Wijkboerderij en monument op locatie Havezathe

Zwolle – Vanaf het begin van de ontwikkeling van Stadshagen is bij de Oude Wetering een wijkboerderij gepland geweest. Goed drie jaar geleden is Landstede in overleg getreden met de bewoners van de wijk, vertegenwoordigd in een werkgroep van Stadshagen Totaal, om te onderzoeken hoe deze wijkboerderij het beste vorm kan worden gegeven. Pas na dit overleg met de toekomstige gebruikers van de wijkboerderij is begonnen met de bouwtekeningen. Nu volgt de realisering.


Het monument in aanbouw…

De geplande nieuwbouw staat straks op de plaats waar ooit Havezathe Werkeren stond. Een uniek stukje terrein in het hart van Stadshagen dat nu een bijzondere invulling gaat krijgen. Bij het nieuwe complex wordt een monument gerealiseerd. Een stervormig betonnen labyrint waar speels een link gemaakt wordt met het verleden. In de wijkboerderij zullen een theehuis, een boerderijwinkel, een speelgoeduitleen en mogelijk een toeristenpunt worden gevestigd. Ook komt in de wijkboerderij een buitenschoolse opvang. Verder zullen het Sociaal Cultureel Werk en HulpRbij – een servicecentrum dat (door studenten verleende) ondersteuning van huishoudelijke, verzorgende of begeleidende aard biedt – er een plaats krijgen.


Het terrein bij de Oude Wetering wordt bouwrijp gemaakt…

In het activiteitengebouw, dat deels ondergronds zal zijn, zullen vooral onderwijs (ondersteunende) activiteiten gaan plaatsvinden. Tussen de activiteiten die hier zullen gaan plaatsvinden en de wijkboerderij is een directe relatie, in die zin dat de nadruk bij de activiteiten zal liggen op het terrein van het milieu, de natuur en dieren. Het activiteitenaanbod richt zich zowel op volwassen als op kinderen. Voor kinderen vinden deze activiteiten nu al plaats in een tijdelijke accommodatie naast basisschool De Vlieger.

Naast de wijkboerderij en het activiteitengebouw komt en nog een gebouw voor kinderopvang en twee peuterspeelzalen. Verder zal er nog een nieuwe stal worden gebouwd. De huidige stal bij de kinderboerderij zal dan voornamelijk gaan dienen als opslag voor hooi en stro en zal mogelijk in de toekomst plaatsmaken voor een kas. Tussen de stal en de wijkboerderij zal een dierenplein komen.

Niet alleen Landstede, maar ook AOC De Goene Welle zal gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de wijkboederij biedt. Voor leerlingen van deze instellingen zullen er op en om de wijkboerderij leerwerkplekken komen. Ook Frion heeft aangegeven warme belangstelling voorhet project te hebben.

Architect van het project is Bert Bulthuis van Sitec. Hij heeft bij het ontwerp zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Zo worden de platte daken van de gebouwen begroeid worden met een mosachtig  gewas en zullen de overige daken een houten dak krijgen. Ook overigens zal veel met hout worden gewerkt. Het ontwerp van de gebouwen is modern, maar wijkt wel duidelijk af van de omliggende gebouwen. Dit neemt niet weg dat de gebouwen, zeker ook gelet op de historie van het gebied waarin zij gesitueerd zullen worden, wel goed in de omgeving passen.

Meer informatie over de plannen voor de nieuwe wijkboerderij is te vinden in het Informatiecentrum Stadshagen in het Cultuurhuis.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Kunnen we eindelijk zien hoe het gaat worden. Lijkt goed dacht ik. Was toen interessant, die opgravingen. Vroeger was het ook een labyrint. Mooi dat dat terugkomt.

    Een stervormig betonnen labyrint waar speels een link gemaakt wordt met het verleden    Maak melding

Reageer