Meer ruimte voor gemeente bij bestrijding armoede

Zwolle – Door de  wijziging van de langdurigheidstoeslag door het parlement krijgt de gemeente Zwolle meer ruimte dit middel in te zetten bij armoedebestrijding. Hierdoor kan bij het verlenen van bijzondere bijstand geld beschikbaar worden gesteld voor duurzame gebruiksgoederen en het op peil houden van de stoffering en huisraad. Het college stelt de raad voor de beschikbare middelen in te zetten in het kader van armoedebestrijding. 

Bij de oude wetgeving was er min of meer sprake van onrechtvaardigheid. Mensen met inkomsten uit werk op bijstandsniveau hadden geen recht op langdurigheidstoeslag. Terwijl mensen met een andere inkomstenbron wel in aanmerking kwamen. Wethouder Martin Knol voor Sociale zaken en Werkgelegenheid: “Door laag inkomen nu te stellen op 115 procent van de norm voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) komen ook mensen met een laag inkomen in aanmerking voor deze toeslag”.

In de nieuwe situatie gaat het college er van uit  dat bij een inkomen die gelijk is aan de WWB-norm , 6 procent kan worden gereserveerd voor de aanschaf of vervangen van duurzame gebruiksgoederen. Dit moet voldoende zijn in de ogen van het college. Als de kosten hoger zijn kan men nog een beroep doen op bijzondere bijstand.

Artikel delen:

Reageer