Brussengroep 17 tot 23 jaar

Zwolle – Dimence, afdeling Preventie in Zwolle, biedt een ondersteuningsgroep aan voor jongeren (17 tot 23 jaar) die een broer(tje) of zus(je) hebben met ASS en/of ADHD.  

Doel van de groep is om de Brussen een steuntje in de rug te bieden om beter met de situatie rond hun broer of zus om te gaan. Voor de Brussen die niet meer thuis wonen kan de groep helpen om een bepaalde periode in hun leven een plek te geven.

 Thema’s die aan de orde komen:

Ø      Kennismaken met elkaar

Ø      Positie als Brus in het gezin; toen en nu

Ø      Negatieve en positieve kanten van het samen opgroeien met een broer/zus die ‘anders’ is

Ø      Informatie over Autisme/Adhd

Ø      Vaardigheden om met de huidige situatie om te gaan

Ø      Kunnen en durven stellen van eigen grenzen

 

Deze Brussengroep komt 8 keer bij elkaar (aan het begin van de avond).

De bijeenkomsten zijn om de week. Voorafgaand aan deelname vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Deze staat gepland op 7 mei aanstaande.

Voor aanmelding en informatie kun je contact opnemen met het cursusbureau van de afdeling Preventie: 038 – 426 9 522 of preventie.westoverijssel@dimence.nl. Informatie voor jongeren is te vinden op www.hebikwat.nl.

Artikel delen: