GL/DG tegen roofvogels tijdens Dierenpret Zwolle

Zwolle – Op zondag 20 september 2009 wordt in de IJsselhallen de 4e editie van Dierenpret Zwolle gehouden. Samen met dit evenement zal voor de eerste keer Roofvogel 2009 worden georganiseerd. De fractie van GroenLinks/De Groenen heeft hier grote bezwaren tegen. GL/DG schrijft daarom een open brief aan de eigenaar van de IJsselhallen, Libema.

De gemeentewet verbiedt dergelijke evenementen niet, maar alles wat mag moet niet persé plaatsvinden. In het verleden hebben we ons tegen de roofvogelkooien in het Ecodrome uitgesproken en wat ons betreft is Roofvogel 2009 een nog onwenselijker evenement. Waar in het Ecodrome de roofvogels onder de noemer ‘educatie’  in kooien zitten, dragen roofvogelbeurzen er actief aan bij dat particulieren zelf ook roofvogels willen gaan houden. Roofvogels en uilen zijn absoluut ongeschikt om in een achterkamer of schuurtje te houden. Het betekent voor de dieren veel ellende. Het is voor ons zonneklaar dat dit niet gestimuleerd mag worden. Wij hopen dat u bij nader inzien dezelfde mening bent toebedeeld.

Om de naam Dierenpret Zwolle waar te maken willen we vragen of u de mogelijkheid ziet om Roofvogel 2009 te annuleren. Mocht dit om juridische redenen niet mogelijk zijn dan verzoeken wij u  een uitspraak te doen om dergelijke shows in de toekomst niet meer te faciliteren.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie!

Namens de fractie van GroenLinks/De Groenen

Met vriendelijke groet,

 

Rana Berends

 

PS: In de bijlage treft u meer informatie aan over de schaduwzijde van roofvogelshows.

 

WERKGROEP ROOFVOGELS NEDERLAND                                                                                                                                                                                                                                                               Wapse, 25 mei 2004

L.S.

Indachtig de plannen om in het Ecodrome te Zwolle levende roofvogels ten toon te stellen, willen wij als Werkgroep Roofvogels Nederland graag het volgende onder de aandacht brengen.

Hoezeer wij ook natuureducatie toejuichen vinden wij dat kennisoverdracht nimmer over de rug van roofvogels mag plaatsvinden. Als actieve jagers belichamen roofvogels bij uitstek de vrijheid die elk individu nodig heeft om te zijn wat je bent. Roofvogels in kooien, ook als ze bij tijd en wijle een vluchtje mogen maken ten faveure van de toeschouwers, zijn niet meer dan een decor voor consumenten- en commerciële belangen van mensen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Er zijn meer argumenten om stelling te nemen tegen deze vorm van exploitatie:

– roofvogelshows worden gehouden door roofvogelhouders. Hoewel ze zichzelf valkeniers noemen, is er een hemelsbreed verschil tussen een roofvogelhouder en een valkenier (zie hieronder).

– roofvogelshows en roofvogelhoutvrij liggen in elkaars verlengde. Het laatste is een variant op het houden van tropische – en andere volierevogels; ziedaar ook het verschil met valkeniers.

– roofvogeldemonstraties worden geacht educatieve waarde te hebben. In plaats daarvan wordt echter het consumentisme bevorderd (een dagje roofvogels kijken). De verstrekte informatie is bovendien vaak van bedenkelijk niveau.

– roofvogelhouders zijn nauw verweven met de fok van roofvogels. Daarbij wordt op grote schaal hybridisatie toegepast, wat op zijn beurt in toenemende mate voor problemen zorgt bij wildlevende valken (weghouden bij de schaarse nestplaatsen, hybridisatie in het wild; informatie van Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz des NABU Nordrhein-Westfalen en Werkgroep Slechtvalk Nederland). In Zwolle is hiervan een levend voorbeeld beschikbaar bij de Harculocentrale, waar een hybride valk voor aanzienlijke problemen zorgt bij de vestiging van een paartje Slechtvalk.

– roofvogelshows en -houders zijn nauw verweven met handel in roofvogels, waar allerlei duistere en criminele kanten aan zitten. Hoewel deels bonafide (dat wil zeggen: naar de regels van de wet), is zonneklaar dat kieren in de wetgeving worden uitgebuit. De malafide kant onttrekt zich per definitie aan onze waarneming, al wordt af en toe een tipje van de sluier opgelicht (zie hieronder).

– roofvogelshows bevorderen de wens van mens en zelfroofvogels te willen hebben. Waar vraag is, ontstaat aanbod. Als Werkgroep Roofvogels Nederland krijgen we geregeld vragen van kinderen (veelal jongens) waar en hoe ze aan een roofvogel kunnen komen, meestal na bezoek aan een roofvogelshow (en het voorbeeld van de vraag naar Sneeuwuilen volgend op de eerste Harry Potter-film is eveneens sprekend). Dat aanbod wordt deels gevoed met in gevangenschap gefokte roofvogels, maar – illegale- onttrekking van eieren en nestjongen aan wild levende vogels is eveneens aan de orde van de dag. Daarvoor bestaan aanwijzingen in Nederland (vooral Noord-Brabant: verdwijning van eieren of kleine jongen van haviksnesten; informatie H. den Brok, WRN), en tal van bewijzen in het buitenland (onder meer Groot-Brittannië, Duitsland, Slowakije).

De vraag naar roofvogels heeft een wereldwijde handel in roofvogels op gang gebracht. Hier gaat veel geld in om. Een greep uit recente gevallen in West- en Midden-Europa:

(a) in beslagneming op Heathrow, London, van plastic buizen waarmee 23 roofvogels en uilen uit Thailand werden binnengesmokkeld op 25 juli 2002 (Legal Eagle 32: 1-2,2002),

(b) de betrapping op heterdaad van een Tsjechische valkenier op 4 mei 2001 in Slowakije Gonge Steenarend uit nest gehaald: De Takkeling 9: 189-192,2001),

(c) de inbeslagneming van 70 roofvogels en uilen bij twee valkeniers in Duitsland, waarbij nader onderzoek aan het licht bracht dat zij verantwoordelijk waren voor de nestroof van 80 Haviken, >70 Raven, 66 Rode Wouwen, 19 Zwarte Wouwen en 14 Sperwers (Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Jahresbericht 2001INRW: 14-15), en

(d) jaarlijks worden op Russische vliegvelden tot 700 Sakervalken in beslag genomen die op het punt stonden het land uitgesmokkeld te worden (Russian Conservation News 26: 17, 2001). Door deze continue valkenroof zijn de broedpopulaties van Oezbekistan, Kazakhstan, Mghanistan, Kirgizie en Binnen-Mongolie teruggebracht tot solitaire paren en enkele kleine clusters. Het overgrote deel van de 7000-8000 Sakervalken die elk jaar naar het Nabije Oosten worden vervoerd, is illegaal verkregen (Wingspan 11(2): 9, 2002).

Dit is slechts het topje van de ijsberg. En hoewel het een ver-van-mijn-bed show lijkt, is deze handel sterk verweven met de vraag naar roofvogels in West-Europa, inclusief Nederland. Het maakt daarbij niet uit of het om Europese, dan wel niet-Europese soorten gaat.

Wij vinden daarom dat mensen beter naar wild levende roofvogels kunnen kijken, in plaats van shows te bezoeken of zelfroofvogels te willen hebben. In Nederland is het waarnemen van roofvogels een eenvoudige opgave, zelfs zonder verrekijker of telescoop. Er zijn geen plekken meer waar een geïnteresseerde geen roofvogels kan zien. Zelfs in dorpen en steden zijn de waarneemkansen groot. Het Ecodrome zou mensen juist moeten uitleggen waar en hoe ze deze roofvogels kunnen zien, in plaats van roofvogels in een kooi aan te bieden als armzalig substituut voor wat er in het wild gebeurt. De betrouwbare informatie over de leefwijze van onze roofvogels is bovendien zeer omvangrijk. Iedereen die zich in roofvogels wil verdiepen, heeft uitgebreide kansen. Zowel thuis (boeken, films, brochures) als in het veld, zowel in het verstedelijkte West-Nederland als in het bosrijke oosten van ons land. Pas dan gaan we iets begrijpen van het leven van deze vogels, van hun leefgebieden en hun prooien, van de dagelijkse problemen waar ze tegenaan lopen, de overlevingskansen, enzovoort. Een fascinerende wereld, met dagelijks nieuwe indrukken en vragen …

Wij hopen dat de verantwoordelijke exploitanten van Ecodrome afzien van de plannen om roofvogels in kooien en in shows aan het publiek aan te bieden. Educatie is uitstekend, maar dat kan en mag niet ten koste gaan van de vrijheid die inherent verbonden is aan roofvogels.

Altijd bereid nadere informatie te bieden, en met vriendelijke groeten,

Verblijf ik,

Coördinator veldonderzoek Werkgroep Roofvogels Nederland

Rob G. Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD Wapse

Artikel delen:
Reacties 7
 1. roofvogels mogen niet en apen wel?
  Wat een gedoe over roofvogels, hoe zit het met apen in kooien (in de dierentuinen bijvoorbeeld)? En zo kan ik nog vele voorbeelden geven.

  Nee, ik ben duidelijk niet dezelfde mening toebedeeld als jullie.

  Er is inderdaad een hemelsbreed verschil tussen een roofvogelhouder en een valkenier. Ik ben mij ervan overtuigd dat beroepsvalkenieren (met valkeniersakte) heel goed voor hun roofvogels zorgen. Ze hebben bewust hiervoor gekozen en dumpen hun vogels niet weg om even met vakantie te gaan. Echte beroepsvalkenieren zijn dag en nacht met hun roofvogels bezig. Wij kunnen juist heel veel van hun leren, hoe liefdevol ze met hun dieren omgaan. En dat ze af en toe wat verdienen met het geven van roofvogelshows, waarom niet. Dat doen de dierentuinen ook.

  Roofvogelhouder die geen valkeniersakte hebben moeten aangepakt worden. Graag jullie tijd en aandacht hieraan besteden en laat de beroepsvalkenieren met rust.

  Mijn advies aan de verantwoordelijke exploitanten van Ecodrome, niet afzien van jullie plannen. Er wordt met twee maten gemeten, waarom mogen de dierentuinen wel dieren in kooien en in shows aan het publiek aanbieden en jullie niet.

  Coördinator veldonderzoek Werkgroep Roofvogels Nederland, Rob G. Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD Wapse, kunt u aan het publiek uitleggen waarom apen bijvoorbeeld wel in kooien mogen en roofvogels niet?

  Kristal  ⚠️ Meld

 2. Apen komen hier niet in het wild voor, roofvogels wel.
  Er is voor mij geen enkele reden om roofvogels in hokken op te sluiten in een dierentuin of een Ecodrome. De slechtvalk is met een snelheid van 300 km per uur in duikvlucht de snelste vogel ter wereld, die hoort toch niet een een dierentuin?


  ⚠️ Meld

 3. @ Kiristal: In de brief van dhr. Bijlsma wordt een onderscheid gemaakt tussen roofvogelhouder en valkenier: “roofvogelshows worden gehouden door roofvogelhouders. Hoewel ze zichzelf valkeniers noemen, is er een hemelsbreed verschil tussen een roofvogelhouder en een valkenier.”

  Het probleem is dus dat roofvogelhouders zich valkenier noemen, maar dat niet zijn. De leek kent dat verschil niet en daar zit nu juist het probleem.

  Persoonlijk zie ik liever helemaal geen dieren in gevangenschap. Maar ik beperk me in deze brief tot een concreet onderwerp dat in Zwolle plaats gaat vinden.


  ⚠️ Meld

 4. roofvogeldemonstratie
  Hy,

  Dan ook even de andere kant van het verhaal.
  Ter info, ik heb niets te maken met de demonstraties die in de bovenstaande tekst zijn aangegeven!

  Ikzelf ben beroepsvalkenier, mijn vogels en ik leven van de inkomsten die wij samen opbrengen.
  Geld verdienen met en door roofvogels is niet gelijk aan slecht.
  Natuurhulpcentra’s doen het trouwens ook.

  Onze vogels zijn netjes geringd en zijn allemaal legaal aangekocht, ik verafschuw elke illegaliteit evenzeer zoals jullie het doen.
  Uiteindelijk scheren jullie iedereen over dezelfde kam!

  Ik ben het beu om beschulidigd te worden als crimineel!!!

  Onze vogels zijn geboren in ruime volieres en in de omgeving van de mens en zijn hierdoor graag in de omgeving van de mens, ze zien eruit als hun wilde broer maar hebben andere behoeftes dan hun wilde broer.

  Domesticatie is niet veraf, duiven worden vrijgelaten en komen steeds terug uit zelfbehoud, vrijheid gaat NIET boven alles, roofvogels kiezen voor de gemakkelijkste weg en als ze de beloning op de handschoen komen halen dan doen ze dit liever dan uitgehongerd op hoop en geluk wachtend in de natuur om een prooi te kunnen slaan.
  Zeker als men weet dat 3 van de 4 jongen buizerden in de natuur door uithongering sterft tijdens de eerste winter!!
  Zo zielig gaat het er bij ons niet aan toe!
  Bij de minste afwijking in het gedrag komt een dierenarts de vogel onderzoeken.

  Onze vogels krijgen afwisselend voedsel en kunnen kiezen tussen het onder een dak zitten of niet, welke wilde roofvogel krijgt dit!?

  Een beroepsvalkenier MOET ervoor zorgen dat de vogels in orde zijn omdat dit zijn inkomsten zijn, met een zieke vogel kan je geen demonstratie geven of er mee kweken.

  Als het volk komt toestromen tijdens een demo dan worden de vogels alert, wakker en actief, ze linken volk met belonen, is niks mis mee.

  Onze vogels krijgen vaak de mogelijkheid tot het vrij vliegen en dit kan men van heel weinig andere dieren zeggen, er zijn bv veel mensen die niet in staat zijn hun hond tijdelijk vrij te laten lopen!!De activiteit van een hond ligt wel 80 percent hoger dan dat van een roofvogel.
  Roofvogels zijn lui, economisch ingesteld en zijn vrij ‘vlug’ tevreden met enkele vluchten.
  Dan vind ik vind het zielig als ik honden aan een leiband zie trekken die nooit even vrij kunnen rennen omdat het baasje niet in staat is de hond zo te trainen zodat hij terug komt.
  Er zijn veel meer honden dan roofvogels!
  Maar ja, honden zijn geen HOT intem meer he!

  Tijdens onze demonstratie word er altijd duidelijk gemaakt dat roofvogels houden geen gemakkelijk taak is en men dit beter niet kan doen zonder de nodige kennis en ervaring.
  Dit zou de taak moeten zijn van elke demonier.

  Worden er toch door onervaren (jongetjes) gelijk jullie stellen vogels gekocht dan ligt de fout steeds bij de koper!

  En dan nog niet te vergeten van de inspanningen die valkeniers geleverd hebben voor het behoud en reintroductie van gekwetste of met uitsterven bedreigde roofvogels!

  Ik vertel niet dat in de roofvogelwereld alles netjes verloopt en er geen vuiltje aan de lucht is maar om zomaar alles trachten af te schaffen is een zeer oneerlijk stellling!

  Mijn mening is steeds, alles omtrent roofvogels mag enkel op proffesioneel vlak gebeuren en dit door het behalen van een diploma.
  Dan zal jan en piet zich eerst bedenken om te starten met roofvogels.

  Achja, dit is niet het forum om te discussieren maar hierdoor lezen jullie ook eens de andere kant van het verhaal.

  Vriendelijke groeten,
  Dominique
  http://www.valkerij-dominique.be  ⚠️ Meld

 5. `je hebt groot gelijk dominique, dit forum wordt gedomineerd door een links georienteerd publiek.
  ik zou zeggen zet m op met je vogels.


  ⚠️ Meld

 6. pffff
  Wat een gedoe zeg!!! Roofvogels in dierentuinen of bij valkeniers zijn niet in de vrije natuur geboren, maar in gevangenschap gekweekt. Als je die dieren los zou laten, zouden ze niet hun vrijheid ervaren, maar hun dagelijkse portie voer missen en met een beetje “geluk” zijn ze in no time overleden… ze zijn niet opgewassen tegen het harde leven in de vrije natuur! (moet ik de discussies omtrent een zekere ontsnapte zeehond aanhalen???)
  Hou toch allemaal eens op met dat gezeur, als je niet weet waarover je praat!!! Geniet van de demonstraties die gegeven worden en de moglijkheden die dierentuinen bieden om deze dieren van dichtbij te kunnen bekijken.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.