SP Zwolle wil discussie over intercitystation Meppel

Zwolle – De SP in Zwolle ontving het bericht dat de intercity van Zwolle naar Groningen mogelijk niet meer zal stoppen in Meppel. Vele ouderen en minder validen uit Meppel maken zich grote zorgen, omdat zij moeten gaan overstappen in Zwolle via de stationstunnel. Deze stationstunnel zou veel te klein zijn en bij de spitsmomenten de drukte niet aankunnen. De brandweer zou de tunnel ook als onveilig bestempelen. De fractie van de SP in Zwolle wil nu van het college weten wat haar oordeel is over het  verdwijnen van Meppel als intercitystation.

SP-raadslid Emile Hoogterp: ‘Overstappen voor ouderen en minder validen is sowieso geen pretje. In Zwolle wordt dit nog eens bemoeilijkt doordat men door de stationstunnel moet. Het kost veel tijd en wordt als erg onplezierig ervaren. Nu men van plan is om Meppel als intercitystation te schrappen, kan ik mij de zorgen en onrust van ouderen en minder validen erg goed voorstellen. Dit jaar is het jaar van de gehandicaptensport. Het overstappen op station Zwolle is voor veel mensen een onneembare horde. De gemeente Zwolle moet zich in deze discussie mengen.’ De SP wil van de wethouder weten wat het oordeel is over het verdwijnen van Meppel als intercitystation en of de wethouder de vrees en gevoelens van ouderen en minder validen deelt.

Vragen:

 

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil ik namens de SP vragen stellen over de stationstunnel Zwolle.

Inleiding

Onlangs las mijn fractie het bericht dat de intercity van Zwolle naar Groningen niet meer zal stoppen in Meppel. Vele ouderen en minder validen uit Meppel vrezen dat zij moeten gaan overstappen in Zwolle via de stationstunnel. Deze stationstunnel zou veel te klein zijn en bij de spitsmomenten de drukte niet aankunnen. Daarnaast geven ouderen en minder validen aan dat het overstappen veel tijd vergt en als heel onplezierig wordt ervaren. De brandweer zou de tunnel ook als onveilig bestempelen.

De SP is zeer benieuwd of gemeente Zwolle van deze vrees op de hoogte is en of deze vrees terecht is.

 Dat brengt ons bij de volgende vragen:

1.      Wat is het oordeel van de wethouder over het verdwijnen van Meppel als intercitystation? Kunt u dit toelichten? Mocht u negatief tegenover dit mogelijk besluit staan, welke maatregelen en acties gaat u ondernemen om deze beslissing tegen te houden?

2.      Heeft de gemeente Zwolle contact gehad met de gemeente Meppel over het verdwijnen van Meppel als intercitystation? Zo nee, gaat dit nog gebeuren? Zo ja, waaruit bestaan deze contacten?

3.      Deelt de wethouder de vrees en de gevoelens van ouderen en minder validen die mogelijk moeten gaan overstappen op het station Zwolle? Zo ja, bent u bereid om hen te steunen in de strijd voor behoud van Meppel als intercitystation? Zo nee, waarom niet?

4.      Wat is het precieze oordeel van de brandweer over de tunnel bij het station? Bij hoeveel passagiers is deze tunnel te gebruiken? Is de tunnel volgens de brandweer en gehandicaptenorganisaties makkelijk en voldoende begaanbaar voor ouderen en minder validen? Kunt u dit toelichten?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Emile Hoogterp

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Beetje vaag dit verhaal.
  Meppel is helemaal geen intercitystation. De intercity naar Groningen stopt tussendoor alleen in Assen.
  De enige manier om van Zwolle naar Meppel te gaan, is de stoptrein te nemen, 3 maal per uur.


  ⚠️ Meld

 2. Tapkast
  het kan aan mij liggen, maar in zwolle hebben we schitterende liften. en tijdens de spits wijkt de menigte als een kudde schapen voor bejaarden en invaliden.


  ⚠️ Meld

 3. Meppel intercitystation?
  Beste Arie, ik zou toch eens vaker de trein nemen. Op dit moment stopt de Schiphol-intercity wel degelijk in Meppel (en in Hoogeveen, en in Beilen) omdat ie na Zwolle intercity-af is. Verder is er nog een stoptrein. je kunt dus 2x per uur in Meppel uitstappen. Na 10 december verandert alles, als het aan NS ligt.


  ⚠️ Meld

 4. Meppel is wel degelijk een intercity station, zie maar de trein van 9:47 vanaf spoor 3 naar groningen, die stopt ook in Meppel.

  Maar daar gaat het niet om. De bevolking van Meppel ziet de tunnel als probleem, de brandweer erkent dit. Tijdens de spits voldoet de tunnel volgens de brandweer niet aan de eisen qua veiligheid en de SP wil graag weten of dit klopt.

  De antwoorden op onze vragen willen we meenemen met onze afwegingen bij de ontwikkeling van de spoorzone

  Emile Hoogterp


  ⚠️ Meld

 5. De genoemde treinen vanaf spoor 3 zijn intercitys die als stoptrein rijden. Per saldo zijn er op dit moment stops van de treinen van .47 naar Groningen, .50 of .51 naar Leeuwarden en .26 (of zo) naar Groningen.
  Zoals ik nu begrijp zal de trein van .47 naar Groningen dus wellicht niet meer in Meppel stoppen. In dat geval hoeft niemand in Zwolle van perron te wijzigen, want ze kunnen dan de trein naar Leeuwarden nemen die er achter staat. Alleen in de spits zullen ze inderdaad de tunnel in moeten, want dan staat de trein naar Leeuwarden op spoor 6.
  Het verhaal kan dus opgaan voor mensen die vanuit richting Amersfoort en Deventer (spoor 5) komen.

  Voor mensen vanuit Friesland richting Groningen (bijvoorbeeld Steenwijk-Meppel-Hoogeveen) is het niet rendabel om via Zwolle om te gaan reizen. De enige trein die vanuit Leeuwarden in Meppel stopt, komt er rond .20 aan ; daarna rond .45 een trein richting Groningen ; dat verandert niet.

  Kortom: Het door de SP geschetste probleem zou alleen opgaan voor reizigers vanuit richting Amersfoort en Deventer naar specifiek station Meppel in de spitsmomenten.


  ⚠️ Meld

 6. Is dit meer een aangelegenheid voor de gemeenteraad van Meppel? Het betreft ten slotte haar burgers en zij behoren als overheidsinstantie toch ook invloed te kunnen uitoefenen op dergelijke beslissingen bij de NS? In ieder geval meer dan de gemeente Zwolle invloed zou kunnen uitoefenen……


  ⚠️ Meld

 7. De gemeente Meppel heeft inmiddels een petitie opgesteld en gaat deze aanbieden aan de Tweede Kamer.

  Mijn vraag (bijvoorbeeld aan Emile zelf, welke iig politiek onderlegd is): hebben gemeenten uberhaupt rechtstreeks invloed op de NS? Of moet dat altijd via de Tweede Kamer.

  Nog interessanter: als Meppel en Zwolle hier beide tegen in opstand komen, kan er dan niet via de Provinciale staten een zaak van worden gemaakt?


  ⚠️ Meld

 8. @Emile Hoogterp: Meppel is geen intercitystation en dat was het ook niet. Die vragen zijn dus niet juist.

  Het staat wat raar aangegeven in de dienstregeling en dat kan verwarrend zijn. De trein Groningen-Schiphol rijdt als IC tussen Schiphol en Zwolle en als stoptrein tussen Zwolle en Groningen. Die rare situatie wordt nu gelukkig aangepakt. Er komen twee volwaardige IC verbindingen naar Groningen per uur en een extra stoptrein om de “stop-intercity” te vervangen.

  Daarnaast is het flauwekul dat de stationstunnel onveilig is, dat blijkt nergens uit. De capaciteit is op piekmomenten wat krap, maar zoals je zou moeten weten spelen er al plannen om de tunnel te verbreden.

  Station Meppel heeft trouwens zelf ook een tunnel (net als zo’n beetje elk station van enig formaat) en juist die tunnel werd een jaar geleden als het meest onveilige punt van het station ervaren.

  Het is al met al juist een hele goede verandering. De treincapaciteit tussen Zwolle en Groningen gaat er op vooruit en door de extra stoptrein blijft Meppel goed bereikbaar.


  ⚠️ Meld

 9. Actie Meppel Intercitystation
  Ik heb tot nu toe de actie Behoud de Schipholintercity gecoördineerd vanuit de drie gemeenten Midden Drenthe, Meppel en Hoogeveen en GroenLinks Drenthe. Het komt nergens elders in Nederland voor dat over een traject van 78 kilometer geen intercity meer stopt zoals NS nu wkil.
  De gemeenteraad van Meppel heeft in november vorig jaar een motie aangenomen dat alles in het werk gezet moet worden om een volwaardig intercitystation te worden. Dat betekent dus dat alle cintercitys zowel richting Leeuwarden als richting Groningen in Meppel stoppen. Meppel heeft op Assen na het grootste aantal in- en uitstappers van Drenthe. Het klopt dus dat meppel (nog) geen intercitystation is, maar er stappen wel aardig wat reizigers in en uit.
  Steenwijk is wel een intercitystation maar heeft veel minder in en uitstappers dan Meppel.
  Meppel is een knooppunt van spoorwegen, ook van snelwegen. Het schrappen van een intercity klopt dan ook niet in dit verhaal. Je moet mensen niet weer de auto in jagen. Waarom we verder ook ageren is dat in Meppel heel gemakkelijk over te stappen is van het ene naar het andere perron. Het heeft dus niets met onze tunnel te maken die overigens volgens recent onderzoek veilig is gebleken. En verder blijkt dat met name ouderen en gehandicapten het fijn vinden in Meppel in te kunnen stappen en tot de randstad daar in kunnen blijven zitten.

  Onze acties zijn er ook met name op gericht dat de NS wat creatiever begint na te denken en oplossingen zoekt voor alle reizigers. Niet alleen voor de Randstad en de grote plaatsen.

  Afgelopen donderdag hebben we namens de drie gemeenten en GroenLinks Drenthe 12,5 duizend handtekeningen overhandigd aan de voorzitter van de kamercommissie Verkeer en Waterstaat. Minister Eurlings heeft toegezegd de cijfers van de NS nog eens door een ander bureau goed te laten doorberekenen en hij wil ook andere alternatieven meenemen om uit te zoeken.

  Wat betreft de toegankelijkheid van het station Zwolle had ik afgelopen week-end contact met GroenLinks Zwolle. Ik had namelijk vernomen dat GroenLinks Zwolle twee jaar geleden actie zou hebben gevoerd tegen het niet toegankelijk genoeg zijn van het perron.
  Die gaf aan dat het de bedoeling dit mee te nemen met de nieuwe inrichting van de spoorzone. Het duurt echter niet zo lang meer of de Hanzelijn komt er aan.
  Ik denk dat het dan ook wel goed is die vragen met betrekking tot toegankelijkheid aan het college te stellen.

  Meer achtergrondinformatie is te vinden op de site van de gemeente meppel http://www.meppel.nl of http://www.groenlinksmeppel.nl

  Willie Oldengarm, fractievoorzitter GroenLinks Meppel


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.