Sjoerd Quint (bestuurder Openbaar Belang), Linda Spaargaren (bestuurder MEE Samen) en Dorrit de Jong (wethouder Wonen en Zorg gemeente Zwolle) hebben het vervolg van Wooncoach Zwolle bekrachtigd - Foto: Ingezonden foto
Sjoerd Quint (bestuurder Openbaar Belang), Linda Spaargaren (bestuurder MEE Samen) en Dorrit de Jong (wethouder Wonen en Zorg gemeente Zwolle) hebben het vervolg van Wooncoach Zwolle bekrachtigd
Foto: Ingezonden foto

Project Wooncoach Zwolle krijgt vervolg

Zwolle – Het pilotproject Wooncoach Zwolle is in 2021 gestart. Het biedt ondersteuning om zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij te vergemakkelijken voor mensen die nu nog beschermd wonen, ‘bankhoppen’ of in maatschappelijke opvang verblijven.

Vanwege het succes krijgt dit pilotproject van Openbaar Belang, de gemeente Zwolle en MEE Samen een vervolg. Tijdens de eerste pilot zijn tien wooncoachtrajecten gestart, waarbij de deelnemers een woning huren van Openbaar Belang. Daarbij kregen zij een onafhankelijke wooncoach toegewezen, die hen stimuleert om de regie over hun leven te pakken en een goede huurder en buur te zijn.

De Wooncoach staat de deelnemers bij op het gebied van wonen, zoals de omgang met buren en een goede buur zijn. Coaching wordt geboden bij vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Het resultaat is positief, meldt MEE Samen: negen van de tien wooncoachtrajecten zijn succesvol afgerond. Eén deelnemer is momenteel nog bezig met het traject.

Dankzij de succesvolle pilot krijgt het project komend jaar een vervolg. Er starten achttien nieuwe wooncoachtrajecten. Bovendien wordt de doelgroep uitgebreid. Het wooncoachtraject is ook inzetbaar voor zittende huurders bij Openbaar Belang, die met ondersteuning van een Wooncoach juist zelfstandig kunnen blijven wonen.

De preventieve inzet van een wooncoach maakt zelfstandig wonen bereikbaarder voor de deelnemers én voor de bewoners eromheen. De wooncoach kent de ‘sociale kaart’ om deelnemers goed bij te kunnen staan. SamenZwolle speelt een rol in de nieuwe pilot. Daarnaast houdt de wooncoach de deelnemers in beeld, de coach is de persoonlijke vraagbaak van de deelnemers en hun naasten en is vertrouwenspersoon.

Artikel delen: