Handen uit de mouwen voor Schellerdriehoek

Zwolle – De Schellerdriehoek, het groengebied tussen de Oude Deventerstraatweg, Zwarteweg en Grenslaan, blijft groen. Dat heeft de gemeenteraad eind 2008 besloten. Uitgangspunt daarbij is dat het gebied openbaar toegankelijk wordt. Zo krijgt de Schellerdriehoek een wandel- en fietspad. Maar er is meer mogelijk ten aanzien van de invulling van het gebied. Deze mogelijkheden gaat de gemeente samen met (direct) omwonenden verkennen tijdens een interactief ontwerpatelier op zaterdag 16 mei 2009.  

Deelnemers worden tijdens de ontwerpdag gevraagd te ‘dromen’ over een nieuwe invulling van de Schellerdriehoek. Dit gebeurt via ‘discussietafels’ rondom thema’s zoals: landschappelijk of parkachtig, ontsluiting en toegankelijkheid, voorzieningen en gebruikers, ideeën en initiatieven. Bewoners wiens tuinen grenzen aan het groengebied kunnen daarnaast aanschuiven bij de themabespreking ‘privacy en leefbaarheid’. Daarnaast heeft Belangenvereniging Schellerdriehoek haar eigen thematafel, waarin hun inrichtingsvoorstel voor de Schellerdriehoek centraal staat.

Ook aan de jongste bewoners is gedacht. Voor kinderen tussen 0 en 12 jaar (0 en 4 jaar onder begeleiding van ouders/ verzorgers) is een apart programma opgesteld waarin zij kunnen meedenken en meedoen.  

Het programma van het ontwerpatelier is tot stand gekomen in overleg en samenwerking met Belangenvereniging Schellerdriehoek en Wijkenvereniging Zwolle Zuid.  

Met alle input van de bewoners stelt de gemeente een of meerdere inrichtingsvoorstellen op voor het groengebied. Het is de bedoeling om deze voorstellen voor de zomer te bespreken met de bewoners. Daarna worden de voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad maakt uit de voorstellen een definitieve keuze. Zij zal bij haar keuze ook de financiële haalbaarheid laten meewegen, aangezien er voor de uitvoering vooraf geen budget beschikbaar is gesteld.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer