Vragen over vergunning dansfeest Fusion of Dance

Zwolle – Het is de fractie van het CDA niet onopgemerkt gebleven dat er op 23 mei a.s. aan de Wijthmenerplas een grootschalig evenement gepland is, genaamd Fusion of Dance. De Stichting Milieuraad Zwolle heeft inmiddels ‘ernstige bezwaren’ geuit tegen het mega-dansfestijn Fusion of Dance.

De CDA-fractie in Zwolle vraagt het college of het inmiddels de vergunningaanvraag voor Fusion of Dance op 23 mei 2009 heeft getoetst aan het geldende (evenementen/festival-) beleid en wat de bevindingen hierbij zijn. Ook wil het CDA weten of de vergunning al verleend is en wat de rol van de Stichting Milieuraad en omwonenden bij de beoordeling van de vergunning- aanvraag is geweest en of de geuite bezwaren eventueel te ondervangen met vergunningvoorschriften.

Artikel delen:
Reacties 17
 1. Wat een flauwekul allemaal weer. ieder jaar grasfeesten op het bekende weiland in wijtmen hoor je niemand over, daar staat de buurt zelf ook fijn in te nemen.
  Heeft het klagerscommittee uit de wipstrikkerallee al gereageerd?


  Maak melding

 2. Verbieden moeten ze het net als 5mei viering, move to dance, stratenfestival, de hele zomerkermis, van eigen bodem en voor de rest alles wat er in de planning staat om georganiseerd te worden
  allemaal geluidsoverlast en overmatig alcohol drinkende personen.
  Paar wijkjes bouwen langs de A28 en we zijn 1 groot Staphorst Joepie


  Maak melding

 3. @ plantje
  idd: FU millieu!
  Tijd voor innovatie: Laten we aardappels gaan kweken in een fabriek. en zuurstof…
  Dood aan alle plantjes en dieren in het wild, die zijn alleen maar lastig en vertragen bouwplannen enzo…


  Maak melding

 4. Dat is een ander uiterste jasper. Het valt me alleen erg vaak op, dat telkens wanneer het milieu ter sprake komt het plezier van een ander er onder moet lijden.


  Maak melding

 5. CDA moet niet zo zeiken, hebben ze het festival lekker buiten Zwolle op mooie lokatie gepland ipv midden in de stad in park de Wezenlanden, is het w√©√©r niet goed….
  Ga eens wat nuttigs doen CDA!
  Heb mijn kaartje al tijden, earlybird ticket ;D


  Maak melding

 6. Plantje, al vraag ik me af of de natuur het werkelijke dilemma achte de komst van het feest is, het klopt wat je zegt.
  Wat mij ook opvalt is dat telkens als de mens weer een nieuwe luxe in het hoofd haalt, dat de natuur daar onder moet lijden. Misschien is er een verband ūüėČ


  Maak melding

 7. De burgemeester heeft gezegd dat het evenement gewoon kan doorgaan. Er moet daarbij wel attentie voor de flora- en faunawet zijn. Bij de eerstvolgende boerderij mag niet meer dan 85 db gemeten worden.


  Maak melding

 8. Pfffttt … wat een line-up .. altijd dezelfde (met hier en daar wat uitzonderingen) .. erg saai en erg te verwachten. Laat maar ik ga al niet meer.


  Maak melding

 9. Ingezonden:

  Mondelinge vragen van de CDA-fractie voor het college van burgemeester en wethouders voor de raadsvergadering van 11 mei 2009 naar aanleiding van het verlenen van de vergunning aan de organisatie van Fusion of Dance op 23 mei 2009 Wijthmenerplas

  In de Stentor van 29 april jl. vernam de CDA-fractie dat het gemeentebestuur – ondanks bezwaren van de Milieuraad en omwonenden – geen reden ziet om de vergunning voor het dance??evenement ‚§ĹFusion of Dance‚§Ě op 23 mei bij de Wijthmenerplas te weigeren. In het artikel wordt o.a. aangegeven dat burgemeester Meijer verklaard heeft dat met circa vijfduizend bezoekers ‚§ĹFusion of Dance‚§Ě niet is als grootschalig evenement te beschouwen valt en dat de gemeente geen reden ziet om op de dag van het evenement de Wijthmenerplas voor andere recreanten af te sluiten.

  In de in 2007 vastgestelde gemeentelijk ‚§Ĺbeleidsregel evenementen‚§Ě staan de regels voor evenementen in Zwolle opgenomen. Hierin wordt o.a. een categorie-indeling voor evenementen gegeven (artikel 3) en is bepaald dat op de locatie Wijthmenerplas geen grootschalige evenementen toegestaan zijn in de periode van 1 mei tot 1 september, waarbij het terrein of een groot deel van het terrein afgesloten moet worden (artikel 5, lid 6) en dat alle grootschalige evenementen voor 1 december, voorafgaand aan het jaar waarin het evenement gehouden zal worden, schriftelijk aangemeld dienen te zijn (artikel 10).
  Daarnaast kan worden geconstateerd dat het terrein normaliter niet voor publiek toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang.

  Vragen:
  In het verlengde van onze schriftelijke vragen hierover willen we graag over de vergunningverlening voor dit evenement de volgende mondelinge vragen stellen (waarbij wij, evenals de omwonenden, graag ge√Įnformeerd worden over uw overwegingen om tot vergunningverlening over te gaan):

  1.Is er, volgens het college, hier sprake van een grootschalig evenement en zijn de regels van de ‚§Ĺbeleidsregel evenementen‚§Ě hier van toepassing of niet (art 3)?
  2.Is, volgens u, de Wijthmenerplas op 23 mei nog op een redelijke wijze toegankelijk voor andere recreanten en op welke wijze wordt dit gewaarborgd op het gebied van o.a. geluidsoverlast, parkeren, toegang, toegankelijkheid sanitaire voorzieningen, openbare orde, etc. (art 5, lid 6)?
  3.Op welke wijze gaat u om met de geuite bezwaren?
  4.Is het evenement bij u tijdig schriftelijk gemeld (art 10)?
  5.Is er ontheffing verleend van de regel dat de Wijthmenerplas niet voor publiek toegankelijk is tussen zonsondergang en ??opgang?
  6.Op welke wijze speelt de Flora en Faunawet nog een rol bij het wel of niet doorgaan van dit evenement en kunt u dit antwoord toelichten en uw inschatting daarbij aan ons kenbaar maken?

  Namens de CDA-fractie
  Ellard Tuik en Martien van Gurp  Maak melding

 10. Waarom doen mensen af en toe zo moeilijk?
  Ik begrijp tuik en Gurp niet.
  Word er 1 keer in het jaar iets leuks georganiseerd voor de bevolking van zwolle, en gaat de CDA daar zo moeilijk over doen, 1 x in het jaar?? waarom zo. Was altijd wel positief over CDA, maar weet niet of ik nu nog wel op CDA stem.


  Maak melding

 11. wederom geluidsoverlast
  vergeet mij niet jeroen, hebben we net de hele dag dat lawaai over ons uitgestort gekregen (tot 12 uur s,nachts !) van dat “bevrijdingsfeest” krijgen we dit weer. rot op met zijn allen naar de arena of spaarnwoude en val een ander niet lastig met deze idioterie.


  Maak melding

 12. Meeen je niet Jeroen

  Was altijd wel positief over CDA

  Kleinburgerlijke fatsoensrakkers. Gister nog een leuke anekdote gelezen. Onze stadsdichteres is natuurlijk wel een leuke (teksten producerende) CDA-er.


  Maak melding

Reageer