Vertraging persberichten door nieuw systeem

Op maandag 27 april aanstaande is het automatiseringsysteem van Politie IJsselland vervangen door een moderner systeem: de Basisvoorziening Handhaving (BVH). In dit systeem worden alle aangiften en meldingen verwerkt.

 Zoals gebruikelijk bij de invoering van nieuwe systemen brengt de invoering een gewenningsperiode met zich mee voor de mensen die er mee moeten werken. Dit geldt ook voor de persberichtgeving. Het nieuwe systeem moet worden gevuld met informatie, waar ook de afdeling Communicatie & Voorlichting gebruik van maakt. Het kan in deze aanloopperiode voorkomen, dat de berichten wat later dan u van ons gewend bent op internet verschijnen. In de overgangsfase kan het ook voorkomen dat er wat minder berichten gepubliceerd worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Na de gewenningsfase zal het nieuwe systeem, dat moderner en gebruiksvriendelijker is, voordelen opleveren voor de gebruikers, met name omdat alle korpsen in Nederland met de Basisvoorziening Handhaving gaan werken. Dit levert een grote verbetering op in de onderlinge informatie-uitwisseling.

Daarnaast is BVH kostenbesparend, omdat alle korpsen straks met eenzelfde systeem werken waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen.

Artikel delen:

Reageer