Nieuw beleid Zwolse sportaccommodaties

Zwolle – Inzetten op breedte- én prestatiesport, met accommodaties die breed en multifunctioneel te gebruiken zijn. Dat zijn de pijlers van het Masterplan Sportaccommodaties dat burgemeester en wethouders hebben aangenomen. Het plan, dat zeker tien jaar het uitgangspunt moet vormen voor het Zwolse sportaccommodatiebeleid, is in samenspraak met de Zwolse sport(organisaties) tot stand gekomen. 

Het Masterplan Sportaccommodaties geeft aan hoe de gemeente tot pakweg 2020 vorm wil geven aan het sportaccommodatiebeleid in Zwolle. Uit het door het college aangenomen Masterplan blijkt dat het daarbij onder meer om hele concrete onderwerpen gaat. Zo wordt voor Stadshagen op termijn ingezet op een flinke uitbreiding van de sportvoorzieningen. Gedacht wordt dan aan voetbal- en hockeyvelden inclusief multifunctioneel clubgebouw, gymzalen en een sporthal. Sportpark het Hooge Laar, tussen Holtenbroek en Aalanden, moet wat het college betreft geherstructureerd worden om weer een volwaardige sportfunctie te krijgen.

Maar wat voor alle Zwolse sporters en sportverenigingen het belangrijkste zal worden is de manier waarop de gemeente voortaan kwesties die te maken hebben met sport wil organiseren. Dat beleid kent, als het aan burgemeester en wethouders ligt, een aantal uitgangspunten. De gemeente vindt dat sport van en voor iedereen is: alle doelgroepen in de stad, op alle niveau´s van beoefening – georganiseerd en ongeorganiseerd – moeten bediend worden. Zwolle zet in op breedte- én prestatiesport. Voor de topsport ziet Zwolle zichzelf als partner. De lokale sportaccommodaties moeten geschikt zijn voor sporters van elk niveau. Het Masterplan kiest voor een integrale insteek: binnen het nieuwe beleid worden ook sportvoorzieningen in de openbare ruimte, zoals trapveldjes, van belang geacht. Daarnaast moet bij onderwijsnieuwbouw nadrukkelijk gekeken worden naar de mogelijkheden die dit biedt voor sport. Ook de beleidsgebieden cultuur en welzijn worden ingezet voor het Zwolse sportbeleid wat betreft multifunctionele accommodaties. 

De gemeente denkt verder onder meer aan één centraal sportloket voor (de verhuur van) alle sportaccommodaties, en zet in op een duidelijk tarieven- en subsidiestelsel voor sporters en verenigingen. 

Inspraak

De afgelopen maanden hebben sportverenigingen en belangenorganisaties al volop mee kunnen praten over het Masterplan. Burgemeester en wethouders hebben er voor gekozen om nu, na aanname door het college, de Zwolse sportorganisaties opnieuw de kans te geven zich uit te spreken over het plan. Daarna zal de gemeenteraad zich uitspreken over het Masterplan Sportaccommodaties. Het is de bedoeling dat het stuk periodiek wordt geactualiseerd, tenminste elke drie jaar. 

 

Artikel delen: