International Celebrations op de Lassuslaan

Zwolle – Van dinsdag 21 april tot en met vrijdag 24 april zal op de SG Van der Capellen, locatie Lassuslaan, het project International Celebrations plaats vinden voor de tweetalige brugklassen. 

De leerlingen verdiepen zich deze week in feestelijke uitingen van andere landen en culturen. Hiertoe houden zij zich eerst bezig met de geografie, geologie, natuur, geschiedenis en cultuur van een twaalftal landen. Daarna wordt een kenmerkend traditioneel feest van een land bestudeerd en uitgebeeld. Zo ervaren leerlingen ook wat samenwerken in een groep betekent. Het project past binnen het leergebied Europese en Internationale Oriëntatie, een onderdeel van het tweetalig programma.  

Op vrijdag 24 april, Celebrations Day, wordt het project afgesloten met een culturele markt, waarbij de leerlingen hun land op feestelijke wijze presenteren met poster- en PP-presentaties, acts met zang en dans etc. Ouders en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom ! 

Tijdstip:        24 april van 9.15 uur tot 11.00 uur

Plaats:          aula Lassuslaan

Artikel delen: