Wijkplatform gebied ten oosten Overijsselse Vecht

Zwolle – Wijkwethouder Gerard van Dooremolen nodigt bewoners van het gebied ten oosten van de Overijsselse Vecht uit voor het wijkplatform op woensdagavond 6 mei aanstaande. De bijeenkomst is in partycentrum De Vijverhoek, aan de N. Ruiterweg 1 (naast De Lichtmis aan de A-28)en begint om 19.30 uur.  

Tijdens de bijeenkomst worden onder meer de volgende punten besproken: Voortgang van lopende projecten en ontwikkelingen; Stand van zaken windmolens; Markteplas; Informatie over het proces planvorming N340. 

Vanaf 19.00 uur kunnen de aanwezigen met wijkwethouder Gerard van Dooremolen meer persoonlijk getinte zaken bespreken. Men moet zich hiervoor telefonisch aanmelden op nummer (038) 498 26 82.

Klachten en meldingen over beheer en onderhoud kunnen na afloop bij wijkbeheerder Ben Scherluit kenbaar worden gemaakt. Hij noteert de melding of klacht en zorgt voor de afhandeling. Dit kan ook via de servicelijn van Wijkzaken, telefoonnummer 14038.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038 of via de website www.zwolsewijken.nl. Ook de data van de verschillende wijkplatforms zijn op deze website te vinden.

Artikel delen:

Reageer