Nieuw collegelid Windesheim

Zwolle – De Raad van Toezicht van VU Windesheim benoemt de heer drs. J.W. (Jan Willem) Meinsma per 15 augustus 2009 tot lid van het College van Bestuur Windesheim en tot lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging VU Windesheim.

De benoeming van de heer Meinsma (48) versterkt het College van Bestuur Windesheim met een bestuurder die een veelzijdige en intensieve ervaring heeft op de dimensies finance en control en ict. Hij is in staat gebleken om onder lastige omstandigheden overtuigende resultaten te behalen door een verbindende wijze van optreden, vasthoudendheid en doelgerichtheid.

Met de komst van drs. Jan Willem Meinsma is het driehoofdig College van Bestuur Windesheim compleet. Hierin concentreert prof. dr. Albert Cornelissen zich naast het voorzitterschap op de portefeuille onderwijs en onderzoek en Hein Dijkstra op bijzondere strategische projecten en op de portefeuille huisvesting. Jan Willem Meinsma neemt met name de bedrijfsvoering op zich. Deze portefeuille wordt op dit moment a.i. ingevuld door drs. Jos van Deursen.

Het nieuwe collegelid wordt gezien als een bestuurder die complementair is aan CvB voorzitter Cornelissen die de Raad van Toezicht per 1 april bij Windesheim aanstelde. Hiermee is een team ontstaan dat in staat zal blijken Windesheim naar een volgende fase in haar ontwikkeling te leiden. Een fase waarin Windesheim wordt gekend als een kennisinstelling van hoge kwaliteit met een actieve rol, regionaal en nationaal.

Drs. Jan Willem Meinsma is sinds 2005 directeur financiën en control bij de Universiteit Utrecht. Hij studeerde in 1987 af aan de RUG als bedrijfskundige en deed tijdens zijn loopbaan de postdoctorale controllersopleiding en de master Health Care Management. Jan Willem Meinsma werkte achtereenvolgens bij de Kema, TNO en Bartiméus als controller. Bij de Universiteit Utrecht heeft hij belangrijke resultaten geboekt, onder andere op het vlak van de financiële periodieke rapportages, procesverbetering en de kwalitatieve versterking van de controlfunctie.

 

Artikel delen: