikel delen: