Dijkverbeteringsplan gemaal Westerveld

Zwolle – Het waterschapsbestuur heeft in zijn vergadering op 16 april 2009 het ontwerp dijkverbeteringsplan gemaal Westerveld vastgesteld. Het gaat om de Langenholterdijk ter hoogte van het Westerveldsebos in Zwolle. Bij deze dijk ligt het gemaal Westerveld dat water vanuit de Westerveldse Aa naar het Zwarte Water pompt.

In 2005 is de Langenholtedijk als waterkering getoetst. Hieruit bleek dat de stabiliteit van de damwanden bij het gemaal Westerveld aan beide kanten van de dijk onvoldoende is. Om dit te verbeteren wordt zowel aan de binnen- als de buitenzijde van de dijk grond aangevuld. Bovendien wordt de damwand extra verankerd.

Verbeteringsplan

De Wet op de waterkering schrijft voor dat het waterschap voor deze dijk een verbeteringsplan vaststelt.

Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan gedeputeerde staten van Overijssel. Daarna bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om beroep tegen het plan aan te tekenen.

Kosten en planning

Het gaat om een investering van ca. € 100.000. Dit bedrag komt bijna geheel in aanmerking voor subsidie vanuit het Hoog Water Beschermings Programma. Naar verwachting kan de verbetering van de dijk in september 2009 worden uitgevoerd.  

Artikel delen: