Afname van diefstallen en inbraken in Zwolle

Zwolle – Vanaf 4 mei is het jaarverslag Politie IJsselland 2008 online! In 2008 heeeft de politie wederom minder misdrijven gehad als in het jaar ervoor, waarmee ze de dalende trend hebben doorgezet. En dat is goed nieuws. De grootste afnames zaten er bij diefstallen en inbraken. Maar niet alleen is het aantal misdrijven afgenomen, ook het ophelderingspercentage is omhoog gegaan.

Een belangrijke oorzaak van de gedaalde inbraken en diefstallen is de ‘dadergerichte aanpak’. Zo zijn er in de steden Zwolle en Deventer bijvoorbeeld zogenaamde ‘bikers’ actief, die allemaal meerdere veelplegers ‘geadopteerd’ hebben. Dat houdt in dat deze politiemedewerkers de veelplegers kennen, ze aanspreken en veel van ze weten (zoals veelvoorkomende verblijfplaatsen, eventuele voertuigen, gewoontes e.d.). Daardoor is de pakkans van de veelplegers sterk gegroeid. En een veelpleger die vast zit voor het ene delict, kan uiteraard het andere niet meer plegen.

Daling geweld

Wat ook goed nieuws is, is dat het geweldscijfer gedaald is in 2008. Het is voor het eerst sinds jaren dat dit niet meer stijgende is. De aanpak van geweld heeft dan ook een hoge prioriteit binnen de Politie IJsselland. En deze aanpak lijkt vruchten af te werpen. Het ophelderingspercentage is de afgelopen vijf jaar toegenomen van 59% in 2004 tot 72% in 2008. Ondanks het feit dat het aantal geweldsmisdrijven in totaal is afgenomen, is er van dit delict helaas een stijging zichtbaar onder jongeren. Dit is een punt van zorg. De beoogde stabilisatie van het geweld door jongeren is niet opgetreden.

Punt van zorg: jeugdige verdachten

Niet alleen voor geweld is het aantal jeugdige verdachten gestegen; in de hele regio is dit totale aantal toegenomen ten opzicht van 2007. Daarnaast zijn er meer jeugdige verdachten aangehouden dan gepland. En hoewel het aantal verdachten OM van 12-17 jaar ten opzichte van vorig jaar licht gedaald is, is het nog steeds een stuk hoger dan gepland.

Prestatie-afspraken gehaald

In 2008 heeft het korps IJsselland, evenals in voorgaande jaren, de prestatie-afspraken die er met de minister zijn gerealiseerd. Daarnaast hebben we afgelopen jaar wederom een sluitende begroting en daarmee zijn we financieel gezond.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik denk dat het ook mede het gevolg is van minder aangiftes. Veel mensen doen geen aangifte meer van vernieling/diefstal van fiets omdat er uiteindelijk toch niets mee kan worden gedaan. Wat dus resulteert in minder aangiftes, dus een “veiliger” beeld van Zwolle.    Maak melding

Reageer