Slachtoffer loverboy eist 74.000 euro van school

Zwolle – Een slachtoffer van een loverboy sleept de Zwolse Thorbecke Scholengemeenschap voor de rechter. Ze eist 74.000 euro aan schadevergoeding en smartengeld.

Het slachtoffer, Maria Mosterd, is bekend van het boek dat ze schreef over haar ervaringen met gedwongen prostitutie. Ze vindt dat de school niet heeft gezorgd voor een veilige leeromgeving en niet goed heeft opgelet. Haar advocaat stelt dat de school Maria’s moeder had moeten informeren toen haar dochter vaak niet op school kwam opdagen. De Zwolse Thorbecke Scholengemeenschap zegt vertrouwen te hebben dat er een goed verweer kan worden gevoerd.

Bron: NOS

Artikel delen:
Reacties 208
 1. Ik hoop dat ze wint; TS heeft idd geen veilige leeromgeving geboden, en als het niet opgemerkt wordt dat je wel erg vaak afwezig bent, dan vraag ik me af wat die docenten eigenlijk doen? Lesgeven waarschijnlijk niet…. en als ze dat wel doen… aan wie dan? Ze hebben toentertrijd schijnbaar niet opgelet….

  Go girl! ik duim voor je!


  Maak melding

 2. Ik vraag me af hoe de school hierin verantwoordelijk gesteld kan worden, maar het is wel een feit dat ze zich ernstig achter de oren moeten krabben wanneer een leerling regelmatig afwezig is.
  Ik dacht dus echt dat de absentielijsten goed bijgehouden werden, en dat op deze manier leerlingen goed in kaart worden gebracht!
  😮


  Maak melding

 3. geschreven door peter, op 6 mei 2009 om 15:54
  en als het niet opgemerkt wordt dat je wel erg vaak afwezig bent, dan vraag ik me af wat die docenten eigenlijk doen? Lesgeven waarschijnlijk niet…. en als ze dat wel doen… aan wie dan? Ze hebben toentertrijd schijnbaar niet opgelet….

  Wat is dit voor b*llsh*t? Heb je kinderen? Ik hoop het wel. Probeer je dan even het volgende voor te stellen. Je kind komt niet op school dat ze bijvoorbeeld 8 lesuren heeft. Elk lesuur wordt je kind gemist en je wordt door elke docent gebeld met de mededeling dat je kind niet in die les zit. Hoe reëel klinkt dat?

  En dacht je dat een docent geen les kan geven aan een klas waar 1 of 2 leerlingen ziek/afwezig zijn? Beetje vreemde kijk op het schoolwezen heb jij.

  Docenten geven les. Docenten registeren afwezigheid van leerlingen en geven dat door aan een persoon die vervolgens het overzicht op het verzuim houdt, dat kan een schoolleiding zijn, een conciërge, een mentor, misschien iemand die ervoor aangesteld is.

  Met je opmerking, waarbij je het beschuldigende vingertje richting de docenten wijst, ben je toch even vreemd bezig.

  Wel verbaas ik me erover dat _wie dan ook de aangewezen persoon was op de TS_ er geen of weinig bericht naar huis gegaan is, desnoods via de leerplichtambtenaar, ALS dat het geval is, dat voorop gesteld.


  Maak melding

 4. Ik vind het ronduit slecht en verwijtbaar als een school ouders niet op de hoogte stelt van afwezigheid van hun kind!
  Maar het is dan natuurlijk nog de vraag of de school daarmee verantwoordelijk gesteld kan worden voor het hele gebeuren en of dat met zoveel geld vergoed moet/kan worden?
  Een school is geen commerciële instelling en als ze zoveel geld moeten betalen wordt alleen Maria Mosterd daar beter van. (De school/de andere leerlingen dus niet…)
  Ik had het ‘beter’ gevonden als geëist was dat de school het beleid of de leerlingenzorg oid zou verbeteren.


  Maak melding

 5. “dat kan een schoolleiding zijn, een conciërge, een mentor, misschien iemand die ervoor aangesteld is.”

  En daar snijd je een gevoelig punt aan. Wil je een goed verzuimbeleid voeren dan moet daar iemand echt opzitten die de tijd krijgt en huisbezoeken kan afleggen om eventuele misstanden te signaleren. En dat kost tijd, en tijd weer geld, dus dat zijn de mensen die vaak als eerste wegbezuinigd worden.  Maak melding

 6. dan moet daar iemand echt opzitten die de tijd krijgt en huisbezoeken kan afleggen om eventuele misstanden te signaleren

  Signaleren doet school. Dit moet doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar. Die kan huisbezoeken doen, etc. Dat heeft op school niks met bezuinigen te maken.

  Als school de leerplichtambtenaar concequent door school op de hoogte is gesteld, denk ik niet dat de school iets fout gedaan heeft. Wel zou het zo netjes als school ook een signaaltje naar de ouders doet nog voordat de leerplichtambtenaar moet ingrijpen. Helemaal het fijne weet ik er ook niet van maar wel weet ik dat een boel reacties hierboven wat te gemakkelijk gesteld zijn.


  Maak melding

 7. Ik vind dit zo wie zo een hele moeilijke situatie.

  De moeder gaf ook aan in een intervieuw dat ze wel degelijk merkte dat er iets gaande was met haar kind. Dan kan je je natuurlijk ook gaan afvragen waarom of dat de moeder geen contact met school heeft gezocht om te vragen of dat ze daar ook merkten dat er iets niet in orde was met haar kind.

  Aan de andere kant vind ik het toch ook zeker heel slordig ( als je het zo kunt noemen ) dat er nooit signalen vanuit de school naar de moeder zijn gekomen.

  Nogmaals ik vind dit een hele moeilijke situatie.

  WFvN, heeft iedere school een vaste leerplichtambtenaar toegewezen gekregen van de gemeente?


  Maak melding

 8. heeft iedere school een vaste leerplichtambtenaar toegewezen gekregen van de gemeente?

  Dit durf ik niet met zekerheid te zeggen maar ik zou het heel vreemd vinden als dat niet het geval was. We hebben hier in Nederland immers de leerplicht. Dit is een wettelijk iets. Daarbij horen dus ook de functies zoals de leerplichtambtenaar die daarop moet toezien. Het zou wel erg vreemd zijn als een, in ieder geval niet-particuliere school, niets te maken zou hebben met de leerplichtambtenaar.


  Maak melding

 9. Ik had al even gezocht maar nog niet gevonden. Zal je net zien dat je toch wat vindt, direct na plaatsen van een bericht.

  Maar goed:
  http://www.schoolinbeeld.nl/structuur/pages/leerplicht.php

  Wat doet de leerplichtambtenaar?

  Elke gemeente heeft één of meer leerplichtambtenaren. Die werken meestal bij de afdeling onderwijs. Spijbelt een leerling langer dan drie dagen, dan moet de leerplichtambtenaar uitzoeken wat er aan de hand is. Als er problemen zijn met leerlingen, bijvoorbeeld als ze helemaal niet meer naar school willen, proberen leerplichtambtenaren een oplossing te vinden. Dat doen ze allereerst door te praten met leerlingen, ouders en de school. Lukt dat niet, dan kunnen zij doorverwijzen naar mensen of instanties die hulp kunnen bieden. Soms komt het voor dat ouders hun kinderen helemaal niet naar school laten gaan en hen zelfs niet inschrijven bij een school. In zo’n geval kan een leerplichtambtenaar de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen of proces-verbaal opmaken. Tenslotte beslist de leerplichtambtenaar of een leerling meer dan tien dagen extra vrij kan krijgen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld ziekte van een familielid. De leerplichtambtenaar kijkt dan of het echt nodig is dat ouders buiten de schoolvakanties om hun kinderen van school houden.

  Hier heb je antwoord op je vraag en nog heel wat meer.

  Ook wel interessant is dit:

  Spijbelen

  Wanneer een leerling spijbelt, is de standaard straf: gespijbelde tijd (uren) 1 uur terugkomen. Meteen de eerste keer gaat er een brief naar de ouders. Na drie keer wordt het spijbelen aan de leerplichtambtenaar gemeld. Uiteindelijk leidt dit gedrag tot schorsing en verwijdering.

  Dit komt van de website van TS:
  http://www.thorbecke-zwolle.nl/kiesthorbecke/veiligheid/ziekteenverzuim.php  Maak melding

 10. Dan vraag ik me toch ook af hoe het contact vergaan is met de leerplichtambtenaar. Zowel met school/ambtenaar als met ouder/ambtenaar.


  Maak melding

 11. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Helaas is het allemaal ‘bekvechten’ achteraf. Het leed is al geschied, waar de schuld ook ligt (tja, in eerste instantie bij die walgelijke loverboy…. laten we DAT voorop stellen)


  Maak melding

 12. waarom wordt die 74.000 niet verhaald op haar ex-vriend, de loverboy ? waarschijnlijk omdat daar toch niks te halen valt.


  Maak melding

 13. In de tijd dat dit speelde met Maria was er vaak geen enkel toezicht op de scholen op verzuim. Dit heeft allerlei ongewenste gevolgen. Daarom worden er nu dan eindelijk ook vanuit de overheid maatregelen tegen getroffen. Scholen kunnen nu bijvoorbeeld geconstateerd verzuim centraal aanmelden (zie http://www.ib-groep.nl/zakelijk/verzuim/laatste_nieuws.asp).

  Ik denk dan ook dat de betreffende school in dit geval niet zondermeer aansprakelijk gesteld kan worden. Natuurlijk was het niet goed wat er gebeurde, maar het was toen gewoon minder een issue dan tegenwoordig.


  Maak melding

 14. Uit 2009, bij de invoering van een landelijk spijbelloket:

  “Scholen registreren spijbelen niet goed of helemaal niet. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht steekproefsgewijs tien scholen, vijf uit het voortgezet onderwijs en vijf mbo-opleidingen. Alle scholen bleken tekort te schieten. Een van de scholen registreerde zelfs helemaal niets.”

  En ook “Spijbelaars onder de 18 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs worden nauwelijks aangepakt. De NOS heeft bij de negentien afdelingen van het Openbaar Ministerie navraag gedaan en ontdekte dat bij de meeste parketten geen enkele melding is binnengekomen over mbo’ers die de leerplicht ontduiken.”

  De leerplichtambtenaren kwamen er destijds dus nauwelijks aan te pas, weet niet of de nieuwe maatregelen succes hebben.

  Het lijkt me in elk geval heel sterk dat de rechter de eis toewijst. Een onveilige leeromgeving aantonen lijkt me al moeilijk, maar al lukt dat, dan is lijkt het me de zaak van de leerling wat die in de spijbeltijd doet. Anders is het hek van de dam en kan iedereen gaan claimen. “Sorry meneer de rechter, ik pleegde dan wel een winkeldiefstal, maar dat is eigenlijk de schuld van de school.”


  Maak melding

 15. Hm…. ik heb misschien een vertroebeld beeld van de ‘gebruikelijke werkelijkheid’ want bij ons zijn er heel wat zaken op school zoals het ZAT (zorg advies team)

  Zorg- Advies-Team
  Eenmaal in de 6 weken is er een overleg met externe deskundigen. Aan tafel zitten de directeur, de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de leerplichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, de straathoekwerker en de politie om de
  verschillende onderdelen van de leerlingenzorg goed op elkaar af te stemmen.

  En ik weet dat dat overleg niet alleen op papier staat maar daadwerkelijk plaatsvindt want dat gebeurt bij ons op de locatie waarbij inderdaad de genoemde mensen aanwezig zijn.


  Maak melding

 16. Op zich vind ik dit ook wel een moeilijk iets…

  geschreven door joop, op 6 mei 2009 om 20:00

  waarom wordt die 74.000 niet verhaald op haar ex-vriend, de loverboy ? waarschijnlijk omdat daar toch niks te halen valt.

  Joop, voor het eerst in tijden vind ik dat je iets zinnigs zegt! Hier zit namelijk wat in! In de eerste plaats is het die loverboy die iets verkeerd gedaan heeft.

  Weliswaar heeft de school vervolgens wat nagelaten, maar dat is wel een tweede plaats.

  Ik vind wel dat de school aangesproken zou mogen worden op hun onalertheid. Misschien zouden er zelfs sancties opgelegd kunnen worden. Maar wat gaat ?? 74.000,- nu nog voor Maria Mosterd doen? En waar komt dat bedrag vandaan? Kunnen ze dat geld dan niet beter gedwongen investeren in het voorkomen van loverboy praktijken op hun school?

  Bij iedere middelbare school zie je wel van die jochies bij de poorten hangen die er overduidelijk niet horen! Weg met dat volk!


  Maak melding

 17. geschreven door evers, op 7 mei 2009 om 00:54

  Gewoon sim-pel 1 klap rijk proberen te worden..

  lijkt amerika wel..

  Hoewel ik ?? 74.000,- niet af zou slaan zou ik mezelf niet in 1 klap “rijk” noemen met een dergelijk bedrag 😀


  Maak melding

 18. Wat ewen onzin om de school aan te klagen en de pooier in kwestie niet. Kaalplukken die gozer, voor zover er nog wat te halen valt.


  Maak melding

 19. slachtoffer loverboy eist 74.000 euro van de school
  Jammer dat het ‘slachtoffer’ geen vragen kan beantwoorden op deze site. Dat zou een boel kunnen ophelderen.

  Voor mij spelen een aantal zaken in dit verhaal.
  * eigen verantwoordelijkheid meisje
  * verantwoordelijkheid ouder
  * verantwoordelijkheid school
  * verantwoordelijkheid loverboy
  * verantwoordelijkheid maatschappij an sich.

  Over de school is hier al veel geschreven. Ik was er niet bij dus ik weet niet hoe de rapportage is verlopen. Ik ben benieuwd naar t vervolg van dit verhaal!

  Brainstorm:
  Heeft het meisje de naam van die jongen blootgegeven?
  Wanneer zij zich slachtoffer van h?m voelt, waarom beschermt ze hem dan? Ik vind btw ‘loverboy’ echt een fout woord voor dit soort predators! ‘userboy’ oid zou beter passen. Zou een userboy wanneer hij zelf een meisje was zichzelf ook verhuren voor geld en goud, vraag ik me dan af?

  Ik zie het als verantwoordelijkheid van ouders, school en maatschappij om meiden (ook mensen in t algemeen maar das een ander topic …) weerbaar te maken. Zij hebben veel liefde en erkenning en duidelijkheid nodig en dat zou weleens in het takenpakket van al die (op) voeders mogen komen.

  Daarbij zie ik ook in dit geheel dat de moeder niet aan de bel heeft getrokken toen ze merkte dat er iets mis was. Wordt van haar ook een geldbedrag geeïst?
  Tja, en dan … meiden all around the world: let goed op!
  Er zijn gladjakkers. Laat je niet inpakken door kado’s en mooie praatjes. Ik heb me eens in laten pakken en pfff …
  Jammer, dat ik nooit iemand helemaal goed zal kunnen uitleggen waarom ik dat heb laten gebeuren. Behalve dan dat ik van huis, van school, van de wereld, van mezelf, te weinig kreeg.

  Ik kan de wereld, helaas, niet veranderen.
  Ben inmiddels bij mezelf begonnen
  😉 , ik kan daar de schade naar mezelf of anderen niet ongedaan mee maken (daar kan ook onmogelijk een geldbedrag t.o staan wat mij betreft). Ik heb van de hele situatie geleerd om beter voor mezelf te zorgen, om op mijn eigen gevoel te vertrouwen.
  Geloof die vleiers niet! Geloof jezelf! Hoe triest het mss ook klinkt: De enige zekerheid die er bestaat is dat jíj bestaat.
  Be strong, volg je intuïtie, niet je hoofd of je hang naar liefde! Geef jezelf de liefde en aandacht die je nodig hebt! Dan komt er vanzelf liefde bij van anderen. Dat is een optelsom. Geloof jezelf!!!


  Maak melding

 20. Tja volgens mij zijn ouders als 1e verantwoordelijk voor een kind en de school pas in 2e instantie.
  Uit de verhalen begrijp ik echter dat het probleem uiteindelijk toch eerder door een docente vd school gesignaleerd is dan door de moeder. Hiermee wil ik overigens zeker niet de moeder ‘beschuldigen’, maar het pleit uiteindelijk toch ook wel weer enigszins voor de school.

  Verder krijg ik de indruk dat moeder en dochter Mosterd het gebeuren, hoe vreselijk ook, toch ook wel ‘te gelde’ willen maken. Levert deze rechtszaak hen niet rechtstreeks geld op, dan krijgen ze op deze manier in ieder geval weer veel gratis publiciteit voor hun boeken…  Maak melding

 21. Moeilijke kwestie. Ik vind dat de eerste verantwoordelijkheid bij ouders en het kind zelf liggen, maar als het zo is dat de school
  verzuimt ouders/verzorgers op de hoogte te stellen dat het kind
  niet op school verschenen is, is de school, vind ik, wel degelijk
  aansprakelijk. Je mag als ouder er toch op vertrouwen dat je kind
  ook daadwerkelijk op school is, en als dat niet zo is dat je daarvan
  op de hoogte wordt gesteld en dan zelf kan/moet uitzoeken waar je kind wél is. Als je niet weet dat je kind dagen, zelfs weken niet
  op school verschijnt, had ik de school ook aangeklaagd.
  De moeder wil gewoon erkenning en excuses van de school, als dat
  gebeurt is ze toch bereid de aanklachten in te trekken?


  Maak melding

 22. De moeder wil gewoon erkenning en excuses van de school, als dat
  gebeurt is ze toch bereid de aanklachten in te trekken?

  Is dat zo of denk je dat? Het zou wel gepast zijn…


  Maak melding

 23. Inderdaad Diana, 1e stuk, ze schenen al een langdurig conflict met de school te hebben. Begrijp ook niet waarom de school het op een rechtzaak aan laat komen. Maar er zijn meer mensen die er zo overdenken als carola, op 7 mei 2009 om 12:56. Ik heb het niet goed genoeg gevolgd.


  Maak melding

 24. Recentelijk in een interview gelezen dat deze loverboy moeder en dochter nog steeds in de gaten houdt.
  Volgens mij hebben ze de dader nooit aangegeven uit pure angst.

  Het willen weten of je kind werkelijk op school zit, was voor ons als ouders destijds een overweging voor de schoolkeuze.
  We hebben de verschillende scholen ook gevraagd hoe ze hier mee omgaan.
  Als mijn kind ziek is moet ik bellen en naderhand een briefje meegeven naar school.
  Ik weet dat als mijn kind niet op school verschijnt, ik daarover een telefoontje krijg.
  Bovendien kunnen we inloggen en zo zien welke dagen je kind niet op school is gekomen.
  Ik vind dat de school fouten heeft gemaakt, ook het vertrouwelijk gesprek dat dit meisje met een lerares heeft gehad, had toch op de een of andere manier naar de moeder gekoppeld moeten worden.
  Dit meisje is niet de eerste dat niet op school verschijnt, als de school hier niets mee doet en je kind hangt een mooi toneelstuk op, hoe moet je als ouders dan weten wat er speelt?
  Zeggen je ziet toch iets aan je kind wil nog niet altijd zeggen dat je de waarheid boven tafel krijgt.
  Deze meiden worden zo enorm bespeelt, dat ze soms thuis net kunnen doen of er weinig aan de hand is.
  Ontzettend moeilijk, goed is dat kinderen tegenwoordig op de basisschool al informatie krijgen over hoe deze jongens te werk gaan.
  Ik heb mijn beide meiden het boek van Maria laten lezen en ze waren daar enorm van onder de indruk.  Maak melding

 25. Ik heb mijn beide meiden het boek van Maria laten lezen en ze waren daar enorm van onder de indruk.

  Het is bij ons ook gelezen en door enkele vriendinnen van mijn dochter.


  Maak melding

 26. @Gretha

  Toen ik op de Thorbecke zat moest me moeder ook inderdaad bellen en naderhand een briefje meegeven. Als ik ziek naar huis ging belde de decaan waar ik bij stond van uw dochter komt naar huis en naderhand moest ik weer een briefje van me moeder meebrengen. Dit was in de periode 95-99, ik weet natuurlijk niet hoe dat ging in de periode dat Maria daar aangemeld was.


  Maak melding

 27. Diana schrijft: “De moeder wil gewoon erkenning en excuses van de school, als dat
  gebeurt is ze toch bereid de aanklachten in te trekken?”

  Maar naar ik uit bovenstaand artikel begrijp is het niet de moeder, maar de dochter die de school aanklaagt…
  Ik zou het zelf logischer gevonden hebben als de moeder de school verweten had dat zij niet ingelicht is over afwezigheid v haar dochter dan dat ik het nu vind dat de dochter de school verwijt dat zij heeft kunnen spijbelen…
  Klinkt een beetje alsof je na het veroorzaken van een ongeluk door te hard rijden de politie zou verwijten dat ze je niet gepakt hebben bij die snelheidsovertreding… (Nou ja die vergelijking gaat niet helemaal op want Maria was minderjarig, maar toch…)

  Zo’n ouder-belsysteem klinkt wel goed. Wat betreft die briefjes van ouders: die moesten wij vroeger op school ook meenemen en schreef ik gewoon zelf 😉


  Maak melding

 28. niet op school
  Bij mijn dochter op school moet je een abcentie kaart inleveren.
  Als dit niet gebeurd en je bent afwezig wordt er direct contact met de ouders opgenomen.
  Hoe groot de school ook is, deze regel is op elke school toe te passen.


  Maak melding

 29. De titel van het boek van de moeder is ” ik stond laatst voor een poppenkraam ” .

  ik persoonlijk vond het verhelderend om na het boek van Maria ook het verhaal van de moeder te lezen.


  Maak melding

 30. Gretha, ik ben het helemaal met je eens: de school heeft fouten gemaakt.

  Ik vind het alleen vreemd overkomen, dat Maria hiervoor ?? 74.000,- schadevergoeding vraagt. Zou het niet veel beter zijn dat de school (en ook andere scholen) aantoonbaar werkt aan een beter beleid om dit soort jonge meiden te beschermen? Een simpel belsysteem zoals al hier en daar genoemd wordt lijkt me daar een prima manier voor.

  geschreven door R.D., op 7 mei 2009 om 19:25

  het lijkt me ook verstandig dat ieder die hier reageert beide boeken gelezen heeft…

  Dit vind ik persoonlijk een beetje onzin. Nogmaals: ik wil absoluut niet bagatelliseren wat Maria is overkomen. Toch denk ik niet dat het nodig is het boek te lezen om een oordeel te kunnen vormen over de claim die gelegd wordt bij de school. Ik wil daarmee ook niet zeggen dat het slecht is het boek te lezen.


  Maak melding

 31. moet ik nu twee boeken gaan lezen voor ik een mening mag vormen?

  vreselijk wat de meid overkomen is en evenzo vreselijk wie haar dat aangedaan heeft. Echter, dat is niet de school. Eerst maar eens die ‘loverboy’ aanpakken da’s de dader. Laat hem die 74.000 maar betalen. Voor de rest is de school evenzeer slachtoffer als de moeder en de dochter.


  Maak melding

 32. En voordat die 74.000 euro betaald gaat worden eerst maar eens zien waar dat bedrag vandaan komt…
  Tuurlijk moet die loverboy gestraft worden! Schijnt inderdaad juridisch gezien nogal een moeilijke kwestie te zijn…


  Maak melding

 33. Ik ben het wel met plantje eens. Het zou beter zijn als de school aantoonbaar verbetering maakt en niet alleen op een papiertje dat ze een beleid/protocol hebben maar ook één die werkt. Dit lijkt mij meer resultaat geven dan iemand 74.000 uitkeren. En ja van wie gaan 74.000 dan komen.


  Maak melding

 34. Wat ik me na het lezen van het boek de hele tijd heb afgevraagd is wat er is gebeurd met Manou, want zelfs als Maria geen aangifte heeft gedaan lijkt het mij dat Jusititie zelf wel achter zo iemand aan gaat. Loopt Manou nu nog gewoon rond in Zwolle? Zit hij vast, is ie gevlucht of gewoon dood?
  Hoe kan je een aanklacht tegen Thorbecke nou serieus nemen als de echte dader met rust wordt gelaten?
  In hoeverre kan je een school nog aansprakelijk stellen voor iets wat rond 2002 is gebeurd. Waarom nu pas stappen ondernemen? Waarom vond de moeder van Maria het niet raar dat ze Maria nooit thuis zag komen met boekverslagen, zag leren, verhalen over uitstapjes met school etc. Als moeder moet je dingen over je dochter willen weten, je MOET gesprekken met een mentor willen hebben over het wel en wee van je dochter, zelfs als er geen signalen zijn dat het slecht gaat. Het is abnormaal als je als moeder geen contacten onderhoudt met degene die je dochter opvoeden wanneer zij niet thuis is. Ik denk dat Maria allereerst slachtoffer is van een pooier, daarna van een nalatige moeder, en daarna pas van een school.


  Maak melding

 35. Volgens mij loopt die gast nog gewoon rond.

  Ik ben het wel met je eens jaja, maar ik denk dat je hier wel wat pittige reacties op kunt verwachten! Succes 😉


  Maak melding

 36. Ik denk dat als de moeder nalatig is geweest, dat ze inderdaad fout bezig is nu, maar dat is dus nog de vraag: Wist de school dit eerder dan de moeder?
  Niet zo raar hoor op een school dat die er eerder achter komt dan de moeder. Wie kent niet de situatie in zijn eigen schooltijd dat er iemand in je klas zegt zelf het briefje te hebben geschreven of het door een broer/zus/vriend/vriendin heeft laten doen, zodat lijkt dat pa of ma het heeft geschreven. Hier kom je alleen achter wanneer je als ouder de absenties van je kind mag inzien en kan controleren of de weggestreepte absenties ook werkelijk onder je aandacht zijn geweest. En dat is dus nog niet op iedere school geregeld en zal in de tijd dat dit met Maria speelde ook misschien op die school nog niet geregeld zijn geweest. Het ideaalbeeld dat sommigen hier op de weblog hebben van dat de school belt wanneer je kind er niet is… Tja dat ideaalbeeld komt niet geheel overeen met de werkelijkheid, zoals de meesten wel zullen begrijpen…

  In de tijd dat dit verhaal speelde, weet ik uit mentor-ervaring dat de gemeente Zwolle net een beleid aan het uitzetten was vanwege loverboys. Dat dat in het begin niet zo loopt als je zou willen, lijkt me logisch, maar dat het niet gewenst is dat er zoiets als dit toch gebeurt, tja daar kan je ook niks aan doen helaas.
  Het vergt een goede communicatie tussen ouders en school en vooral ook openheid en eerlijkheid van beide kanten. En leerling kan anders wel heel makkelijk spijbelen… (“ik was ziek, en ik heb een briefje dat dat zo was van mijn ouders”)


  Maak melding

 37. @jaja

  Ik vraag me ook af of die man hier nog rondloopt..

  Wanneer je het boek van de moeder gelezen hebt zul je verwacht ik je mening toch enigzins bijstellen..

  @ jasper

  meningen vormen mag en kan altijd, hoe meer je je verdiept hebt in een onderwerp hoe beter het fundament onder je mening.  Maak melding

 38. Volgens mij gaan we er hier aan voorbij, dat er nog een heeeeele gemakkelijke manier was geweest voor de moeder om dit in de gaten te krijgen…
  Je stuurt je kind toch naar school zodat ze iets kunnen leren? Daar verwacht je toch bepaalde resultaten van? Als je kind telkens afwezig is gaan die resultaten alleen maar teruglopen. Die resultaten wil je als ouder zien lijkt me zo. Als die resultaten teruglopen ga je naar de school toe en vraag je hoe dat kan. Dan geeft de school uiteraard direct aan: dat komt omdat uw zoon/dochter zo vaak ziek is!

  Lijkt me toch gevalletje 1 plus 1 = 2? Dan moeten de stukjes toch op zijn plek vallen?


  Maak melding

 39. en als je dat boek van die moeder nu gelezen had je dit niet gezegd..

  Je stuurt je kind toch naar school zodat ze iets kunnen leren? Daar verwacht je toch bepaalde resultaten van? Als je kind telkens afwezig is gaan die resultaten alleen maar teruglopen. Die resultaten wil je als ouder zien lijkt me zo. Als die resultaten teruglopen ga je naar de school toe en vraag je hoe dat kan. Dan geeft de school uiteraard direct aan: dat komt omdat uw zoon/dochter zo vaak ziek is!


  Maak melding

 40. Het ideaalbeeld dat sommigen hier op de weblog hebben van dat de school belt wanneer je kind er niet is… Tja dat ideaalbeeld komt niet geheel overeen met de werkelijkheid, zoals de meesten wel zullen begrijpen…

  Waar baseer jij dat op Marrianne?
  Toevallig heb ik laatst ondervonden dat mij gevraagd werd waar mijn dochter was.
  Dat was voor mij de bevestiging dat deze school inderdaad actie onderneemt als mijn kind niet op komt dagen.

  Voor zover ik uit intervieuws heb kunnen lezen is deze Manou nog steeds aanwezig in Zwolle.
  Zolang er tegen hem geen aanklachten lopen, blijft hij dus lopen.
  Hij houdt moeder en dochter ook nog wel degelijk in de gaten.  Maak melding

 41. geschreven door R.D., op 8 mei 2009 om 12:49

  en als je dat boek van die moeder nu gelezen had je dit niet gezegd..

  Tja…dat zou zomaar kunnen. Maar het is toch helemaal niet zo vreemd wat ik zeg? Ik vind het pure logica…

  Gelukkig gun je mensen wel de gelegenheid mee te discussiëren zonder dat ze het boek hebben gelezen.


  Maak melding

 42. je hebt helemaal gelijk, het lijkt heel logisch..

  Je stuurt je kind toch naar school zodat ze iets kunnen leren?
  dat dacht de moedr ook
  Daar verwacht je toch bepaalde resultaten van?
  resultaten waren er wel, Maria maakte wel genoeg toetsen zodat ze geen opvallend leeg rapport had
  Als je kind telkens afwezig is gaan die resultaten alleen maar teruglopen.
  Resultaten liepen langzaam en geleidelijk terug, niet te opvallend.
  Die resultaten wil je als ouder zien lijkt me zo.
  Resultaten waren er.
  Als die resultaten teruglopen ga je naar de school toe en vraag je hoe dat kan.
  Dat is ook wat de moeder meerdere malen per jaar gedaan heeft.
  Dan geeft de school uiteraard direct aan: dat komt omdat uw zoon/dochter zo vaak ziek is!
  Dit gaf de school niet aan.  Maak melding

 43. Als rond die tijd de gemeente al bezig was met dat ‘loverboy’ beleid, zoals
  Marianne zegt, dan lijkt het mij logisch dat eerst alle scholen daarvan
  op de hoogte worden gesteld, Marianne wist er immers als mentor ook van.
  Dan lijkt het me nog schandaliger dat de ouders van spijbelende kinderen,
  en al helemaal ouders van meisjes, niet direct op de hoogte worden gesteld
  dat hun kind niet op school is.
  Als na een dag/paar dagen spijbelen de moeder direct door school was geinformeerd,
  dan had ze de kans gehad uit te zoeken waar haar dochter wel was en had het
  wellicht voorkomen/op tijd gestopt kunnen worden.
  Wat ik heb begrepen is dat de moeder die erkenning van school belangrijk vind.
  Als school had toegegeven dat zij in deze ook nalatig zijn geweest door moeder
  niet op de hoogte te stellen van dochters afwezigheid en vanaf dat moment
  het beleid had aangepast om te voorkomen dat er nog meer meiden slachtoffers
  worden van dit soort monsters, denk ik niet dat het zover was gekomen,
  maar aangezien de school alle verantwoordelijkheid van zich afgeschoven heeft
  proberen ze hun gelijk te halen via de rechter.
  Ik denk dat ik in die situatie hetzelfde had gedaan, nádat ik er voor had gezorgt dat de
  dader zelf goed gestraft is…


  Maak melding

 44. R.D.: Ja zoals je het zo stelt daar zit wel wat in.

  Ik blijf het wel nog steeds vreemd vinden dat je daar als slachtoffer ?? 74.000,- tegenover ziet staan.

  Tja Diana…ik denk dat als dit mijn kind zou overkomen ik ook op wraak zou zinnen… (Of bedoelde je dat niet?)


  Maak melding

 45. Tegenwoordig kan je oprechte spijt alleen in euro?s laten zien.
  Ik heb het boek ook gelezen en moet eerlijk zeggen dat ik niet alles wat er in staat geloof. Ik begrijp dat het een traumatische ervaring is geweest, maar het is en blijft haar eigen verhaal.
  Het meisje is erg beschadigd door alle onrecht wat haar is aangedaan en ze verdient ook erkenning voor de strijd die ze alleen heeft moeten strijden, maar om daar gelijk 74k voor op tafel te zetten gaat mij te ver.
  En het gebeurt nog elke dag hoor die absenties en de leerpichtambtenaar die aan te pas moet komen, maar het is voor de gemiddelde weblogzwolle bezoeker moeilijk voor te stellen dat er ook ouders zijn die de opvoedkundige taak niet aankunnen en waarbij de kinderen letterlijk op straat leven en thuis alleen slapen als hun dat uitkomt. Voordat er uberhaupt een vonnis komt van de rechter is een kind vaak al jaren niet meer op school geweest en loopt dan als `loverboyvoer?op straat.


  Maak melding

 46. Ik ben zo vrij geweest aan te nemen dat het hier niet ging om een meid die toch al “op straat” leefde.
  Maar de opvoedkundige kwaliteiten van ouders geeft inderdaad te denken! Eens zien hoe ik het er vanaf breng als ik zo ver ben 😉


  Maak melding

 47. Gretha schreef:

  Het ideaalbeeld dat sommigen hier op de weblog hebben van dat de school belt wanneer je kind er niet is… Tja dat ideaalbeeld komt niet geheel overeen met de werkelijkheid, zoals de meesten wel zullen begrijpen…

  Dit stukje lijkt me het stukje dat ik schreef…. Quoten we weer ff op de goede manier, mensen… (en ja hier spreekt de schooljuf :p )

  Waar baseer jij dat op Marrianne?
  Toevallig heb ik laatst ondervonden dat mij gevraagd werd waar mijn dochter was.
  Dat was voor mij de bevestiging dat deze school inderdaad actie onderneemt als mijn kind niet op komt dagen.

  Ik denk dat je me niet begrijpt…
  Ik schreef niet dat ze een keer wel eens zullen bellen naar de ouders, ik schreef in de trant van ‘meteen bellen wanneer het kind op dat moment er niet is op school en dan meteen aan de telefoon gaan hangen naar ouders toe’.
  Ik begrijp uit jouw verhaal dat de school van je kind wel meteen belt? Prima school dan, want daar valt niks te maken lijkt me. In het geval je voor deze tijd 20 keer bij absent zijn van je dochter niet gebeld werd echter… vul zelf maar in.

  Diana schreef:

  Als rond die tijd de gemeente al bezig was met dat ‘loverboy’ beleid, zoals
  Marianne zegt, dan lijkt het mij logisch dat eerst alle scholen daarvan
  op de hoogte worden gesteld, Marianne wist er immers als mentor ook van.

  Diana, je verdraait mijn woorden nu wel erg makkelijk hoor. Ik ben niet zo bijzonder dat ik meteen hoor van de gemeente persoonlijk dat dat beleid er is…
  Ik hoorde het ‘rond die tijd’ en als je wilt kan ik er het jaar bij gaan zoeken, maar dan ben ik daar wel ff mee bezig voor ik dat zeker weet. Ik weet in elk geval welke meiden ik in mijn klas had op dat moment (waardoor ik het dus ook nog herinner), dus even mijn oude agenda’s van zolder trekken en dan weet ik het.

  Als na een dag/paar dagen spijbelen de moeder direct door school was geinformeerd,

  Wat is dat toch met die vrouwen hier op weblog (ja ik ben er zelf ook één) dat ze denken dat de school bij de eerste dag ziekte meteen al gaat bellen? Daar gaat eerst die dag op zijn minst voor doorheen voor dat dat opvalt, want docenten krijgen de melding over het algemeen niet dat een kind ziek is… Dat hoort een administratie en/of een conciërge eerst als het gemeld wordt door de ouders…
  Bij ons wordt dat het tweede lesuur gechecked of een leerling er ongeoorloofd is die dag en dat is dus een enkel moment van de dag… Het gaat een docent niet opvallen die dat kind het zesde uur bijvoorbeeld niet heeft. Ik zeg niet dat dat de juiste en enige manier is, maar het is wel de gangbare manier op veel scholen…

  Wat dan volgens mij een goede manier is? Ik denk dat als alle scholen de middelen kregen om een perfect systeem in elkaar te zetten om dingen zoals ik net noemde uit te sluiten, dat je dan een heel eind in de goede richting komt. Maar dan nog heb je te maken met uitzonderingen die de regel bevestigen en ik ben van mening dat het hier ook om een uitzondering gaat en niet om de gemiddelde leerling…


  Maak melding

 48. Bij ons wordt dat het tweede lesuur gechecked of een leerling er ongeoorloofd is die dag en dat is dus een enkel moment van de dag… Het

  Ik denk dat dit een verkeerd beeld kan geven van wat ik eigenlijk bedoel 😉
  Ik bedoelde dat dat de extra manier is om te kijken waar een leerling is, want bij ons wordt door iedere docent elk uur bijgehouden op een papiertje wanneer een leerling er niet is in de les en aan het eind van de dag van die docent levert hij/zij het in bij de conciërge.


  Maak melding

 49. Ik denk dat als alle scholen de middelen kregen om een perfect systeem in elkaar te zetten om dingen zoals ik net noemde uit te sluiten, dat je dan een heel eind in de goede richting komt

  Bij alle leerlingen (en natuurlijk ook medewerkers) een chip implanteren. Bij binnenkomst worden ze geregistreerd en bij naar buiten gaan ook. Liefst in elk lokaal. Direct handig bij brandmeldingen omdat ook dan direct duidelijk is wie wel/niet in het gebouw is ;D


  Maak melding

 50. Pardon? 😮

  Nja, ze doelde volgens mij niet op jou….. maar dat zou nu wel terecht zijn. Lezen kunnen ze niet, quote-tags gebruiken evenmin ;D

  😉


  Maak melding

 51. Diana, je verdraait mijn woorden nu wel erg makkelijk hoor. Ik ben niet zo bijzonder dat ik meteen hoor van de gemeente persoonlijk dat dat beleid er is…

  Volgens mij heb ik dat ook niet gezegd. Ik zei dat jij er immers ook vanaf wist.
  Waar ik vanuit ben gegaan dat jij het dus via school hebt vernomen.
  Ik ben dan wel geen schooljuffrouw, maar ik ben niet zo naïef te denken dat jij of
  welke leerkracht ook, persoonlijk door de gemeente op de hoogte word gebracht.
  Maar ik mag toch logischerwijze aannemen dat de gemeente alle scholen van het
  ‘loverboybeleid’ op de hoogte brengt, en dat vervolgens de school er voor zorgt
  dat het bij alle leerkrachten e.d. terecht komt, én daar ook naar handelt.
  En ja, dan ben ik wel nieuwsgierig of dat gebeurt is.
  .
  .

  Wat is dat toch met die vrouwen hier op weblog (ja ik ben er zelf ook één) dat ze denken dat de school bij de eerste dag ziekte meteen al gaat bellen?

  Is dat heel erg vreemd dan??
  Mijn dochter gaat na de zomervakantie naar de laatste groep van de basisschool.
  Net als Gretha zal ik, mede daardoor, ook de schoolkeuze gaan bepalen.
  Ik denk niet dat het realistisch is om de ouders iedere morgen naar school
  te laten bellen om te controleren of hun kind daar ook daadwerkelijk is.
  Dus als de school mij niet kan garanderen dat ik gebeld wordt als mijn
  dochter niet op school is, dan gaat die school wel van ons lijstje af!


  Maak melding

 52. Ik kan inderdaad geen quote tags gebruiken WFvN, dus daarom moet er wat met oa mij zijn? 😛 😀 Sorry dat ik niet zo geleerd ben als jullie ;D


  Maak melding

 53. geschreven door Plantje, op 8 mei 2009 om 14:09

  Tja Diana…ik denk dat als dit mijn kind zou overkomen ik ook op wraak zou zinnen… (Of bedoelde je dat niet?)

  Ja, dat bedoelde ik.
  Als ik mijn dochter er niet van zou kunnen overtuigen om aangifte te doen,
  dan had ik er persoonlijk voor gezorgt dat hij wel degelijk was gaan
  bloeden boeten ;D
  Erewoord!


  Maak melding

 54. Ik kan me dat goed indenken. Men zegt altijd dat je kwaad niet met kwaad moet vergelden. Maar ik denk dat loverboy-problematiek juridisch gezien net zo goed aan te pakken is als een stalker.

  Het is vaak bijzonder moeilijk aan te tonen dat dergelijke figuren iets fout doen. Terwijl je WEET dat het fout zit. Ik denk dat je dan zelf moet zorgen dat zo’n persoon het vervelend krijgt. Ik zeg niet, dat je zo iemand om het leven moet brengen! (Dat dat duidelijk is…)


  Maak melding

 55. Maar juridisch gezien moet hier toch iets mee gedaan kunnen worden? Ik denk juist dat het nog beter aan te pakken is dan stalken. Het is gewoon pure mishandeling, op het moment dat er bv huiselijk geweld is en de vrouw doet geen aangifte wordt de man ook gewoon aangeklaagd door het OM.


  Maak melding

 56. Dus als de school mij niet kan garanderen dat ik gebeld wordt als mijn
  dochter niet op school is, dan gaat die school wel van ons lijstje af!

  Eeeehm ik ben dan dus bang dat alle scholen in Nederland, behalve de scholen waar de kinderen intern zijn dan misschien (internaten en zo bedoel ik dan dus) van je lijstje af zullen gaan vallen op dit moment…
  Ik heb werkelijk geen idee waar het idee vandaan komt dat een school de ouders belt op het moment dat een kind niet op school komt. Ik denk dat er een gedeelte onwetendheid in schuilt, maar om het je nog een keer duidelijk te maken: dat gebeurt dus niet.
  Wel is het zo dat wanneer het opvalt (maar wanneer valt het pas op? precies, als het kind niet ziekgemeld is voor die dag dat het er niet is) er gebeld hoort te worden naar de ouders, zelfs mobiel als de ouders niet thuis zijn.
  Of dat ook werkelijk gebeurt op die manier die jij verwacht, is een interessante vraag op de scholen waar je komend jaar ongetwijfeld gaat kijken.
  Ik ben echter bang dat heje vies tegen gaat vallen, hoe scholen er in de praktijk mee omgaan. Ik schreef al: de scholen hebben helaas niet alle middelen ter beschikking om dat op de manier te doen zoals zij het zouden willen.
  Ik pleit er ook voor om een systeem te gebruiken waar de ouder op elk moment van de dag kan checken of het kind er niet dan wel wel is waar het hoort te zijn, door middel van een computersysteem dan zoals Magister, waarbij de ouder zicht heeft op de absenties van die week.
  Dat maakt het al heel wat inzichtelijker voor iedereen.
  Blijf ik erbij dat je dan wel moet toezien op het invoeren van de docenten van die gegevens tijdens de les. Zit je meteen met het probleem dat dat niet altijd haalbaar is om elke les te doen, aangezien een lesuur om is voor je er erg in hebt en het invoeren dan dus aan het eind van een les zal gebeuren of als er helemaal geen toezicht of verbinding met internet is (best reëel in Zwolle…) dat het niet inzichtelijk is… En wat dan? Weg schijnveiligheid!

  Begrijp me goed: ik heb twee dochters die de komende jaren mama heel wat grijze haren gaan bezorgen op misschien zelfs wel dit gebied, dus ik hoop ook dat mijn kinderen gaan zijn waar ze horen te zijn en ik zal het ook niet leuk vinden dat ze dat achteraf een keer niet zullen blijken te zijn.

  Kortom: ik blijf van mening dat je niet alles kan dekken in deze situaties.
  Kinderen doen onverwachte dingen… Niet alleen als ze jong zijn, maar ook in de puberteit.


  Maak melding

 57. Dus als de school mij niet kan garanderen dat ik gebeld wordt als mijn dochter niet op school is, dan gaat die school wel van ons lijstje af!

  Je wil niet weten hoe vaak scholen achter ouders aan moeten vangen omdat ze vergeten zijn hun kind ziek te melden, te melden dat deze naar tandarts/huisarts/orthodontist/etc. geweest is. Dan wordt het de, met name luie, ouders wel héél gemakkelijk gemaakt.


  Maak melding

 58. Off topic, de quote tags:
  Dit zijn de icoontjes die in het vak vlak boven het invoerveld van waar je je bericht aan het tikken bent staan. Het icoontje met de tekst er zogenaamd ingetekend, is het icoontje dat als je erop klikt aangeeft ‘vierkante haak openen’ quote ‘vierkante haak sluiten’ ‘vierkante haak openen’ /quote ‘vierkante haak sluiten’
  Dus wanneer je een stuk tekst wilt quoten, dan:
  klik je eerst hierop,
  je knipt het geselecteerde deel test dat je wilt quoten,
  je klikt tussen de vierkante haken (dus tussen ‘vierkante haak sluiten’ en ‘vierkante haak openen’)
  je plakt de lap tekst (graag alleen ter zake doende dingen knippen en plakken, anders wordt het een heeeeeeeel lang stuk… 😉 )
  en voor de rest kan je dan verder tikken zoals je eerder ook deed.

  Let op dat je niet op de verkeerde plek alles doet wat ik net schreef, want dan kan de admin aan het werk om dingen te herstellen 😉

  Ook hoef je niet aan het eind van het tekstvenster op enter te drukken, want in het venster wordt vanzelf aan het eind afgebroken.

  Spatie en enter geeft een regel wit tussendoor zoals ik nu deed en nu doe ;).

  Nu moeten jullie ook nitwits kunnen worden 😉
  En nee ik weet ook niet alles en ik bedoelde zelf niet dat mensen niet kunnen quoten, want dat snapte ik ook pas na jaren internetten.
  Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen nu? Vragen anders via een mail naar de admin 😉


  Maak melding

 59. @ Plantje (14:06) & Diana, op 8 mei 2009 om 18:49:

  geschreven door Plantje, op 8 mei 2009 om 14:09

  Tja Diana…ik denk dat als dit mijn kind zou overkomen ik ook op wraak zou zinnen… (Of bedoelde je dat niet?)

  Ja, dat bedoelde ik.
  Als ik mijn dochter er niet van zou kunnen overtuigen om aangifte te doen,
  dan had ik er persoonlijk voor gezorgt dat hij wel degelijk was gaan
  bloeden boeten
  Erewoord!

  Oeps, dat “wraak” is altijd lastig. Teletekst gezien vandaag? Pagina 109…Celstraf voor pedofielenjaagster :'(

  Want—ik begrijp de sentimenten natuurlijk— eigenrechter spelen zonder onomstotelijk bewijs = celstraf in dit geval.


  Maak melding

 60. Ik pleit er ook voor om een systeem te gebruiken waar de ouder op elk moment van de dag kan checken of het kind er niet dan wel wel is waar het hoort te zijn, door middel van een computersysteem dan zoals Magister, waarbij de ouder zicht heeft op de absenties van die week.
  Dat maakt het al heel wat inzichtelijker voor iedereen.

  @Marrianne dat systeem wordt ook gebruikt op de school van mijn oudste.
  Het zal ongetwijfeld zo zijn dat niet alles in te dekken valt, maar het moet toch zeker zo zijn dat je als ouders op de hoogte wordt gebracht als je kind niet op school komt?
  Ik weet nog van vroeger in mijn middelbareschool tijd, dat daar ook streng op toegezien werd.
  Ook ik weet dat geschreven briefjes makkelijk vervalst kunnen worden.
  In dat systeem waar je het over hebt, staat data en reden van afwezigheid vermeld.
  Ik moet zeggen dat dat goed bijgehouden wordt.

  Destijds heb ik gevraagd aan verschillende scholen hoe ze omgaan met dit soort zaken en ook met lesuitval.
  Antwoord van sommige scholen was ook dat kinderen het schoolplein niet mogen verlaten om in de stad rond te gaan hangen.
  Voor ons als ouders die niet werkzaam zijn in het onderwijs is moeilijk na te gaan in hoeverre dit nagestreven wordt.
  Ik ben even de naam kwijt van de school waar jij les geeft, maar wat is jullie beleid daarin dan?

  Ik blijf erbij dat de Thorbecke fout gehandeld heeft en heel wat te verwijten valt.
  Zeker als je eerdere reactie’s leest dat er voor de moeder geen aanleiding was om te geloven dat haar dochter zoveel afwezig was.

  V.w.b de ‘wraak’ van Diana, ik weet niet wat ik als moeder zou doen, maar het is van de zotte dat íemand dit soort praktijken ongestraft kan doen.
  Een tijd geleden nog eens een verhaal gehoord, die zo’n loverboy even te grazen hadden genomen met een paar man.  Maak melding

 61. Ook hoef je niet aan het eind van het tekstvenster op enter te drukken, want in het venster wordt vanzelf aan het eind afgebroken.

  Ah! DAT is wat Diana deed! 😉 Ik snapte er al niets van… Maar genoeg off topic…


  Maak melding

 62. Oeps, dat “wraak” is altijd lastig. Teletekst gezien vandaag? Pagina 109…Celstraf voor pedofielenjaagster

  Want—ik begrijp de sentimenten natuurlijk— eigenrechter spelen zonder onomstotelijk bewijs = celstraf in dit geval.

  Dat ging me ook door het hoofd toen ik er over schreef. Je hebt wel gelijk, maar ook weer niet. Maria Mosterd is door die vent tot dingen gedwongen waar je niemand toe wil dwingen. Dat is volgens mij gewoon een feit.
  De pedofielenjaagster in kwestie is in de cel gezet met name omdat ze iemand beschuldigde (met naam en toenaam) van het voeren van seksueel getinte gesprekken met minderjarigen. Die persoon zou ook het doel hebben wat uit te vreten met die kinderen. Dat was zelfs voor de pedofielenjaagster veel minder duidelijk.


  Maak melding

 63. Ik heb de boeken idd gelezen maar mijn vooroordeel is daarin alleen maar bevestigd. Ben zelf 41 en bewust kinderloos maar vind dat de ouders tegenwoordig graag de verandwoording bij anderen neerleggen. Men wil alles werken, kinderen, minstens drie keer per jaar op vakantie, twee auto`s, kinderen in merk kleren… Ik werk in de horeca en kan u vertellen dat de instelling van de jeugd niet meer normaal is werken willen en kunnen ze ook niet meer ,strondverwend zijn ze… zelf nu iedereen in het bezit is van een mobieltje weren de meeste ouders niet waar hun kinderen uithangen en volgens mij vinden ze dat prima even lekker rustig genieten thuis… laat ik zeggen dat mij dit vroeger nooit had kunnen overkomen, zelf niet al zou ik het willen mijn moeder was er altijd!


  Maak melding

 64. Hoewel de opvoedingsverantwoordelijkheid m.i. in 1e instantie bij de ouders ligt, zijn scholengemeenschappen helaas vaak wel erg massaal en anoniem. Daardoor is het moeilijk echt zicht te houden op leerlingen en ga je als leerling ook makkelijk verloren in de massa.

  Op je 11e/12e zit je in groep 8 in een vast lokaal met een vaste meester/juf die jou en je ouders kent, maar op je 12e/13e kom je op een school met honderden (zo niet duizenden) andere leerlingen waar je elk uur een andere docent (in een ander lokaal) hebt die jou amper en je ouders al helemaal niet kent.

  M.i. zou het in dit soort gevallen wel wat kunnen helpen als (m.n.) de onderbouw v middelbare scholen wat kleinschaliger zou zijn en meer ‘geborgenheid’ zou bieden.  Maak melding

 65. Op je 11e/12e zit je in groep 8 in een vast lokaal met een vaste meester/juf

  Helaas is dat ook voor een flink deel verleden tijd. Onze oudste heeft geluk dat ze inderdaad maar één juf heeft. Maar er zijn meer dan genoeg basisschoolleerlingen die 2 of soms zelfs 3 meesters/juffen hebben.

  M.i. zou het in dit soort gevallen wel wat kunnen helpen als (m.n.) de onderbouw v middelbare scholen wat kleinschaliger zou zijn en meer ‘geborgenheid’ zou bieden.

  Niet alleen voor de onderbouw zou dat beter zijn!

  Het is enorm jammer dat het onderwijs zo grootschalig wordt. De resultaten worden er niet beter op, de veiligheid is er inderdaad ook niet mee gediend.


  Maak melding

 66. @WFvN: 2 leerkrachten op een basisschoolklas lijkt mij niet verkeerd. Zeker in de bovenbouw is dat misschien een klein ‘opstapje’ naar het vervolgonderwijs waar je -tig leerkrachten krijgt.

  Wellicht is het ook goed als de bovenbouw vh voortgezet onderwijs wat kleinschaliger zou zijn, maar anderzijds vind ik dat de oudste leerlingen wel wat meer los gelaten mogen worden ter voorbereiding op het beroepsonderwijs. Anders wordt die overgang weer zo groot.

  Wat mij vooral goed lijkt is geleidelijkheid in het ‘loslaten’.
  Zoals het nu is vind ik de overgang v groep 8 naar brugklas wel groot.  Maak melding

 67. WFvN…kom op. Waar wil je dat van betalen: 2 leerkrachten op een basisschoolklas? Je hebt toch ook assistenten of stagelopers oid?
  Op Vk-Opinie schrijft een nieuwe leraar ook regelmatig een opinie, mij is wel opgevallen dat (ook onder de reageerders) de leerkrachten zichzelf wel ernstig goed en onvervangbaar vinden. Ben je bekend met dat gegeven, of twijfel je daar aan?


  Maak melding

 68. Daar sla je de spijker op z’n kop Dick ;D
  Arrogantie ten top!
  Het is toch bekend dat WFvN en Marianne allebei leerkrachten op
  één pc zijn, alles wat er in het onderwijs gebeurt, of juist niet
  gebeurt, vergoelijken, én anderen graag op hun fouten wijst,
  terwijl met name Marianne zelf wel eens haar spelling mag controleren.
  Maar goed, er zijn dus wel degelijk mensen met een andere mening,
  met hetzelfde recht om die mening, al dan niet met spelfouten of
  afwijkend tagsgebruik, op dit forum te ventileren.
  Ik denk dat de boodschap duidelijk is, reageer daar inhoudelijk op,
  ipv overal op te schiften en discussies doodslaan…


  Maak melding

 69. @Dick: wanneer er meerdere leerkrachten op 1 basisschoolklas zitten gaat het meestal om mensen die parttime werken.
  Dus juf Miep op maandag en dinsdag en juf Truus op woensdag t/m vrijdag. Dat is heel gebruikelijk tegenwoordig.


  Maak melding

 70. geschreven door dick, op 10 mei 2009 om 18:36
  WFvN…kom op. Waar wil je dat van betalen: 2 leerkrachten op een basisschoolklas? Je hebt toch ook assistenten of stagelopers oid?
  Op Vk-Opinie schrijft een nieuwe leraar ook regelmatig een opinie, mij is wel opgevallen dat (ook onder de reageerders) de leerkrachten zichzelf wel ernstig goed en onvervangbaar vinden. Ben je bekend met dat gegeven, of twijfel je daar aan?

  Volgens mij sla je de plank mis Dick.


  Maak melding

 71. @ Carola: je bedoelt hulp van zij-instromers?

  Schrik niet aan wat voor eisen die volgens de heersende onderwijsmacht moeten voldoen. Volgens mij vinden collega’s dat ook, anders devalueert hun vak immers?


  Maak melding

 72. Ik heb een aantal jaren op de administratie gewerkt van een school. Zij werkten daar met magister. Hierin hield de conciërge de afwezigen bij. Afwezigen die door de “ouders” telefonisch ziek waren gemeld of om een andere reden niet op school zouden komen. De ouders wordt dan aan de telefoon verteld dat het kind een briefje moet meekrijgen als het weer op school komt. Is het kind zonder reden afwezig dan wordt dit ook geregistreerd. Komt het kind weer op school dan wordt er naar een verklaring gevraagd en naar een briefje van de ouders. Wordt er geen briefje ingeleverd na verzuim, worden de ouders gebeld. Als ik wel eens bij de conciërge zat verbaasde ik me er over dat ze alle leerlingen van gezicht en naam kenden. Als ze iemand niet herkenden als leerling dan werd ze gevraagd in welke klas ze zaten en werden ze opgezocht in magister. Daar staat namelijk ieder leerling in met een foto. Heb het zelfs meegemaakt dat mijn kind wat voor mij af kwam geven maar niet door mocht lopen. Ik kon zelf naar de conciërge lopen om mijn kind en de spullen op te halen.
  Natuurlijk zal dit ook niet helemaal waterdicht zijn, maar het is een goed begin lijkt me zo.  Maak melding

 73. @Jojo:

  zelfs nu iedereen in het bezit is van een mobieltje weren de meeste ouders niet waar hun kinderen uithangen

  Ik durf zelfs te stellen “vooral nu iedereen….”

  Diana, ik zal het wel nooit snappen waarom je zo verbolgen naar mij toe bent. Feit is dat WFvN en ik niet op één pc werken…
  Vooral wanneer je als pot de ketel wat verwijt: “terwijl met name Marianne zelf wel eens haar spelling mag controleren. ”
  Let jij dan even op mijn dubbele r?
  Ik heb niet de indruk dat ik zeg dat de school waar ik voor werk alles zo goed doet hoor. Dat maak jij er kennelijk van en ik denk dat je bij jezelf mag nagaan waarom je zo vuil tegen iemand moet doen! Ik maak jou toch ook niet zwart? Ik probeer je zelfs op weg te helpen, maar zal het in de toekomst laten als je je daardoor op je p*k getrapt voelt, hoor, wees maar niet bang!

  Dick: ik denk dat je WFvN niet goed begrijpt: op de school van onze dochter zitten er dan dus niet tegelijkertijd twee of meer leerkrachten op één klas… Zoals Carola dus zegt inderdaad: parttimers die of de maandag-dinsdag-woensdag en de ander donderdag-vrijdag werken. Verdeeld dus de taak over twee of meerdere personen.

  Op Vk-Opinie schrijft een nieuwe leraar ook regelmatig een opinie, mij is wel opgevallen dat (ook onder de reageerders) de leerkrachten zichzelf wel ernstig goed en onvervangbaar vinden. Ben je bekend met dat gegeven, of twijfel je daar aan?

  Ik lees dit niet, maar lees wel op andere fora en merk dan vaak op een gegeven moment dat de beste stuurlui aan wal staan en dat in veel gevallen de zogenaamde leerkrachten/docenten helemaal niet (meer) voor de klas staan. Ik sta het nog wel en ik ga dus niet beweren dat ik alle wijsheid in pacht heb, want dat heb ik niet.

  Nogmaals: het is niet mijn intentie om anderen te corrigeren omdat ik het beter wil weten, maar de docente in me reageert gewoon van nature en als iemand zich daardoor onterecht aangevallen voelt, dan spijt me dat oprecht, maar ik denk niet dat ik Diana aangevallen heb.


  Maak melding

 74. @Diana:

  Waar ‘vergoeilijk’ ik volgens jou bepaalde dingen in het onderwijs? Welke dingen?
  Wel staat als een paal boven water dat ik graag op onderwijsonderwerpen reageer. Toch niet zo vreemd lijkt me, gezien ik in het onderwijs zit.

  Maar goed, ik zou zeggen: schiet er maar op los want de losse flodders waarmee je nu loopt te schieten, daar kan ik niets mee en kan ik eigelijk alleen maar beschouwen als een ordinaire flame.

  De rest van de onzin die je uitkraamt, daar wil ik niet eens de moeite voor nemen om er verder op in te gaan buiten deze zin om.


  Maak melding

 75. Helemaal vergeten op Dick te reageren.
  Carola legt het netjes uit en Derk geeft aan dat je de plank mis slaat.

  Beiden hebben door wat ik bedoel. Niet tegelijkertijd 2 leerkrachten(want dat is inderdaad te duur) maar per dag een andere leerkracht. Daar sla je dus de plank van Derk mis.


  Maak melding

 76. @ Marrianne, op 10 mei 2009 om 20:56

  Misschien heb ik WFvN verkeerd begrepen. Ik begreep dat hij voorstander was van 2 leerkrachten per basisschoolklas. Geen nieuw voorstel, want het is al een paar keer geuit op VK-opinie.

  @ WFvN bedankt voor de verduidelijking.

  maar per dag een andere leerkracht.

  Dat is inderdaad wat anders. Minders schokkend ook en met nadelen. Zo zal een leraar vast niet zoveel van alle kinderen weten als nu. Ook lijkt het me nogal onrustig. Maar ik hoef hier verder niet op in te gaan. Ken de praktijksituatie bovendien onvoldoende.

  Als jij het belangrijk vindt, ik vind het zelf helemaal niet erg om eens een plankje mis te slaan. Als je nooit risico neemt kom je nergens.

  Hoop wel dat je dit niet antwoord als je leerling in jouw ogen eens een DOMME vraag stelt

  De rest van de onzin die je uitkraamt, daar wil ik niet eens de moeite voor nemen om er verder op in te gaan buiten deze zin om.

  Vrees dat niemand je dan meer wat durft te vragen :'(


  Maak melding

 77. Laat ik hier dan maar hetzelfde zeggen als wat ik ook tegen m’n leerlingen zeg:
  Er is maar één domme vraag en dat is de vraag die niet gesteld is.

  Over dat onzin uitkramen, dat slaat niet op jou maar op de reactie van Diana. Ik noem het onzin omdat er wat beschuldigingen worden gedaan zonder heldere uitleg.


  Maak melding

 78. Dat is gelijk het enige goede antwoord, gelukkig WFvN.
  Wist dat je op Diana reageerde, maar ik vond het geen nette reactie. Vroeg me daarom dus af of je ook zo’n toon naar je leerlingen gebruikte.

  Wil me verder niet bemoeien met de inhoudelijke gedachtenwisseling.


  Maak melding

 79. Tja, m’n opmerking richting Diana is dan ook niet echt vriendelijk bedoeld. Maar dat heeft ook een reden.

  Arrogantie ten top!

  Zeker niet vriendelijk te noemen.

  Het is toch bekend dat WFvN [knip] alles wat er in het onderwijs gebeurt, of juist niet gebeurt, vergoelijken

  Ik wordt hier ook van iets beschuldigd waar ik me verder niet van bewust ben

  én anderen graag op hun fouten wijst,

  Tja, dat hoort bij het vak maar dat is hier niet gebeurd.
  Ze doelt hier volgens mij meer op Marrianne maar het wordt wel in één zin genoemd waarin ze ook mij aanhaalt. Daarbij heeft het bij Marrianne niets te maken met ‘graag op fouten wijzen’ maar iemand behulpzaam willen zijn. Sommige mensen kunnen daar blijkbaar niet tegen en steken liever hun kop in het zand en beschuldigen een ander op bovenstaande wijze.

  terwijl met name Marianne zelf wel eens haar spelling mag controleren.

  En vervolgens ook nog eens op kinderachtige wijze ‘ja maar zij…..’-spelletjes gaat spelen

  Maar goed, er zijn dus wel degelijk mensen met een andere mening, met hetzelfde recht om die mening, al dan niet met spelfouten of afwijkend tagsgebruik, op dit forum te ventileren.

  En weer dingen anders stellen dan ze zijn. De enige die zich aan haar commentaar schuldig lijkt te maken, lijkt me meer Diana zelf. Als ik iets zeg over het onderwijs, dan is het meteen ‘vergoeilijken’.

  Ik denk dat de boodschap duidelijk is, reageer daar inhoudelijk op,
  ipv overal op te schiften en discussies doodslaan…

  Maar hiermee lijkt ze te kennen te geven dat ze gewoon last heeft van lange teentjes.

  Diana: ooit gehoord van dingen die goed bedoeld zijn? Ochnee, vast niet. Wat ik nu doe is ook weer vergoeilijken van wat Marrianne gezegd heeft…. toch?


  Maak melding

 80. So WF, je maakt er wel een feest van om 23.00 uur.

  Moet wel lachen om de discussie over de betekenis van het woord “arrogantie”. Vrees dat ik zelf met het woord begon, maar “de groeten met de discussie”.

  Op zich zijn er vaak nauwelijks fatsoensregels in een discussie of debat. Jij

  op kinderachtige wijze ‘ja maar zij…..’-spelletjes gaat spelen

  veroordeelt nu toch iemand op de spelletjes die ze (waarschijnlijk onbewust) speelt. Op zich zou dat geweldig zijn in nationale politieke debatten. Als de discussieleider er voortdurend op zou wijzen als iemand op …. wijze bepaalde spelletjes speelde….Dan zou (vind ik) populisme al een ongeoorloofd spelletje zijn. Dan zou (hij doet het al nooit) bijvoorbeeld “Gebleekte Geert” niet eens meer in debat kunnen omdat hij bij elk woord een spelregel zou overtreden. Mooi, want de spelregels zijn voor iedereen. Maar wat krijg je dan: “zijn aanhang zou het geweldig vinden!!! Hoe durven ze hem de mond te snoeren >:( Vrijheid van meningsuiting >:(

  Dus, zeker op een forum; alles mag. Kan het niet door de beugel: grijpt de admin in. Persoonlijk vond ik….Oh nee, ik zou me er verder niet mee bemoeien 😉


  Maak melding

 81. Het blijft een interessante discussie! 🙂

  Ik wordt hier ook van iets beschuldigd waar ik me verder niet van bewust ben

  [Nog meer quote]én anderen graag op hun fouten wijst, [/Nog meer quote]

  Tja, dat hoort bij het vak maar dat is hier niet gebeurd.

  Ik vind het op zich wel grappig, dat je in het zinnetje naar de quote toe nog een mooie d/t fout maakt 🙂

  Mag ik vragen op wat voor school je les geeft en welk vak of welke vakken? En Marrianne, hoe zit dat bij jou? (De naam van de school willen jullie wellicht niet geven; dat begrijp ik.)

  Meer on topic:
  Ik denk dat systemen of dat nu digitaal is of in papieren vorm wel kunnen werken. Toch vind ik het allemaal wat “fabriek-achtig” overkomen. Toen ik zelf nog op de middelbare school zat wist een docent simpelweg wie er “legaal” afwezig waren. Alle anderen moesten er zijn. Waren ze er niet dan ging er een berichtje naar de administratie en werd er naar de ouders gebeld. Hoe goed briefjes van ouders gecontroleerd werden weet ik niet.
  Wat me daar ook opviel was, dat leerlingen die zelden afwezig waren ook gemakkelijker eens afwezig konden zijn. Zelf ben ik nooit ziek geweest, dus ik moet het hebben van mijn broer die zich wel een enkele keer ziek heeft gemeld. Hij had aan een briefje voldoende. Leerlingen die zich regelmatig ziek meldden kregen wel iets meer vragen voor hun kiezen en daar werden ook zaken bij gechecked!

  Daarnaast kan ik me niet voorstellen dat ik zoveel tijd over zou hebben om dit soort “nevenactiviteiten” te verrichten. Mijn ouders wisten waar ik was. Als ik nog even te lang bleef kletsen met vriendjes kreeg ik ook op mijn donder. GSM was er nog niet, dus ik kon ook niet laten weten waar ik was.
  Ik denk dat er veel in zit dat ouders hun kinderen goed in de gaten moeten houden. Dat hoort ook bij een stukje interesse in waar ze mee bezig zijn.


  Maak melding

 82. Wat een gekibbel – nou ja wel heel ‘schools’ hoor 😉

  @ Dick: Wat betreft deeltijdwerkers in het basisonderwijs schrijf je:
  Minder schokkend ook en met nadelen. Zo zal een leraar vast niet zoveel van alle kinderen weten als nu. Ook lijkt het me nogal onrustig.

  Vooropgesteld dat ik er niet zoveel zicht op heb kan ik me wel voorstellen dat het nadelen kan hebben mbt ondermeer de continuiteit, maar ik denk dat het ook veel voordelen kan hebben bij een goede afstemming.

  Onder onderwijzers heb je – zoals bij alle mensen – natuurlijk ook goede en minder goede, aardige en minder aardige en ervaren en minder ervaren mensen.
  Als je er 2 hebt ben je als kind wat minder kwetsbaar als er eens 1 tussen zit die voor jou niet zo goed is.
  En wellicht kunnen de de onderwijzers elkaar goed aanvullen. In het basisonderwijs moet je zoveel vakken geven dat het onmogelijk is overal even veel mee te hebben of goed in te zijn.
  Stel juf Miep heeft weinig met handenarbeid, terwijl juf Truus een echte creatieveling is dan kunnen ze misschien afspreken dat juf Truus die lessen doet.
  En als juf Truus een beginneling is en twijfelt over de vorderingen van ‘Jantje’ dan kan ze misschien daar eens mee overleggen met de meer ervaren juf Miep.
  En als juf Miep naar een begrafenis moet op haar werkdag kan juf Truus misschien wel invallen ipv een vreemde uit de invalpool.
  (enzovoort)  Maak melding

 83. geschreven door Plantje, op 11 mei 2009 om 09:12
  Ik vind het op zich wel grappig, dat je in het zinnetje naar de quote toe nog een mooie d/t fout maakt

  Gebeurd hoort daar toch echt met een d en niet met een t. Hier is het voltooid deelwoord.
  Ik maak ook echt wel fouten (eigelijk zie ik in een bericht van me staan; dat is een typo geweest, maar soms maak ik ook wel echt fouten) maar in dit geval niet.

  Mag ik vragen op wat voor school je les geeft en welk vak of welke vakken?

  Wezep. Maar geen talenmens (hoewel ik het d/t-gebeuren toch wel aardig onder de knie heb).
  Wat betret de naam: er blijft er maar één over. De naam hoef ik niet eens te verklappen. En verder ik ben trots er te werken, dat mag ook wel gezien de resultaten over de laatste jaren gewoon goed te zijn, zowel de examens als de inspectierapporten.

  Meer on topic:
  Ik denk dat systemen of dat nu digitaal is of in papieren vorm wel kunnen werken. Toch vind ik het allemaal wat “fabriek-achtig” overkomen.

  Helaas is dat ‘mode’. Allemaal papierwerk. En dat niet alleen in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven zie je het terug. Steeds meer ‘boekhouden’.  Maak melding

 84. Gebeurd hoort daar toch echt met een d en niet met een t. Hier is het voltooid deelwoord.

  Haha! Nu begin ik het écht leuk te vinden :D! Zeker hoort “gebeurd” daar met een “d” geschreven te worden. Bijbehorende uitleg is volledig correct! Echter “ik wordt” is in alle gevallen fout 😀
  Niet iedereen weet het te waarderen wanneer ze op taalfouten gewezen worden, maar volgens mij kun je het wel hebben. Persoonlijk vind ik het wel prettig als mensen me wijzen op fouten die ik maak. Uiteraard mits dit op een fatsoenlijke manier kan gebeuren. Spotten mag wel! 😉 Het houdt een mens een beetje scherp naar mijn idee. “Je weet toch wat ik bedoel” is naar mijn idee het zwakste excuus om er maar met de pet naar te gooien!

  Helaas is dat ‘mode’. Allemaal papierwerk. En dat niet alleen in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven zie je het terug. Steeds meer ‘boekhouden’.

  Inderdaad. In dat opzicht bereiden we de jeugd wellicht voor op hun toekomst in het bedrijfsleven. Maar mijn punt blijft wel, dat er eigenlijk wel iets aan een systeem moet zijn. Met de scholen van tegenwoordig is het onmogelijk voor docenten om persoonlijk op de hoogte te zijn van alle individuele situaties.


  Maak melding

 85. @ geschreven door carola, op 11 mei 2009 om 10:14

  Persoonlijk denk ik dat 1 leraar voor mijzelf beter zou zijn geweest. Rust/structuur en goede en slechte leraren geloof ik niet zo in. wel of niet orde kunnen houden. Wel of niet iets boeiend over kunnen brengen, vind ik belangrijk. Vond het wel jammer dat veel leraren de heilige boontjes/slijmballen voortrokken. Zal ook wel bedoeld zijn om discipline bij te brengen.

  Jij brengt de 2 leraren nu naar voren alsof ze een ideaal team zouden vormen. Vrees dat dat lang niet altijd zo is. Maar het is wel essentieel als ze samen moeten functionering.

  Teamvorming is sowieso een enorm onderschat fenomeen in de maatschappij. Ben je een teamspeler? Mooi, dan kunnen we wat met je op de arbeidsmarkt.


  Maak melding

 86. Haha! Nu begin ik het écht leuk te vinden

  O.M.F.G…….. ik ga me even héééééél diep schamen. Waar ik dit onder ga rekenen, weet ik niet. Dit is iets wat ik wel weet maar waarom daar een t bij staat, is mij ook een raadsel want inderdaad: FOUT (met t, zonder d 😉

  Niet iedereen weet het te waarderen wanneer ze op taalfouten gewezen worden, maar volgens mij kun je het wel hebben

  In dit geval goed ingeschat. Wel vind ik het vervelend als mensen (of als ik het gevoel heb dat) het doen om te kwetsen. Dat lees ik hier niet, dus geen probleem. Wijs me gerust om m’n voudten. Ik zal er vast wel meer maken.

  Inderdaad. In dat opzicht bereiden we de jeugd wellicht voor op hun toekomst in het bedrijfsleven. Maar mijn punt blijft wel, dat er eigenlijk wel iets aan een systeem moet zijn. Met de scholen van tegenwoordig is het onmogelijk voor docenten om persoonlijk op de hoogte te zijn van alle individuele situaties.

  Met de scholen van tegenwoordig…. daarmee denk ik dat je hem direct bij de kern raakt. Ik zie grootschaligheid als een probleem. Leerlingen worden anoniem maar ook docenten.
  Ik werk op een school met ongeveer 300 leerlingen; een klein schooltje dus. Ik ken bijna alle leerlingen. Ik ken inmiddels ook steeds meer ouders omdat ik ook steeds vaker broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes in de klas krijg.
  In de personeelskamer is het niet moeilijk om iedereen even op de hoogte te brengen van bepaalde dingen van een leerling. Gewoon even tussen neus-en-lippen door wat dingen doorspreken over een leerling gebeurt ook veel gemakkelijker.

  Wat dus een grote verbetering zou zijn in het onderwijs, is volgens mij terug naar kleine scholen.  Maak melding

 87. Ik vind het een beetje jammer dat ‘gezeur’ over taalfouten. Het leidt af van de inhoud en houdt wellicht ‘minder geletterden’ tegen te reageren op het weblog.

  @ Dick: zelfs als 2 leerkrachten niet zo goed samenwerken kan ik me voorstellen dat ze elkaar kunnen aanvullen/compenseren, gewoon doordat het 2 verschillende mensen zijn (net als 2 ouders).  Maak melding

 88. niet iedereen schrijft perfekt nederlands en dat maakt ook niks uit, zolang de boodschap maar overkomt lijkt me. on-topic: krijg een nare smaak in de mond van die centenpikkerij van de “slachtoffers”. wat nu als ze verliezen ? Wie draait voor de kosten op als ze hiertoe veroordeeld worden ? Zal wel niet onze loverboy zijn, vrees dat de gemeenschap er voor op zal moeten draaien.


  Maak melding

 89. @ Carola, ben benieuwd wat eruit komt. Dit was toch nog geen concreet voorstel? Dit blijft on-topic en we moeten aardig teruglezen om te kijken wie er mee kwam. Het zal ook aardig wat kosten en zijn er goed direct-inzetbare goede leerkrachten?

  Allemaal vragen. Hoorde wel op radio 1 dat de scholen in NL enorm veel reserves hebben. De scholen willen 30% houden terwijl volgens weet ik veel wie 15% voldoende moet zijn. Er schijnen ook beloftes te zijn dat de reserves oa aan kleinere klassen zouden worden besteed. Maar goed ik zit er niet echt in.


  Maak melding

 90. Zoals gewoonlijk draait de gemeenschap er voor op. Je moet niet willen weten waar de gemeenschap allemaal voor opdraait. Alle overdreven politie-inzet; gewoon omdat het NODIG is. Alle oefeningen van ons leger, gewoon omdat het niet nodig is maar politiek goed uikomt. Alle in bewaringstelling en TBS-hulp aan onze “ontspoorden”. Alle té ingewikkelde plannen om uit te voeren. Alle schadeloosstellingen (ook juridisch) en verder wil ik het écht niet weten.


  Maak melding

 91. Allemaal vragen. Hoorde wel op radio 1 dat de scholen in NL enorm veel reserves hebben. De scholen willen 30% houden terwijl volgens weet ik veel wie 15% voldoende moet zijn. Er schijnen ook beloftes te zijn dat de reserves oa aan kleinere klassen zouden worden besteed. Maar goed ik zit er niet echt in.

  Over hoeveelheden moet je niet bij mij zijn. Wel is het een feit dat reserves nodig zijn. Niet elk jaar krijg je evenveel aanmeldingen als het andere jaar. Wij zitten momenteel bijvoorbeeld in een dipje met zo’n 300 leerlingen terwijl we er ook 350 gehad hebben. Dat is dus een forse terugloop. Zo’n terugloop werkt een paar jaar door en ik denk dat je er dan met 15% niet bent.

  Wat betreft die kleine klassen…. helaas zie ik daar niet alles van terug. En dat snap ik ook wel want reserves heb je nodig. Alleen als je vrij grote zekerheid hebt van een paar ‘vette jaren’ in het vooruitzicht, dan kan je wat soepeler met je geld omspringen. Bij toekomstige magere jaren gaat dat niet.


  Maak melding

 92. Da’s duidelijk WFvN. Kleinere klassen klinkt natuurlijk positief, maar dan zul je de ruimte ook moeten herverdelen. Daar moet ook geld voor zijn en voor extra leerkrachten. Het is allemaal makkelijker (populistischer) geschreeuwd als uitgevoerd, lijkt mij.


  Maak melding

 93. Helaas wel ja. Maar zoals ik al aangaf: voor hoeveelheden moet je niet bij mij zijn. Maar ik durf wel een gokje te wagen in die richting. Kleine scholen hebben meer problemen met klassen samen te stellen dan grote scholen. Ik kan me zo voorstellen dat een grotere school met een kleinere reserve kan doen (relatief gezien ten opzichte van het aantal leerlingen)


  Maak melding

 94. @Plantje:
  Waar ik werk is een kwestie van deze weblog goed genoeg in de gaten houden en puzzelen… hou ik zelf wel van (mijn vak), dus vraag ik dat ook van mensen die meer willen weten van mij 😛
  Vorig jaar waren we een erg in de gaten gehouden school… Ow en Dick kent de school volgens mij ook inmiddels wel als zijn broekzak, al ben ik hem niet tegengekomen tot nu toe dat ik weet 😉

  Doet er ook niet zo toe waar ik lesgeef, ik praat namelijk niet namens de school, maar als ‘simpel uitvoerend personeel na werktijd’ dat ook heel goed snapt dat niet overal alles perfect gaat, maar voor zichzelf wel (te) perfectionistisch is.

  Net als WFvN kan ik niet tegen flamen en heb daarom Diana niet zo hoog meer in mijn vaandel zitten ;D
  Maar aangezien ik als eerste haar ‘aanviel’ (ook al zag ik dat zelf niet zo), snap ik ook wel waar haar sneer vandaan kwam hoor. Vond het alleen niet zo nodig van haar om dat op deze manier te doen.

  On-Topic:
  Het lijkt me vreemd als de staat op basis van de getuigenissen niet de pooier zelf aan kan pakken, maar helaas is er dus nog altijd geen aangifte tegen hem gedaan, begreep ik eerder hier?


  Maak melding

 95. @ Marrianne, op 11 mei 2009 om 21:30
  Je hoeft mij ook niet tegen te komen, er liepen er net 6 van die toko achter het huis.


  Maak melding

 96. @Marianne & WFvN
  Dat is dan wederzijds 😉

  Ik zal in het kort proberen uit te leggen waar ik vandaan kwam.
  Misschien valt het jullie zelf niet op, maar sommige bezoekers
  hier wel degelijk, ik kreeg nl, via andere wegen, van drie lezers
  hun mening op jullie reacties in deze discussie te horen.
  Ik voel mij persoonlijk niet aangesproken want ik maak zelf wel
  uit wanneer ik de entertoets gebruik of wanneer ik qoute,
  en als ik eens een foutje maak, lekker belangrijk, je weet donders
  goed wat ik bedoel en daar gaat het om.
  Nu geef ik toe dat ik het op een ander had kunnen zeggen, en kan
  ik nogal eens impulsief reageren, maar het is wel mijn mening en
  die wil ik dan ff kwijt, daar heb ik niemand anders bij nodig 😉
  Hoe kom ik erbij om te stellen dat jullie alles wat er in het onderwijs
  (niet) gebeurt vergoeilijken? Ik denk dat de meesten de discussie
  over de lesurennorm herinneren waarin jullie een vader die zich
  zorgen maakte over de toekomst van zijn kinderen en aan de bel
  trok, totaal door jullie werd afgezeken en de grond werd ingeboord.
  Ik vind het gewoon flauw en kinderachtig hoe jullie soms reageren
  op bepaalde onderwerpen, en dan met name over het onderwijs.
  Niet alles gaat goed daar, en het zou jullie sieren om dat ook eens
  toe te geven ipv steeds maar te melden dat het jullie vak is en het
  allemaal wel beter weten. Er zijn nl mensen die zich wel
  aangesproken voelen en niet eens meer durven te reageren, en
  dat mag toch niet de bedoeling zijn.?

  Fijne dag 😀

  OT
  Maria heeft op jonge leeftijd iets afschuwelijks meegemaakt wat
  haar de rest van het leven zal blijven achtervolgen en wat (mede)
  kon beginnen omdat school verzuimde moeder in te lichten over
  de absentie van haar dochter. Als vervolgens school alles van
  tafel veegt en weigert toe te geven dat zij ook in gebreken zijn
  gebleven, dan moet dat maar op andere manieren. En al zou er
  maar één jonge meid uit de klauwen van zo’n monster gered
  worden, dan is het al de moeite waard.
  Ik hoop van harte dat ze slagen in hun missie.  Maak melding

 97. Ik doe even 2 quotes maar in omgekeerde volgorde dan ze in je bericht voorkomen.

  Niet alles gaat goed daar, en het zou jullie sieren om dat ook eens
  toe te geven ipv steeds maar te melden dat het jullie vak is en het allemaal wel beter weten.

  Je hebt mij nergens horen beweren dat alles goed gaat in het onderwijs. Wat betreft dat ‘beter weten’, dat is een algemeen vooroordeel wat bij docenten gebruikt wordt (en deels zeker niet ongegrond, daar niet van) maar lang niet altijd terecht.
  Je hoort mij niet beweren dat ik de wijsheid in pacht heb. Wel durf ik te beweren dat ik _op mijn vakgebied_ soms wat meer weet dan de gemiddelde Nederlander. Dat is toch niet zo vreemd? Jij zal zo ook je dingen hebben waar jij ongetwijfeld meer van weet dan ik.
  Nu ga ik naar de 2e quote:

  Hoe kom ik erbij om te stellen dat jullie alles wat er in het onderwijs (niet) gebeurt vergoeilijken? Ik denk dat de meesten de discussie over de lesurennorm herinneren waarin jullie een vader die zich zorgen maakte over de toekomst van zijn kinderen en aan de bel trok, totaal door jullie werd afgezeken en de grond werd ingeboord.

  En hier weet ik dus méér dan jij. Ik weet nog heel wat meer van die meneer, zaken die ik hier niet wil verkondigen maar die héél erg meespelen bij de dingen die hij gedaan heeft en de redenen erachter. De redenen die hij aankaart zijn niet z’n eerste ding. Hoe hij het doet en verwoordt, is ook te zot voor woorden als je wat meer van meneer weet. Maar dan ga ik hier wat persoonlijke dingen van hem melden, wat ik toch maar niet wil doen, ik laat het liever bij die discussie.

  De rest van je bericht vind ik dermate ‘pot-ketel’-verhaal, dat ik daar niet eens op in wil gaan. Jouw mening? Ik mag de mijne ook geven, etc.  Maak melding

 98. Wil dit wel verslaan voor de weblog

  geschreven door carola, op 12 mei 2009 om 03:43

  Wanneer is de rechtszaak eigenlijk?
  Ik neem aan dat het weblog over de afloop bericht (?)

  Misschien is het wel in Zwolle overigens?


  Maak melding

 99. Maria heeft op jonge leeftijd iets afschuwelijks meegemaakt wat haar de rest van het leven zal blijven achtervolgen en wat (mede) kon beginnen omdat school verzuimde moeder in te lichten over de absentie van haar dochter.

  Eens.

  Als vervolgens school alles van tafel veegt en weigert toe te geven dat zij ook in gebreken zijn gebleven, dan moet dat maar op andere manieren.

  Is dat zo? Vegen ze alles van tafel? Zien ze zichzelf als absoluut niet (deels) verantwoordelijk?

  En al zou er maar één jonge meid uit de klauwen van zo’n monster gered worden, dan is het al de moeite waard.

  Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar wat is “het” in je zin? “Het” is een schadevergoeding van ?? 74000,-. Ik zie niet in dat die schadevergoeding ook maar één meid uit de klauwen van zo’n monster gered gaat worden!

  Ik hoop van harte dat ze slagen in hun missie.

  Vooralsnog beschouw ik het als een missie om gewoon nog wat geld te plukken en dat vind ik zeer dubieus!

  Ook maar even met het off topic deel meedoen:

  Ik voel mij persoonlijk niet aangesproken want ik maak zelf wel
  uit wanneer ik de entertoets gebruik of wanneer ik qoute,
  en als ik eens een foutje maak, lekker belangrijk, je weet donders
  goed wat ik bedoel en daar gaat het om.

  Is eigenlijk ook een beetje kinderachtig of niet? Marrianne legt een keer uit hoe quote tags gebruikt moeten worden. En er wordt ergens uitgelegd, dat je niet telkens op enter hoeft te drukken. Volgens mij is dat alleen maar goed bedoeld en het houdt het weblog beter leesbaar. Lijkt me ook beter voor een normale discussie.

  Joop begon ook al weer te piepen over:”Je weet toch wat er bedoeld wordt ondanks het feit dat mensen wat taalfouten maken?” Ja, vaak wel. Maar in veel gevallen is het gewoon niet meer leesbaar. En wat is er mis mee om elkaar een beetje scherp te houden?


  Maak melding

 100. @Plantje
  ‘Het’ slaat in dit geval inderdaad op dat proces wat ze hebben
  aangespannen, maar mijn mening is dat niet om die 74.000 euro,
  (dat bedrag zal door hun advocaat vastgesteld zijn) maar meer
  om de erkenning van de school, én dat ze hun systeem
  veranderen/aanpassen om dit in de toekomst te voorkomen.
  Ik kan me voorstellen, daarmee zeg ik niet dat het ook zo zal zijn of
  gebeuren, dat bij afwijzing de school (en wellicht ook andere
  scholen) zoiets heeft van, dan hoeven we ook niets aan te passen
  of te veranderen, en dat zou ik een kwalijke zaak vinden.

  Om nog één keer terug te komen op die spelfouten e.d., ik gaf al
  aan dat ik mij persoonlijk niet aangesproken voel, ik zal zelden
  reageren op terechtwijzingen of ‘tips’, ligt er natuurlijk ook aan van
  wie ze zijn, maar ik stoor mij daar niet zo aan, andere mensen dus
  wel zodanig dat ze niet meer reageren, (dit is niet uit m’n duim
  gezogen, maar een feit) en dat is toch niet de bedoeling?
  Het punt is gemaakt, dus ik zet er een punt achter 😉
  .  Maak melding

 101. Het is inderdaad niet de bedoeling, dat mensen daardoor niet meer willen reageren. Maar ach…een mens moet ook wat kunnen hebben 🙂

  Zeker moet de school wat veranderen!


  Maak melding

 102. andere mensen dus
  wel zodanig dat ze niet meer reageren, (dit is niet uit m’n duim
  gezogen, maar een feit) en dat is toch niet de bedoeling?
  Het punt is gemaakt, dus ik zet er een punt achter

  Voor mij is nog geen punt gemaakt. Jij zegt dat het een feit is. Ik heb het nog niet eerder gehoord dan uit jouw vingers. Je kan vanalles beweren en zeggen dat het een feit is. Ik zou dan liever zien dat het door diegenen zelf aangekaart wordt in plaats van via-via.
  Maar nee, het is zeker niet de bedoeling dat mensen niet meer willen/durven reageren. Alleen vraag ik me in sommige gevallen wel af waar de oorzaak nou ligt. Ligt het bij de ‘zender’ die het te bot doet of ligt het bij de ‘ontvanger’ die zich te snel op de teentjes getrapt voelt en een andere boodschap meent te krijgen dan daadwerkelijk verzonden is?

  Wat betreft die ‘feiten’. Dat is gewoon een lastig punt. Wellicht is het een feit. Als je het zo stellig zegt, zijn sommige mensen ook snel geneigd om het als feit aan te nemen. Dat was dus ook het probleem met die meneer die jij aanhaalde. Voor mij is het ook een feit dat hij gewoon regelrechte leugens naar buiten bracht. Niet alleen leugens want ik heb hem ook openlijk gelijk gegeven op sommige punten (hoezo arrogant en hoezo kan ik niet toegeven dat er ook dingen in het onderwijs verkeerd gaan? lees de topics nog maar eens goed na en verdiep je maar eens goed in wat ik geschreven heb. Zelfs die verschrikkelijke meneer, waar ik een gruwelijke hekel aan heb, heb ik her en der gelijk gegeven omdat ik bepaalde zaken gewoon met hem eens ben dat dat niet gaat zoals het zou moeten).

  Jij zit met een groot vooroordeel over mij (en Marrianne). Omgekeerd is het overigens net zo. Ik denk dat onze karakters elkaar totaal niet liggen.
  Ik hoef het niet eens te zijn met iemand om toch goed met ze te kunnen praten. Plantje en ghehe ken ik IRL niet, alleen maar via de weblog. Soms ben ik het met ze eens, soms ook niet. Voor mij is dat bij die 2 bijvoobeeld nóóit een probleem geweest. Het zal wel zitten in de manier waarop ze schrijven dat het bij mij beter binnen komt.

  Maar goed, zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel manieren.


  Maak melding

 103. ‘Het’ slaat in dit geval inderdaad op dat proces wat ze hebben
  aangespannen, maar mijn mening is dat niet om die 74.000 euro,
  (dat bedrag zal door hun advocaat vastgesteld zijn) maar meer
  om de erkenning van de school, én dat ze hun systeem
  veranderen/aanpassen om dit in de toekomst te voorkomen.

  Het is jammer dat we niet kunnen zien welk beleid ze destijds hadden (op papier in ieder geval). Nu kunnen we dat wel (zie hun website; staat ook een eindje terug in een bericht van mij).

  Als ze destijds dezelfde regels hadden, en hadden nageleefd, dan was dit mogelijk niet gebeurd. Hadden ze destijds een ander, soepeler beleid, dan vraag ik me af of die aanklacht nog wel geldig is (volgens jouw veronderstelling), als het niet om het geld gaat maar om de erkenning. Want zoals het systeem er nu staat, zou moeder dus al lang-en-breed een brief hebben ontvangen van de school. Ik vraag me dus af wat er aan de hand is. Zijn de regels strenger gemaakt tot de regels die er nu staan? Zo ja, dan lijkt me de aanpassing van het beleid al ingevoerd.

  Kijk dus uit met aannames. Houd het graag bij feiten!


  Maak melding

 104. @Dick:
  Hahahaha, laat me raden:

  Domheid kan schattig zijn, wijsneuzigheid koddig; hoge intelligentie is vooral irritant.

  Wij vallen òf onder de dommen volgens jou, òf onder de hoge intelligentie?
  Zonder gekheid: ik trek me van iemand die me niet IRL kent over het algemeen niet werkelijk wat aan, maar Diana heeft wel een snaar bij me weten te raken, door opmerkingen uit het verband te trekken.
  Ik heb nergens beweerd dat ik alles beter weet, kan zo zijn dat dat wel zo opgevat wordt door derden, maar dan is het de taak van die derde dat tegen me te zeggen en niet ‘ik ken iemand die met dit en dit probleem zit tegen die en die’ want daar heeft niemand wat aan. Zoals WFvN aangeeft: laat diegene lekker zelf reageren… oh nee, dat durfde die niet meer 😮

  @Plantje:
  Mijn dank is groot! ;D
  Als ik het icoontje van dat buigende poppetje van MSN had hier dan had ik die in beeld laten verschijnen (worship ;))  Maak melding

 105. Plantje en ghehe ken ik IRL niet, alleen maar via de weblog. Soms ben ik het met ze eens, soms ook niet.

  Zeg jij zomaar schaamteloos dat je het soms niet met me eens bent?!? 😀

  Maar goed: on topic… Het is wel interessant om te zien hoe de discussie over de verantwoordelijkheid van de school in deze eigenlijk een hele discussie over het opleidingsinstituut an sich opwerpt.

  Ik zit nog steeds een beetje met de vraag of de school ook echt ontkent (deels) verantwoordelijk te zijn voor wat er met Maria gebeurd is.
  Ik vraag me ook af of de school nu al zaken aangepakt heeft.


  Maak melding

 106. ???? Marrianne:

  Domheid kan schattig zijn, wijsneuzigheid koddig; hoge intelligentie is vooral irritant.

  is dat van mij 😮

  Val zelf zeker niet onder de hoge intelligentie, volgens mij ook niet onder de dommen. Wijsneuzerig dan maar, maar ik noem het altijd “nieuwshonger” 😉


  Maak melding

 107. @ Marrianne: Jij

  Zoals WFvN aangeeft: laat diegene lekker zelf reageren… oh nee, dat durfde die niet meer

  Heb het niet over goed of fout (citeren) bijvoorbeeld, maar niemand gaat graag met 2 leraren in discussie. Zeker niet als ze het voor de verandering ook nog eens eens lijken te zijn 😉


  Maak melding

 108. @Dick:
  Hahaha, dat over dat eens zijn: tja we zijn wel vaker twee zielen één gedachte inderdaad, maar we kunnen het gelukkig ook hartgrondig met elkaar oneens zijn hoor en durven dat ook hier wel toe te geven! 😉
  Dat stukje tekst dat ik aanhaalde staat in dat Volkskrantstuk over topklassen. Ik denk dat ik daar beter op kan reageren verder in het algemene log 😉

  @Plantje:
  Ik ben hier ook razend benieuwd naar, maar ben bang dat dat dus pas na de rechtzaak helder gaat worden?
  Als ze het doen zoals op hun website staat, is er niks aan de hand voor de huidige leerlingen zou je denken inderdaad, maar zoals ik eerder ook al schreef: je kan het nog zo mooi op papier hebben staan…. En daar komt dus de inspectie om de hoek kijken. En reken maar dat die het bij mij ook helemaal verbruien als ze dit niet in de gaten houden op de scholen in Zwolle! Pleit nog steeds de docenten niet vrij uiteraard, maar we weten uit werkervaring allemaal dat er wel eens ergens iets mis kan gaan. Oh nee, bij sommigen natuurlijk niet… 😮


  Maak melding

 109. @Larry:
  Ik lees je stukje net na ik zelf gereageerd heb hierboven…

  Zal wel normaal zijn in het hedendaagse onderwijs om feiten te negeren en eigen inzichten en eigenbelang te laten prevaleren?

  Het is dus duidelijk geworden dat de school vindt dat zij gelijk hebben, ondanks de uitspraak van de rechter.
  Dat vind ik ook op zijn zachtst gezegd raar.

  Maar je laatste opmerking is voor mij even een puzzel: wat bedoel je hiermee? Ik krijg in het onderwijs zelf namelijk juist niet die indruk, maar misschien zit ik dan toch op een goede school? ;D

  Mijn indruk is juist dat er van hogerhand altijd van die mooie praatjes en plaatjes gemaakt worden over hoe het onderwijs zou moeten zijn en dat het in de praktijk toch vies tegenvalt wanneer wij docenten het uit proberen te voeren.

  Feit is dat er al verschillende meningen zijn binnen het onderwijs zelf, laat staan de reacties van de ‘leken’ hierop. En ik schaar me 9 van de 10 keer ook onder de leken hoor!

  Ik vind het echter jammer dat alle docenten wel over 1 kam gescheerd mogen worden in dit soort discussies en dat er gedaan wordt alsof ‘wij docenten’ het altijd beter weten en niet willen veranderen. Ik denk dat de meesten niet-docenten in veel gevallen niet bijhouden welke ontwikkelingen binnen het onderwijs docenten meemaken. Er dan toch op ‘durven’ reageren met opmerkingen als deze, komen dan ook bij mij vaak verkeerd over.
  Niet vreemd toch? Ik weet ook niets over de metaalsector en heb daar misschien wel een mening over, maar ga niet beweren dat er daar een groep werknemers is die steeds zo arrogant doen… Waarom ‘mag’ dat dan wel naar docenten toe?

  Ik vind het prima als ik aangevallen word met argumenten als ik verkeerd bezig ben volgens iemand, maar ik vind het veel te makkelij kom te beweren dat ik als docent wel het volgende zal denken.


  Maak melding

 110. Wat betreft die ‘feiten’. Dat is gewoon een lastig punt. Wellicht is het een feit. Als je het zo stellig zegt, zijn sommige mensen ook snel geneigd om het als feit aan te nemen

  Ik wéét inderdaad dat het een feit is, en ik ga niet een partner
  of iemand anders in dezelfde strekking laten reageren om het
  nóg geloofwaardiger te maken, en nee, ik ga ook geen namen
  noemen. Dus laten we het wat dit betreft maar hierbij houden.

  Oh ja, ik heb nog wel een voorbeeld voor je over dat vergoeilijken;
  Iemand geeft in het begin van deze discussie zijn mening, en volgens
  mij is dat niet op jou persoonlijk, maar dit is jouw, tevens eerste, reactie daarop:

  geschreven door peter, op 6 mei 2009 om 15:54
  en als het niet opgemerkt wordt dat je wel erg vaak afwezig bent, dan vraag ik me af wat die docenten eigenlijk doen? Lesgeven waarschijnlijk niet…. en als ze dat wel doen… aan wie dan? Ze hebben toentertrijd schijnbaar niet opgelet….

  geschreven door WFvN, op 6 mei 2009 om 17:03
  Wat is dit voor b*llsh*t? Heb je kinderen? Ik hoop het wel. Probeer je dan even het volgende voor te stellen. Je kind komt niet op school dat ze bijvoorbeeld 8 lesuren heeft. Elk lesuur wordt je kind gemist en je wordt door elke docent gebeld met de mededeling dat je kind niet in die les zit. Hoe reëel klinkt dat?

  En dacht je dat een docent geen les kan geven aan een klas waar 1 of 2 leerlingen ziek/afwezig zijn? Beetje vreemde kijk op het schoolwezen heb jij.

  Docenten geven les. Docenten registeren afwezigheid van leerlingen en geven dat door aan een persoon die vervolgens het overzicht op het verzuim houdt, dat kan een schoolleiding zijn, een conciërge, een mentor, misschien iemand die ervoor aangesteld is.

  Met je opmerking, waarbij je het beschuldigende vingertje richting de docenten wijst, ben je toch even vreemd bezig.

  Wel verbaas ik me erover dat _wie dan ook de aangewezen persoon was op de TS_ er geen of weinig bericht naar huis gegaan is, desnoods via de leerplichtambtenaar, ALS dat het geval is, dat voorop gesteld.

  @Larry
  Dank je wel voor deze aanvulling, I rest my case…


  Maak melding

 111. Niet vreemd toch? Ik weet ook niets over de metaalsector en heb daar misschien wel een mening over, maar ga niet beweren dat er daar een groep werknemers is die steeds zo arrogant doen… Waarom ‘mag’ dat dan wel naar docenten toe?

  Omdat bepaalde docenten in dit topic nogal belerend doen. 😮

  En ja, ook ik ken mensen die hier op WZ niet meer reageren omdat er zo vaak gewezen wordt op spel- en schrijffouten.
  Niet iedereen is behept met een taalknobbel.
  Of ligt dat wellicht aan de nalatigheid, desinteresse of onkunde van het lerarenkorps om het de leerlingen goed aan te willen leren? :'( ;D


  Maak melding

 112. @Diana

  Tijdens het schrijven van mijn voorgaande stukje (wat toch wel erg veel moeite kostte om het foutloos te doen aangezien ik de toorn van het docentenkorps niet over mij wil afroepen… ;D ), lees ik pas jouw dankzegging.
  Maar damn woman, je schrijft zelfs in het engels… 😀 😀 😀


  Maak melding

 113. Ikzelf schreef:

  Als ze destijds dezelfde regels hadden, en hadden nageleefd, dan was dit mogelijk niet gebeurd. Hadden ze destijds een ander, soepeler beleid, dan vraag ik me af of die aanklacht nog wel geldig is (volgens jouw veronderstelling), als het niet om het geld gaat maar om de erkenning. Want zoals het systeem er nu staat, zou moeder dus al lang-en-breed een brief hebben ontvangen van de school. Ik vraag me dus af wat er aan de hand is. Zijn de regels strenger gemaakt tot de regels die er nu staan? Zo ja, dan lijkt me de aanpassing van het beleid al ingevoerd.

  Kijk dus uit met aannames. Houd het graag bij feiten!

  In de link van Larry vind ik:

  In 2006 werd een klacht van Lucie Mosterd bij de Landelijke Klachtencommissie al gegrond verklaard. Lucie wil dat de fouten ook tegenover haar en Maria worden toegegeven. Omdat dit in haar ogen tot nu toe niet is gebeurd, volgt nu de stap naar de rechter. “Het gaat ons niet om geld. Voor mij is belangrijk dat scholen het signaal krijgen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, anders blijven er slachtoffers vallen.”

  Hiermee is het dus niet zozeer een aanname van Diane maar een stuk wat als quote van Maria zelf staat aangegeven. Een deel van m’n eigen stuk neem ik dus terug.

  Verder is de school volgens het stuk dus 3x in het ongelijk gesteld door rechters.

  Maar ik blijf het een vreemd verhaal vinden. De knul was een MBO-leerling van de school zelf? Het is in eerste instantie buiten school om gebeurd? Dat neemt overigens niet weg dat ze daarna binnen schooltijd w?l bescherming van school behoort te krijgen. Maar als ik het zo lees, bestond de situatie al voordat ze op school kwam.

  Maar terug naar het ‘het gaat niet om het geld’ verhaal, het gaat om een voorbeeld te stellen lees ik. Ik hoop dat dat daadwerkelijk de voornaamste reden is. Ik ontkom niet helemaal aan het ‘zondebokje’-idee in dit verhaal.


  Maak melding

 114. Ik wéét inderdaad dat het een feit is, en ik ga niet een partner
  of iemand anders in dezelfde strekking laten reageren om het
  nóg geloofwaardiger te maken, en nee, ik ga ook geen namen
  noemen. Dus laten we het wat dit betreft maar hierbij houden.

  Als je zo zielig insinuerend bezig wil gaan….. dan heeft praten met jou dus geen enkele zin meer.

  Larry en Diana: laat die gasten even zelf reageren aub….. dat komt een stuk geloofwaardiger over dan iemand die anderen heeft horen zeggen dat…..


  Maak melding

 115. @Larry:
  Ik schreef:

  Waarom ‘mag’ dat dan wel naar docenten toe?

  Jij schreef daarop:

  Omdat bepaalde docenten in dit topic nogal belerend doen.

  Jij doet dus exact waar je me van beschuldigd… Weer iets over pot en ketel, of ben ik nu weer te belerend voor je?
  Ik blijf van mening dat als je niks zinnigs kan zeggen, je dit soort dingen ook niet moet suggereren.
  Ik ben belerend punt.
  Nou en?
  Wat er erg aan iemand iets te leren?
  OOOOOh is dat het? Er mag vooral niks meer geleerd worden aan Diana en Larry en die drie mensen die zij kennen, want stel je toch eens voor dat iemand je op zijn fouten wijst met het belerende vingertje.

  Gaan we weer even ontopic:
  Als iemand Maria Mosterd belerend had toegesproken, had zij dat dan wel of niet aangenomen?
  Zo en nu graag weer normaal met elkaar praten, anders komt juf Marrianne weer langs 😛


  Maak melding

 116. @Marrianne, met iemand iets leren is niks mis, het gaat erom op welke manier.
  Nu probeer ik jou te helpen door je erop te wijzen dat je hier met volwassen mensen te maken hebt.
  Het lijkt er vaak op dat je iets duidelijk wilt maken aan je leerlingen.
  Dat is volgens mij waar mensen over vallen.
  En ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook stoort.
  Ik kan er heel goed tegen dat mensen mijn taalfouten en quote fouten verbeteren willen, maar ik wens niet als een kleuter op mijn strafmatje gezet te worden.
  Ik heb iets met jouw kritiek gedaan en heb je qoute stukje gelezen, val mij nu ook niet direct aan, maar overdenk eerst eens of er mogelijk een kern van waarheid in zit.  Maak melding

 117. En ja, ook ik ken mensen die hier op WZ niet meer reageren omdat er zo vaak gewezen wordt op spel- en schrijffouten.
  Niet iedereen is behept met een taalknobbel.
  Of ligt dat wellicht aan de nalatigheid, desinteresse of onkunde van het lerarenkorps om het de leerlingen goed aan te willen leren?

  Ik weet dat ik me ook regelmatig “schuldig” maak aan het verbeteren van mensen. Ik probeer dit echter te doen bij mensen van wie ik het idee heb dat ze het wel kunnen hebben. (Zoals WFvN hierboven mooi laat zien :))
  Daarnaast zijn er nog 2 andere gevallen waarin ik dat wel wil doen: als het dermate slecht is dat de bedoeling er niet meer uit gehaald kan worden.
  Of wanneer iemand ergens op gewezen wordt en de eerste reactie is: “Je weet toch wat er bedoeld wordt!” En dat er vervolgens nog eens tig mensen overheen vallen die iedere taal- en spelfout verantwoorden omdat zo iemand wel eens dyslectisch zou kunnen zijn.

  Een talenknobbel verwacht ik allerminst, maar sommige mensen proberen zich er naar mijn idee wel erg gemakkelijk vanaf te maken en daar mag je dan niets van zeggen.

  En dat brengt me eigenlijk ook weer enigszins on topic, want ik krijg ook wel het idee dat veel mensen vinden dat je niets slechts mag zeggen over Maria Mosterd.


  Maak melding

 118. 😀

  Jij doet dus exact waar je me van beschuldigd… Weer iets over pot en ketel, of ben ik nu weer te belerend voor je?

  🙂 He he… “beschuldigt” juf Marrianne 🙂
  Of mag ik dat niet zeggen? 😉


  Maak melding

 119. Damn…. you’re goooooood ;D (en ja, nu zie ik hem wel in één keer…. kan ook niet missen in dit geval lijkt me 😀 )  Maak melding

 120. ik heb het idee dat het boek veel zegt over de manier waarop Maria de tijd beleefd heeft dan wat er echt daadwerkelijk is gebeurt. Namelijk de periode nog iets van een romantiek toe te voegen die er niet was. Het stoere meisje die alle draadjes van Manou in handen had op een gegeven moment, die de meisjes rond reed en de geld zaken regelde.
  Heel sneu dat ze dit heeft mee moeten maken, maar nu heb ik het idee dat ze die 74k er bij probeert te ?hosselen?.


  Maak melding

 121. geschreven door Larry, op 12 mei 2009 om 22:38

  Jij beschudigt mij of Jij doet dus exact waar je me van beschuldigde…???

  geschreven door Larry, op 12 mei 2009 om 22:40

  beschuldigd(e) moest dat zijn…

  geschreven door Larry, op 12 mei 2009 om 22:43

  Of ben ik nu weer te belerend?

  Larry, je wil toch niet zeggen, dat het werkelijk met een “d” zou moeten?


  Maak melding

 122. geschreven door WFvN, op 12 mei 2009 om 22:15

  Damn…. you’re goooooood (en ja, nu zie ik hem wel in één keer…. kan ook niet missen in dit geval lijkt me )

  Dank u… Maar het gaat ook vrij gemakkelijk. Mijn beste vriend en ik hebben er hobby van gemaakt elkaar op zoveel mogelijk taal- en spelfouten proberen te betrappen. (Ieder zijn ding zeg maar ;))

  Hoewel ik moet zeggen, dat ik de laatste tijd ook wel eens schaamtevol dingen als “hij zij” (in plaats van “hij zei”) snel met backspace weghaal voordat ik het verstuur! 😉


  Maak melding

 123. Met het risico door de admins op de vingers getikt te worden wegens off topic geneuzel:

  geschreven door dick, op 13 mei 2009 om 09:30

  @ Plantje
  Larry, je wil
  WilT toch? (Jaap)Stam T?

  Nee, volgens mij is dat bij het werkwoord willen een uitzondering.


  Maak melding

 124. geschreven door joop, op 13 mei 2009 om 09:44

  on-topic svp

  Je zou kunnen stellen, dat dit ook on-topic is.
  Er zijn namelijk examens in de Nederlandse taal en toch zien we, dat daar ook regelmatig mensen te weinig van opsteken. (Gezien de fouten die in het dagelijks leven te zien zijn.) Ligt dat aan de school? Hebben zij te weinig uitleg gegeven of getoetst? Of ligt het misschien aan de mensen die nu de fouten maken en er met de pet naar gooien? (Ik heb het niet over mensen die dyslectisch zijn!)

  Zo ook kun je de vraag stellen: Heeft de school Maria en/of moeder nooit op bepaalde zaken gewezen? Of heeft Maria er niet genoeg van opgestoken? Hoeveel moet een school leerlingen beschermen? Als ze foute dingen wíllen doen doen ze het toch wel!

  Zo…en we zijn weer on topic…nu tevreden Joop? De admins wijzen er wel op als we te ver off topic raken… dat hoeven we zelf niet te doen.


  Maak melding

 125. Wat vind jij dan van anglicismen? Ik vind “pooiers” duidelijker als “loverboys”. Bovendien is de love, volgens mij, vaak ver te zoeken.


  Maak melding

 126. Ze palmen hun slachtoffers wel in door te doen alsof het “liefde” betreft. En een pooier zie ik ook als iemand die echt de belangen van een (stel) prostituee(s) behartigt. Daar is hier ook niet bepaald sprake van geloof ik!

  Anglicismen kunnen functioneel zijn. Je moet er ook niet zo bang voor zijn als de Fransozen!


  Maak melding

 127. tja fake

  Fransozen….zucht. Met hun kastje en oversteekplaats vertaald.
  Ze hebben daar vaak wel een grappige levensstijl met die bijvrouwen.

  Weet niet of dit klopt

  En een pooier zie ik ook als iemand die echt de belangen van een (stel) prostituee(s) behartigt. Daar is hier ook niet bepaald sprake van geloof ik!

  Of de hufters 1 meisje hebben of meer. Denk ook dat je pooier genoemd wordt als je 1 meisje hebt lopen. Schoftentuig (gejat van Wim de Bie) is het!


  Maak melding

 128. Als ze niet overspoeld werd met cadeaus, etc. dan vraag ik me wel af wat haar dan w?l bewogen heeft om de dingen te doen die haar gevraagd/opgedragen werden, al is het maar als indicatie waar ikzelf op kan letten bij mijn leerlingen en in de toekomst bij m’n dochters.


  Maak melding

 129. Er staan wel wat filmpjes op youtube dat ze op bezoek is bij verschillende tv programma’s. Daar probeert ( door oplettendheid van andere webloggebruikers twijfel ik nu bij elke d en t!!!) ze dat meer dan duidelijk te krijgen dat het niet altijd zo gaat.


  Maak melding

 130. Achja, het geweldige youtube 🙂

  Ben aan het zoeken geweest. De Wereld Draait Door, daar begint ze direct met hoe het begon. Eerste schooldag op het plein, de knul spreekt haar aan. De dagen daarna spreekt hij haar ook aan met vragen als ‘hoe gaat het’. Na 2 weken gaat ze een keer met hem mee, hij is direct agressief en wil dat ze met hem naar bed gaat. Hij geeft haar drugs zodat ze niet helder is.

  Wat ik me dan afvraag:
  – Heeft moeder nooit wat gemerkt van het effect van de joints?
  – Heeft moeder ooit contact opgenomen met school met de vraag of zij mogelijk iets gemerkt hebben?
  – Waarom heeft Maria er niet met haar moeder over gesproken?
  – Ze werd elke dag gebeld wanneer ze mocht eten, douchen, slapen, etc. Is zoiets nooit opgevallen bij moeder?
  – Op een gegeven moment werd ze vrij vaak in elkaar ‘gerost’. Zijn daar geen zichtbare dingen van overgebleven vlak na het voorval? Te denken valt aan blauwe plekken ofzo.
  – Maria wil met de school een voorbeeld stellen voor de andere scholen zodat het niet weer gebeurt. Daar zit een redenatie achter die ik kan volgen maar wat ik dan weer niet kan volgen is dat ze die gast nog niet aangeklaagd heeft. Hij heeft heel wat meer uitgevreten dan alleen pooier spelen van Maria. Misschien is er nog niet genoeg bewijs maar als het zo’n gruwelijke gast is, dan mag hij wel van straat gehaald worden, of in ieder geval dat de politie ijverig bezig is hem en z’n vriendjes te schaduwen om materiaal te verzamelen. Als hij opgepakt wordt, scheelt dat ook voor huidige en toekomstige meisjes die slachtoffer zijn of worden.

  Hoe dan ook, ik vind het allemaal vreemd. Grotendeels omdat ik het domweg niet begrijp. En ik hoop ook dat ik het nooit hoef te begrijpen omdat m’n dochters of m’n leerlingen ermee te maken krijgen….


  Maak melding

 131. Een bekend ezelsbruggetje om te achterhalen of een voltooid deelwoord met d dan wel met t wordt geschreven, is luisteren naar de verleden tijd. Eindigt die op -de, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -d. Eindigt de verleden tijd op -te, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -t.

  “Jij doet dus exact waar je me van beschuldigd – Jij doet dus exact waar je me van beschuldigde.”

  voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden


  Maak melding

 132. Begin jij nu ook al!? 😀

  Inderdaad WFvN, precies zoals ik al zei voor dat de discussie losbarstte dat het een lastige trieste zaak is…..


  Maak melding

 133. In Jensen (deel III op youtube) komt de vraag waar mensen op kunnen letten:
  – Teruggetrokken gedrag, anderzijds grote bek geven tegen iedereen
  – Anders kleden
  – Anders gedragen

  Maarja, dat had moeder ook al wel in de gaten en dat er vermoedelijk iets achter zat, dat had moeder ook wel door. Maar Maria wilde dus niets loslaten, ook niet tegenover een psycholoog.

  Maar hoe kom je er dan achter wat er aan de hand is?  Maak melding

 134. Politiewerk.nl-flimpje. Ze heeft dus een jaar of wat geleden wel aangifte gedaan, jongens zijn opgepakt maar hebben een heel lage straf gekregen.

  Maar zelf heeft ze dus ook meisjes geronseld begrijp ik nu.


  Maak melding

 135. Inderdaad WFvN, precies zoals ik al zei voor dat de discussie losbarstte dat het een lastige trieste zaak is…..

  Het feit dat het een lastige (en natuurlijk trieste, maar ik grijp nu even naar het woord ‘lastige’) zaak is, maakt voor mij wel dat je (lees: men, dus jij, ik en alle anderen) uit moeten kijken met beschuldigingen. Ook ik moet uitkijken op dat vlak en maak de misstap ook wel (meer dan) eens helaas. Een vraag is snel gesteld, een aanname snel gedaan, en dat weer snel gevolgd door een (voor)oordeel.


  Maak melding

 136. geschreven door Natascha, op 13 mei 2009 om 14:17

  En dan bedoel ik niet alleen jullie maar ook plantje aangezien hij helemaal in zijn wedstrijd zit

  Ik probeer niet iedereen ongevraagd bij mijn wedstrijd te betrekken 😀


  Maak melding

 137. @WFvN: bedankt voor het uitzoekwerk… Ik kom er niet aan toe hier op het werk 😉
  Er is dus wel degelijk aangifte gedaan, er is wel degelijk het één en ander opgemerkt door de moeder.

  Dan nog altijd kan ik de ?? 74.000,- niet plaatsen. Ik zou eerder geneigd zijn het recht in eigen hand te nemen. Zeker als je nu hoort dat die figuren Maria en haar moeder gewoon weer in de gaten staan te houden. Ik kan me goed indenken, dat je dan het idee hebt dat de rechtstaat gefaald heeft… Echter niet de opleiding!


  Maak melding

 138. geschreven door Larry, op 13 mei 2009 om 14:59

  Een bekend ezelsbruggetje om te achterhalen of een voltooid deelwoord met d dan wel met t wordt geschreven, is luisteren naar de verleden tijd. Eindigt die op -de, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -d. Eindigt de verleden tijd op -te, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -t.

  “Jij doet dus exact waar je me van beschuldigd – Jij doet dus exact waar je me van beschuldigde.”

  Je ezelsbruggetje klopt volledig Larry. Veel beter dan lastige dingen met fokschapen en kofschepen 😉
  Echter, het gaat hier niet om een voltooid deelwoord 🙂


  Maak melding

 139. Ik heb vanmiddag het boek geleend van m’n zus, ben al op de helft.
  Pfff heftig hoor!
  Ik ga gauw verder, ‘k ben er weer als ik het uit heb 😀


  Maak melding

 140. Over leren gesproken…. volgens mij hebben we het allemaal ooit een keer geleerd….. Ik wel in ieder geval. Helaas zijn (bijna) al die namen bij mij dramatisch diep weggezakt.
  Ik doe een gooi: bijvoegelijk naamwoord?


  Maak melding

 141. [WFvN zoekt even op internet]

  Bijvoeglijk naamwoord
  Het bijvoeglijk naamwoord zegt hoe iets is.

  ⤢ het dure horloge de lange straat

  hm…. geen bijvoeglijk naamwoord dus ;D


  Maak melding

 142. een voltooid deelwoord is toch onderdeel van een (naamwoordelijk)gezegde samen met een hulp werkwoord of koppelwerkwoord?  Maak melding

 143. “Jij doet dus exact waar je me van beschuldigt”. Hier moet beschuldigt met een -t geschreven worden, omdat het een werkwoord in de tweede persoon enkelvoud betreft.
  Als je de zin uit elkaar trekt en iets anders indeelt staat er:”Je beschuldigt me ergens van en exact dat doe je.”

  Ezelsbruggetje hiervoor is: vul het werkwoord “lopen” in voor het werkwoord waarvan je je afvraagt hoe je het moet schrijven. (Of het werkwoord “smurfen” voor de creatieveling :))
  In dit geval krijg je dan dus:
  “Jij doet dus exact waar je me van loopt”.
  Voor de logica zou je in dit voorbeeld beter het werkwoord “zeggen” kunnen gebruiken:
  “Jij doet dus exact waar je me van zegt (dat ik het verkeerd doe)” Met name dat laatste zou je er nog bij kunnen denken voor het lekker lopen van het zinnetje; het verandert niets aan de vervoeging van het werkwoord.

  Iets duidelijker? Nu toch maar eens slapen! Gisteren was het ook al weer half 2 🙁


  Maak melding

 144. Nou zal ik iedereen dan maar even vertellen hoe het met mijn (! :P) zinnetje zat?
  Ik wilde de e erachter hebben, maar mijn toetsenbord is brak en voor de opletter is het waarschijnlijk al geen geheim meer dat mijn e nog wel eens hapert…
  Ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar als je dan toch door mij onbedoeld voor het hoofd gestoten wordt, waarom dat dan niet even aangeven zoals Natascha al in het begin van deze discussie terecht heeft gedaan. Ik scheerde wel erg makkelijk alle vrouwen over één kam, dacht toen dat het wel duidelijk was welke vrouwen ik toen bedoelde maar helaas kwam dat dus verkeerd over en daar heb ik ook mijn excuses voor aangeboden.

  Plantje: ik probeer dat toch bij iedereen consequent te doen (taal en stijl), aangezien ik weer niet wil dat er mensen zijn die gaan denken dat ze moeite van mij niet waard lijken te zijn, omdat ik daar niks van zeg en onrecht daar hou ik niet van.

  Ik heb het hart op de tong. Daar ben ik me van bewust en ik probeer dan ook altijd te luisteren naar de opmerkingen van een ander, wanneer die redelijk is.
  Dat idee kreeg ik niet bij Diana en bij Gretha overigens ook niet.
  Misschien heb ik dat verkeerd opgevat, dan daarvoor mijn excuses nogmaals.
  Mijn vak is wiskunde… legt dat nu een hele hoop uit voor de mensen hier? 😉

  Het woord ‘loverboy’ werd mij pas duidelijk toen ik de film had gezien met Chantal Janzen erin. Dat was op zijn zachtst gezegd een echte eye-opener…
  Laten we hopen dat het steeds makkelijker gaat worden door alle info die we hebben over dit type jongens om ze te pakken.


  Maak melding

 145. De film “Loverboy” zelf? Ik weet niet of er meer van gemaakt zijn, maar ik vond hem erg indrukwekkend!

  Plantje: ik probeer dat toch bij iedereen consequent te doen (taal en stijl), aangezien ik weer niet wil dat er mensen zijn die gaan denken dat ze moeite van mij niet waard lijken te zijn, omdat ik daar niks van zeg en onrecht daar hou ik niet van.

  Je hebt daar een punt. Alleen sommige mensen voelen zich zo persoonlijk aangevallen als je ze wil helpen! Heb je wel eens gezien hoe mensen over me heen vallen als ik een taalfout in één van de teksten van een item zelf gezien heb? Nee, daar mag je dan niets over zeggen.
  Met name wanneer dergelijke teksten door een “woordvoerder” worden toegestuurd vind ik het een kwalijke zaak als er taalfouten in zitten!

  geschreven door Natascha, op 14 mei 2009 om 11:44

  Alleen issie nergens te koop omdat ie nooit op DVD is uitgebracht

  Misschien is ie te downloaden?
  Ik vond wel het één en ander op: http://btjunkie.org

  Admins: aangezien de film niet op DVD is uitgebracht mag deze link naar een torrent site toch wel geplaatst worden?


  Maak melding

 146. Ik heb zelf ook dat mensen over mij heenvallen als ik in de tekst iets aan de admins stuur… Ach ja de één ergert zich aan het één en de ander aan niets (dat laatste wil ik ook kunnen, maar lukt me niet ;))
  De film is een tijdje terug op tv geweest, wie weet komt ie op verzoek nog een keer erop? Hij is uit 2003 dus moeten de omroepen eraan kunnen komen, lijkt me 😉


  Maak melding

 147. @Dick
  Ik had het boek gisterenavond al uit, in één ruk uitgelezen.

  Ik heb alleen maar meer respect voor Maria gekregen, niet alleen
  omdat ze het boek heeft geschreven, maar ook hoe ze nu met de
  hele situatie omgaat. Ze heeft gelukkig schijt aan al de nare
  berichten richting haar en blijft doorgaan met voorlichting, zoals
  ze zelf goed kan beschrijven hoe die jongens te werk gaan.
  Er zijn mensen die haar dus een geldwolf en sensatiezoeker vinden
  omdat ze wel eens te zien is in praatprogramma’s, tuurlijk ook om
  haar boek te promoten, maar met als doel zoveel mogelijk jonge
  meiden te helpen voorkomen ook in zulke handen te vallen,
  én het zelf allemaal op een goeie manier te verwerken en het
  een plekje te kunnen geven.
  Mijn god, mijn dochter heeft nu dezelfde leeftijd als zij had op het
  moment dat ze ‘er in trapte’, daar denk je dan wel ff over na.
  Als je na gaat dat velen van ons het ondenkbaar vinden dat een
  volwassen vrouw bij haar man blijft die haar mishandeld en
  vernederd, geen aangifte durft te doen enz., en zij was nog maar
  twaalf!
  Als je het boek leest begrijp je ook veel beter waarom ze er niet
  uit kon stappen. Niet alleen moest ze met vreemde mannen naar
  bed, maar heeft ze ook de meest vreselijke dingen gezien oa
  hoe mensen werden mishandeld en dat allemaal gedwongen en
  hele dagen onder invloed, niet alleen van drugs maar ook van die
  Manou en zijn maten (voornamelijk Antillianen en Afrikanen)
  Pff ik kan nog wel even doorgaan…
  Hier een link naar een boekverslag, ook de tv interviews
  zijn interessant, m.n. bij Jensen en Dwdd;

  http://rosadams.com/echte-mannen-eten-geen-kaas/
  Bovenaan deze pagina een link naar Dwdd,
  en onderaan naar Jensen (in 3 delen)

  Spraakmakende zaken: http://player.omroep.nl/?aflid=6058747

  Ik ga ook zeker het boek van Lucie Mosterd lezen, ik ben heel
  nieuwsgierig hoe zij het allemaal heeft ervaren.

  @Natascha
  “Loverboy” heb ik een paar jaar geleden ook eens op tv gezien,
  ik heb ‘m nu thuis op dvd, dus…


  Maak melding

 148. Hoi Diana, aangrijpend verhaal. Heb het boek nog niet gelezen, dikke boeken (alles anders als korte verhalen) moeten wachten tot de zomervakantie.
  Had ook al wel het idee dat Maria wel oprecht was.
  Vind de IKON-link verhelderend, goed interview door Paul Rosenmuller. PR: “Het moet een knappe gozer geweest zijn….Maria: Nee helemaal niet eigenlijk ik was gelijk erg bang voor hem”. Die sensatie-Jensen laat ik even voor wat het is. Ik denk altijd een vlinderstrik bij die dikkop.

  Ga DWDD zeker nog kijken.

  Die dvd lijkt ook erg interessant.

  Bedankt.


  Maak melding

 149. @Diana

  Als ik zoek via google kom ik op een site waarop een heel verhaal staat waar het over gaat en dat ie nooit op dvd is uitgekomen ivm rechten oid 😮

  Nog een tip: Bindi, nieuw boek van Maria Mosterd, komt eind van deze maand uit als ik het goed heb. Die van Lucie Mosterd moet ik ook nog lezen.


  Maak melding

 150. @Dick
  Zet ff aan de kant hoe je tegen die plofkop ;D aankijkt,
  het is een goed en lang interview met Maria,
  via YouTube in drie delen.

  @Natascha
  Ik stuur je straks wel ff een berichtje.

  Morgen ga ik dat boek van Lucie Mosterd ophalen.
  Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een paar keer gedacht heb dat je als
  moeder toch íets moet merken, of íets meer je best moet doen,
  maar Maria was heel erg goed in het verbloemen en daarbij de ‘hulp’
  van die Manou die zorgde dat ze op juiste tijden op de juiste plaats
  was en ook dat ze de belangrijkste toetsen op school deed om niet
  té ver achter te komen.
  Ik weet wel dat het de ogen van haar moeder goed geopend heeft,
  ik ken iemand die haar broertje wel eens naar huis brengt en als ze al
  een paar minuten later is, hangt ze al aan de telefoon waar hij blijft.
  Daarom wil ik ook graag de ervaringen van haar lezen, en ik kan
  inderdaad bijna niet wachten op ‘Bindi’.

  Toch moet ik zelf nu ook wat afstand nemen, ik merk dat het meer
  aangrijpt dan ik zou willen.


  Maak melding

 151. Misschien moet je even noemen om welke reactie het je gaat Dick.

  Dient zich natuurlijk direct de vraag aan of het werkelijk zo erg gesteld is in Nederland. Ga ik dan alleen maar om met mensen in betere kringen dat ik hier nog nooit van gehoord heb? Tuurlijk heb ik wel van loverboys gehoord.
  Normaal gezien heb je van criminele activiteit van dit caliber wel eens “iets” meegekregen. Iemand in je omgeving heeft wel eens coke gesnoven, je kreeg ooit zelf iets aangeboden, er bleek dat iemand in de straat een wiet plantage had, iemand “kent wel een mannetje” dat soort dingen… En van dit soort zaken heb ik nog NOOIT lucht gehad in mijn omgeving.


  Maak melding

 152. dollartekens
  ben die centenpikkers nu wel zat trouwens, of krijg ik nu ook een dagvaarding van ze ? ze moet haar ex-schoonzoon aanklagen maar ja, die centen zijn al belegd in gouden tanden waarschijnlijk. dus maar lekker makkelijk de school of de overheid pakken. gewoon dik bedrag met de natte vinger vragen en hopen op de helft…..


  Maak melding

 153. Wow Larry, dat is een erg heftig verhaal. Helaas komt het al te vaak voor dat dit soort gebeurtenissen door nuance op de achtergrond raken. Ouders die zeggen: “Dit overkomt mijn dochter nooit, ze is verstandig genoeg, we hebben haar goed opgevoed en ze loopt niet in 7 sloten tegelijk” tot en met ouders van loverboys die zeggen: “Mijn kind zou zoiets nooit doen!”. Ondertussen woedt het overal, terwijl maar een kwart tot een half procent van de slachtoffers vroeg of laat ervoor uit durft te komen. Als ik erover nadenk word ik er bang van.


  Maak melding

 154. Verschrikkelijk idd, ook die pedo-acties tegenwoordig. Die loverboys (en -girls, er was toen een onderzoek van de GH), in onze tijd ging het altijd over “bosjes” en kinderlokkers. Daartussenin ….dat Oude Pekela-clownverhaal….Ben wel eens benieuwd naar cijfers van kindermisbruik (met mishandeling erbij of gesplitst) in relatie tot die cijfers 50 jaar terug. Of verder. Er zal niet voor niets al meer dan 2 jaar een minister van Jeugd en gezin zijn. Ook in de opvang van misbruikte/mishandelde kinderen is nog veel niet onder controle. Kan door de aantallen komen?


  Maak melding

Reageer