Overijssel debatteerde over verkoop aandelen Essent

Zwolle – De Statencommissie Economie, mobiliteit en bestuur debatteerde afgelopen woensdag uitgebreid over de verkoop van de provinciale aandelen Essent aan het Duitse Energiebedrijf RWE. In de vergadering van 6 mei aanstaande zullen Provinciale Staten van Overijssel een definitief standpunt innemen ten aanzien van de verkoop.

In de afgelopen maanden liet de commissie zich door middel van technische informatiesessie uitgebreid voorlichten over de verkoop. Vandaag sprak de commissie voor het eerst in het openbaar haar wensen en bedenkingen uit, over het te volgen proces. Daaruit bleek dat er toch nog veel vragen onbeantwoord zijn. Vooral ‘duurzaamheid’ , ‘veiligheid’ in combinatie met het publieke belang speelde een grote rol in de vijf uur durende discussie. Over het geheel genomen was de commissie tevreden met de informatievoorziening.

CDA en VVD zijn met mitsen en maren voorstander van de verkoop, SP, SGP en Solidara zijn uitgesproken tegen. Groen Links en de Christen Unie stelden zich kritisch op, net als de PvdA. Maar definitieve standpunten worden pas ingenomen tijdens de Statenvergadering van 6 mei.

PvdA woordvoerder Jan Jaap Kolkman benadrukte in zijn betoog dat Overijssel slechts een déél van Essent verkoopt. Het netwerkbedrijf (Enexis) blijft in publieke handen. Henk Kerkdijk (CDA) onderstreepte dat. “We houden nog steeds een groot publiek belang” De ChristenUnie vond bij monde van Marjan van der Bent dat de verkoop van Essent kansen biedt om te investeren in Enexis als duurzaam netwerkbedrijf.

GS zegden toe op korte termijn met aanvullende informatie te komen, zoals een notitie over investeringen in duurzaamheid van RWE en Enexis. RWE investeert 1 miljard in duurzaamheid maar hoeveel daarvan in Nederland terechtkomt, moet binnenkort bekend worden.

Artikel delen: