Aanmelden Gouden Sportboek Zwolle 2009

Zwolle – Zwolse sporters kunnen vanaf 29 april weer een vermelding verwerven in het Gouden Sportboek van de gemeente. De huldiging van sporters die een plekje in dit kampioenenregister krijgen heeft dit jaar op woensdag 30 september plaats.

Via www.sporthuldigingen.zwolle.nl zijn de criteria en het aanmeldformulier makkelijk te vinden en in te vullen. Aanmelden kan tot 1 juli. Daarnaast ontvangen alle Zwolse sportverenigingen een brief met een link naar het aanmeldformulier. Sinds 1988 heeft Zwolle een Gouden Sportboek. Sporters als Erben Wennemars en Ronald en Michel Mulder hebben dit boek al getekend. De sporters die een topprestatie hebben geleverd worden uitgenodigd om het sportboek te komen ondertekenen tijdens een feestelijke bijeenkomst waarbij zij in het zonnetje worden gezet.

Vanaf 2008 is er eenmaal per jaar een huldiging van de sporters die een plek verdienen in het Zwolse Gouden Sportboek. Sportwethouder Janco Cnossen: “Zwolle is heel trots op inwoners die een uitzonderlijke sportprestatie leveren. Om onze waardering te laten blijken hebben wij het Gouden Sportboek. Deze topsporters dragen bij aan een positieve uitstraling van de stad en hebben bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere Zwollenaren. Door hun prestaties stimuleren zij anderen om ook te gaan sporten.”

Wie komt in aanmerking?

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondertekening van het Gouden Sportboek zijn:

·         De sporter (valide of met een lichamelijke handicap) moet een topsportstatus hebben van het NOCNSF (Topsport Steunpunt hanteert deze criteria ook):

–          Senioren (Inter) Nationaal (A,B en HP), sporters (senioren) die minstens tot de besten in Nederland behoren.

–          Jeugd (Inter)Nationaal (IT, NT en beloften), sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogste landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie.

–          Senior regionaal (Regio), sporters (senioren) die minstens behoren tot de besten in hun regio en deelnemen aan wedstrijden/toernooien op nationaal niveau.

–          Jeugd regionaal (Regio), sporters (jeugd) die binnen hun leeftijdscategorie op regionaal niveau tot de beteren behoren.

·         Of de sporter (valide of met een lichamelijke beperking) heeft een podiumplek behaald op een nationaal of internationaal Masters Kampioenschap.

·         Het resultaat is behaald in een tak van sport waarvan de overkoepelende bond aangesloten is bij het NOCNSF

·         Voor de sporter met een verstandelijke beperking gelden de criteria van de Special Olympics World Games (zie hieronder). De sporter met een verstandelijke handicap dient deel te hebben genomen aan de Special Olympics World Games (en daarmee voldoen aan de criteria van het event) en op deze internationale wedstrijd een podiumplek hebben gehaald.

·         Gebondenheid aan Zwolle:

– Burgerschap: de sporter of sporters zijn inwoner van de gemeente Zwolle, of

– Herkomst (indien sprake is van een team): het team behoort tot een binnen de gemeente Zwolle gevestigde sportorganisatie.

·         Voor zover niet aan de onder de voorgaande punten genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan voor uitzonderlijke prestaties een uitzondering gemaakt worden, te bepalen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle.

·         Het resultaat is behaald na 1 augustus 2008 en vóór 1 juli 2009.

Criteria sporters voor deelname aan Special Olympics World Games

–            De sporters moeten minimaal 12 jaar oud zijn.

–            De sporters moeten de reglementen kunnen begrijpen en naar deze reglementen kunnen handelen.

–            De sporters moeten redelijk zelfstandig zijn en de gehele periode (15 dagen) van huis kunnen.

–            De sporters moeten regelmatig (wekelijks) trainen en hun vaardigheden testen en bekend zijn met de Special Olympics-reglementen en –oefenvormen.

–            De sporters moeten deel hebben genomen in die tak van sport tijdens het Nationaal Schaatsevenement 2008 (geldt niet voor langlaufen en skiën).

–            Om deel te kunnen nemen aan Special Olympics evenementen, moet de sporter volgens een instantie of deskundige de volgende beperkingen hebben:

·       een verstandelijke beperking; of

·       een cognitieve achterstand volgens vastgestelde standaardmethoden zoals IQ-testen

 of andere methoden die algemeen geaccepteerd zijn door deskundigen; of

·       een nauw verbonden ontwikkelingsbeperking. Een ‘nauw verbonden’ ontwikkelingsbeperking betekent functionele beperkingen in zowel leren in het algemeen (zoals IQ) als aanpassingsvaardigheden (zoals in recreatie, werk, onafhankelijk leven, zelfstandigheid).

Stichting Sportservice Zwolle en Topsport Steunpunt zullen op hun site ook een link opnemen naar het aanmeldformulier, zodat sporters zich ook op deze manier kunnen aanmelden.

Artikel delen:

Reageer