Wijkplatform Assendorp

Zwolle – Wijkwethouder Gerard van Dooremolen nodigt bewoners van Assendorp uit voor het wijkplatform Assendorp. De wijkvergadering is op dinsdag 12 mei aanstaande in Wijkcentrum De Enk aan de Enkstraat 67. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.  

De mogelijke onderwerpen die deze avond besproken worden treft u aan op de website www.zwolsewijken.nl. Tijdens de vergadering kiest de voorzitter met de zaal uit een lijst van verschillende onderwerpen vier à vijf onderwerpen die deze avond besproken worden.

De overige agendapunten zijn onder andere:

·    Spoorzone (toelichting stand van zaken door de projectleider de heer Van Hal, gemeente Zwolle)

·    Het wijkplatform in de toekomst; discussie onder leiding van de voorzitter over de gewenste vorm en inhoud van het wijkplatform in de toekomst; suggesties, wensen, voorstellen tot verbetering. 

Meldingen, verzoeken en/of klachten over beheer en onderhoud kunnen voor, tijdens en na de bijeenkomst noteren op het speciale meldingenformulier. Deze formulieren liggen op de tafel, naast de presentielijst. Deze zaken kunnen ook aangemeld worden bij het Telefonisch Service Centrum, telefoonnummer 14038 

 Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via het Telefonisch Servicecentrum (TSC), telefoonnummer 14038. Op www.zwolsewijken.nl staan alle data, uitnodigingen en verslagen van de wijkplatforms.

Artikel delen:

Reageer