Aanvraag stukken HCO explosief gestegen

Zwolle – Het meest geraadpleegde archief van het Historisch Centrum Overijssel is sinds jaar en dag de burgerlijke stand. Genealogisch onderzoek –ook wel stamboomonderzoek genoemd- is het meest populaire onderzoek dat bij archieven gedaan wordt.

Echter een archief biedt meer. En ook bij het HCO doen mensen ook historisch onderzoek in andere archieven. Reden genoeg om weer een overzicht te maken van de 10 andere meest geraadpleegde archieven van het Historisch Centrum Overijssel in 2008: Provinciaal bestuur, Kadaster, Burgerlijke Stand Overijssel, Bouwvergunningen gemeente Zwolle/ Archief Openbare Werken, Ridderschap en Steden en de Opvolgende Intermediaire besturen tot 1811, Notarissen in Overijssel 1811 – 1925, Archief van de gemeente Dalfsen, Stadsarchief Zwolle, Bibliotheek en Huisarchief Almelo. In totaal zijn er in 2008 11.302 originele stukken aangevraagd (tegen 5.498 in 2007).

Artikel delen:

Reageer