Krijtstreep & Canvas blijkt succesvol

Zwolle – Het bedrijfsleven begint de creatieveling op te zoeken, de overheid wordt gevraagd meer lef te tonen en de creatieve branche is op zoek naar het eigen Zwolse DNA. Drie ingrediënten die in Zwolle zullen leiden tot een grote en sterke creatieve broedplaats. Een broedplaats die op haar beurt een aanjaagfunctie heeft voor de Zwolse economie. 

Ruim 130 vertegenwoordigers uit de creatieve branche, het bedrijfsleven en de overheid uit Zwolle en omgeving troffen elkaar op 22 april in Restaurant EVEN , tijdens de netwerkbijeenkomst Krijtstreep & Canvas, georganiseerd door KIZ in samenwerking met DOAS en R10. Zwolle roert zich. De afgelopen maanden is steeds vaker de roep te horen om met elkaar een sterke en stevige creatieve scene neer te zetten waarbij kunstenaars en bedrijfsleven elkaar zullen versterken. De overheid wordt gevraagd lef te tonen.  Rob Bults van Xplosief. ‘Creativiteit is vooral ook een kwestie van lef hebben, op je bek durven te gaan. Kunstenaars kunnen dat.  Als overheid moet je ook projecten durven te starten waarvan je niet van te voren weet of die wel zullen slagen. Maar alleen dan kan er iets nieuws ontstaan.’

Carry Abbenhues, gedeputeerde voor economie, toerisme en arbeidsmarkt toonde zich  een warm pleitbezorger voor het nut en de noodzaak de creatieve branche te versterken.  ”Ik hou van voetbal. Dat is een teamsport, je doet het samen. Als je dat nu vergelijkt met Krijtstreep en Canvas dan denk ik dat kunstenaars hele goede spitsen zijn en iets moois kunnen creëren. De ondernemers zijn de middenvelders, die heb je nodig om te kunnen scoren en op de verdediging kan de overheid zijn werk doen.’

Het gaat niet alleen gaat om het kunstwerk maar ook om het creatieve denkproces dat een kunstenaar kan bieden:  De kunstenaar denkt buiten de gebaande paden en zeker een autonome kunstenaar.   Evert Leideman, directeur van Delta Wonen:  ‘het Zwolsche bedrijfsleven is zich nog niet volledig bewust van de potentie van creatieven in Zwolle, je hoeft er echt niet meer voor naar Amsterdam te gaan.  Maar haal autonome kunstenaars je bedrijf binnen. Ze zullen je een spiegel voor houden’. Of zoals Glenn de Randamie van Typhoon (winnaar van de Grote Prijs van Nederland en de Zilveren Harp) opmerkte:  ‘je kunt niet anders: de kunstenaar heeft de drang om via andere ogen naar de wereld te kijken.’

De roep om een broedplaats in Zwolle is sterk.  Gerben van Straaten van Wallas & the Maverick, een internationale organisatie op het gebied van creatieve stadsconcepten: ‘Het gaat om de symbiose tussen creatieven, wetenschap en ondernemers.  Maar het gaat wel om een bepaalde massa. Daarvoor heb je wel een zekere mate van fysieke clustering nodig.  Je kan het ook niet planmatig gaan opzetten, het gaat dus om een broedplaats. Kunstenaars durven te blunderen en dat heb je ook nodig om vernieuwing te krijgen.

Als mogelijke broedplaats wordt vanuit de zaal ziekenhuis de Wezenlanden geroepen. Groot genoeg om functies als wonen, ateliers en een publieksfunctie zoals horeca te herbergen.

Krijtstreep & Canvas was tevens het podium voor de uitreiking van de jaarlijkse KIZ Award.  Een driekoppige jury heeft de ingezonden aanbevolen bedrijven beoordeeld op creativiteit, marktgerichtheid en innnovativiteit. Als winnaar van de KIZ award 2009 werd het bedrijf ‘de Klinker, speelplaats voor kreativiteit’ van Annette Wessels uit Nieuwleusen aangewezen.   Zij nam daarmee het stokje over van Xplosief, winnaar van de KIZ award 2008.

De bijeenkomst Krijtstreep & Canvas is door KIZ in samenwerking met DOAS en R10 georganiseerd en is de opmaat naar een 6 weken durende expositie van kunstenaars en vormgevers uit DOAS en R10 in restaurant EVEN aan de Melkmarkt in Zwolle.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Site van Wallace & the Maverick
  Tot mijn grote verbazing is op internet op geen enkele manier deze firma te vinden. Wel is er een Wallace & Maverick, development te vinden, die inderdaad onroerend goed projecten uitvoert, maar daar staat bv Toronto en Vancouver niet bij
  De spelling Wallas etc is fout, Die moet luiden Wallace.
  Onder Wallas & the Maverick zijn geen hits met Google.
  Ik vind dit alles heel vreemd.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.