Wijkplatform Aa-landen op 7 mei

Zwolle – Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners uit voor het wijkplatform Aa-landen. De wijkvergadering vindt op donderdagavond 7 mei a.s. plaats in het wijkcentrum De Bolder, aan de Dobbe 29. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Voorafgaand aan het wijkplatform is een inloopbijeenkomst gepland om 18.00 uur.

Tijdens de inloopbijeenkomst worden bewoners persoonlijk geïnformeerd over de ontsluitingsverbetering van het parkeerterrein bij De Dobbe en over overlast door verkeerslawaai in de wijk. Deze onderwerpen komen ook aan de orde in het wijkplatform. 

Tijdens de bijeenkomst worden onder meer de volgende punten besproken:

·       Parkeerterrein de Dobbe: presentatie van de plannen en planning voor de uitvoering. Verkeerswethouder Janco Cnossen is hierbij aanwezig

·       Resultaten van het onderzoek naar overlast door verkeerslawaai in Zwolle en met name in en rond de Aa-landen: presentatie van de onderzoeksresultaten. Wethouder Milieu, Gerard van Dooremolen is hierbij aanwezig.

Zoals gewoonlijk kunnen wijkbewoners de wijkwethouder Erik Dannenberg spreken tijdens het spreekuur voorafgaande aan het wijkplatform vanaf 19.00 uur. Dit kan ook na 21.15 uur. Daarbij gaat het om meer persoonlijk getinte vragen en opmerkingen.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

 

Artikel delen:

Reageer