SP pleit voor Meijer-norm in Zwolle

Zwolle – Vandaag presenteert de SP vijf voorstellen waarmee topinkomens van bestuurders bij (semi)publieke instellingen in Zwolle kunnen worden voorkomen en eventueel aangepakt. De partij is van mening dat juist bij instellingen in de (semi)publieke sector, die grotendeels worden bekostigd door belastinggeld, een sober beloningsbeleid past. Voor de SP zijn daarom een moreel appel en vrijblijvende gedragscodes onvoldoende. De SP pleit daarom voor het instellen van een Meijer-norm in Zwolle, niemand die werkt voor de publieke zaak in Zwolle verdient meer dan de burgemeester.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het stadsbestuur stelt voor om instellingen in de publieke sector maximaal het salaris van de minister-president te geven. Het besturen van ons land is natuurlijk van een hele andere orde dan het besturen van bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening in Zwolle. De SP vindt daarom dat er niet moet worden gekozen voor de Balkenende-norm, maar voor een Meijer-norm. Niemand die werkt voor de publieke zaak in Zwolle verdient meer dan de burgemeester. Een burgemeester in een stad als Zwolle verdient jaarlijks tussen de € 90.000 en € 110.000.’

Verder pleit de SP ervoor om prestatiebeloning in de vorm van bonussen, aandelen en vertrekregelingen af te schaffen. Deze extra beloningen ontmoedigen investeringen in duurzaamheid en stabiliteit op de langere termijn, omdat die ten koste gaan van het resultaat op korte termijn. Ook wil de SP dat er een koppeling komt tussen de lonen van de top en de rest van de organisatie. Door de topinkomens onder CAO te brengen, blijft er een koppeling bestaan tussen de hoogste en laagste inkomens in een organisatie.

Siderius: ‘In Nederland is er een groeiende verontwaardiging over de alsmaar stijgende inkomen in de semi- en publieke sector. Het stadsbestuur ziet – gelukkig – de noodzaak in van een beloningsbeleid voor instellingen in de (semi-)publieke sector. Wat de SP betreft bevat de notitie van het college te weinig daadkracht. Er wordt letterlijk aangegeven dat het mogelijk blijft dat iemand een beloning ontvangt in strijd met het eigen beleid. De notitie is daarmee meer symboolpolitiek en een verzameling mooie voornemens, dan een concrete uitwerking.

Bovendien wil de SP dat de ondernemingsraden een instemmingsrecht krijgen over beloningen van topbestuurders. Het moet niet gaan om een vrijblijvend advies, maar om een goedkeuring of veto. Werknemers hebben er belang bij dat de organisatie wordt geleid door capabele mensen. Werknemers hebben goed zicht op of een bedrijf goed en toekomstgericht geleid wordt. Ook moeten de beloningen van bestuurders van (semi)publieke partijen in Zwolle openbaar worden gemaakt. Dit zorgt voor een transparant beloningsbeleid en geeft vertrouwen.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Aardig voorstel, maar ze zijn het niet zo eens met

  ‘Het stadsbestuur stelt voor om instellingen in de publieke sector maximaal het salaris van de minister-president te geven. Het besturen van ons land is natuurlijk van een hele andere orde dan het besturen van bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening in Zwolle. De SP vindt daarom dat er niet moet worden gekozen voor de Balkenende-norm, maar voor een Meijer-norm. Niemand die werkt voor de publieke zaak in Zwolle verdient meer dan de burgemeester. Een burgemeester in een stad als Zwolle verdient jaarlijks tussen de ?? 90.000 en ?? 110.000.’

  Tja, het lijkt een gemeenteraadsvoorstel, kan dus nog goed gewijzigd worden. Balk-norm verlagen naar Meijer-norm. Hoeveel Meijer scheelt dat in de maand?

  Nevenfuncties mogen nog wel? Zijn denk ik altijd onbetaald? Betaalde nevenfuncites lijken me uit den boze!
  Ook kun je je 8 uur per dag natuurlijk maar 1x goed besteden, dus zal het gewone werk te lijden hebben onder de nevenfuncties?

  Goed idee dit

  Ook moeten de beloningen van bestuurders van (semi)publieke partijen in Zwolle openbaar worden gemaakt.  Maak melding

 2. Wat een onzin. dit is echt appels met peren vergelijken. raar links populisme.
  Ik ben absoluut voor transparantie van salarissen in de publieke sector, maar indien er concrete resultaatgebieden zijn afgesproken en goede argumenten zijn om iemand (tijdelijk) in te zetten voor een hoger salaris, mag zo’n norm geen belemmering zijn.

  nou, schiet u maar…  Maak melding

 3. Je bedoeld een projectmanager? Andere ingehuurde krachten?
  Vind dat men uiterst zorgvuldig met gemeenschapsgeld om moet gaan. Daar past dit ook bij. Maar de ambtelijke salarissen zijn nog lang niet altijd marktconform.


  Maak melding

 4. meijeren
  Betekent het voorstel van de SP ook dat de waardering voor verantwoordelijkheid bepaald wordt door het aantal inwoners? Het salaris van een burgemeester is afhankelijk van het aantal inwoners.
  Ik begrijp de wens van regulering best wel, maar dit lijkt me geen goed idee. Al past het wel in de SP traditie die voorschrijft dat elke raadslid de vergoeding aan de SP uitkeert in ruil voor een tegemoetkoming.


  Maak melding

Reageer