Eddy van Hijum op werkbezoek bij MEE IJsseloevers

Zwolle – Eddy van Hijum, 2e kamerlid van het CDA heeft dinsdag 28 april een werkbezoek gebracht aan MEE IJsseloevers in Zwolle en heeft samen met  consulenten ervaring opgedaan in de praktijk van de integrale aanpak bij het zoeken naar passend werk. Eddy van Hijum had in het bijzonder belangstelling voor de WAJONG in het kader van het te ontwikkelen beleid. Wat komen de consulenten tegen in de praktijk rondom de WAJONG en arbeid én welke knelpunten worden er gesignaleerd.

 

Hij heeft kennis gemaakt het samenwerkingsproject, waarbij de MEE consulent cliënten van de Gemeente via integrale aanpak begeleidt naar werk . De consulent doet  uitgebreid onderzoek naar de achterliggende oorzaak van het feit, dat deze cliënten moeilijk aan het werk komen. Wat is er aan de hand en waarom lopen zaken mis. Uit het onderzoek kan blijken, dat de cliënt een beperking heeft. Met deze kennis en passende ondersteuning kan dan gekeken worden naar arbeid.

Ook heeft Eddy een gesprek met een jonge cliënt met niet aangeboren hersenletsel bijgewoond. Hierbij werd duidelijk dat  passende ondersteuning tijdens de opleiding en de weg naar arbeid van cruciaal belang is . 

Daarna  heeft hij met enkele arbeidsconsulenten de knelpunten in de praktijk besproken. Een van de knelpunten was de verkokering en de indicatiestelling. De integrale indicatiestelling zou een van de oplossingen kunnen zijn. 

Eddy van Hijum gaf aan dat de input uit de praktijk, het gevoed worden door, noodzakelijk is om zijn werk goed te kunnen doen, want zo zegt hij: ‘ik ben immers volksvertegenwoordiger’. Op dit moment spelen er in den Haag veel ontwikkelingen ten aanzien van de WAJONG. 

Eddy van Hijum heeft een helder beeld gekregen van het werk bij MEE. Hij gaf aan dat hij  na dit bezoek  met een andere, positieve bril kijkt naar MEE.

Artikel delen:

Reageer