Levering hulp bij huishouden loopt weer goed

Zwolle – De leveringsproblemen rond het aanbieden van hulp bij het huishouden behoren tot het verleden. Een offensieve benadering van de arbeidsmarkt en een publiciteitscampagne door zorgaanbieders en de gemeente Zwolle hebben er toe geleid dat op dit moment aan de vraag kan worden voldaan. Deze actie tijdens de “Week van de hulp bij het huishouden” is dus succesvol geweest. Echt ruim in het vel zitten de aanbieders van zorg nog niet met hun personeel. Daarom wordt nu nagedacht om op een permanente instroom van personeel soepeler te kunnen inspelen. 

Er wordt gedacht aan een meer op de wijk gerichte werving van hulpen bij het huishouden. Daarnaast is een aantal zorgaanbieders gestart met een actie waarbij een medewerker wordt beloond als hij of zij een nieuwe medewerker aanbrengt. Op initiatief van de gemeente Zwolle is een gerichte samenwerking ontstaat tussen het UWV werkbedrijf en de zorgaanbieders. Ook wordt gesproken over een mobiliteitscentrum voor de (thuis)zorg in Zwolle om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer