Organisaties maken vuist voor woonproject jongeren

Zwolle – Een drietal jongeren van Trias Jeugdhulp hebben vanmorgen officieel de sleutel in ontvangst genomen van hun nieuwe woning. Het betreft twee flatwoningen aan de Lassuslaan; in mei neemt een vierde jongere zijn intrek.

Trias Jeugdhulp en Woningstichting Openbaar Belang zetten zich samen actief in voor het project Begeleid Zelfstandig Wonen. De ‘kamertrainees’ krijgen wekelijks ondersteuning aan-huis van een hulpverlener van Trias Jeugdhulp. De begeleiding richt zich op financiën, werk, school, sociale contacten en een zinvolle dagbesteding.

Koffiecontract

De inzet van Woningstichting Openbaar Belang wordt onderstreept methet ‘koffiecontract’ om de jongeren actief te ondersteunen en maatwerk te leveren in het traject van zelfstandig en goed wonen.
Zo is er een maandelijks een koffie-overleg; een treffen tussen jongeren, hulpverlener en een medewerker van Openbaar Belang, waarbij ruimte is voor vragen, wensen en het bespreken van eventuele moeilijkheden. De kamertrainees worden ook uitgedaagd om een band met hun directe woonomgeving aan te gaan en te onderhouden. Bijvoorbeeld door zich voor te stellen aan de directe buren. Deze en andere ‘gouden regels om prettig te wonen’ maken eveneens onderdeel uit van het contract.

Trias Jeugdhulp biedt hulp bij opvoeden en opgroeien. Wij helpen ruim 2000 cliënten per jaar en begeleiden ook 800 pleeggezinnen in de provincie. De hoofdlocatie van Trias Jeugdhulp bevindt zich in Zwolle aan de Emmawijk 11. www.triasjeugdhulp.nl

Woningstichting Openbaar Belang is een in Zwolle actieve woningcorporatie met ruim 2600 woningen.
Wij zijn gevestigd aan de Binnengasthuisstraat 1. www.openbaarbelang.nl

* Gert Ranter is de gedeputeerde voor Jeugd, Sociale infrastructuur en Maatschappelijke ontwikkeling

Artikel delen: