Windesheim krijgt uniek lectoraat Familiebedrijven

Zwolle – Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft zijn aantal lectoren verder uitgebreid door de benoeming van mevrouw drs. I.A. Matser tot lector Familiebedrijven, per 1 juni a.s. Het lectoraat Familiebedrijven van Windesheim is uniek. Landelijk is dit het eerste lectoraat dat onderzoek doet naar de problematiek rond de bedrijfsopvolging bij familiebedrijven.

Vanuit het Kenniscentrum Ondernemerschap van Windesheim gaat het lectoraat Familiebedrijven praktijkonderzoek doen naar specifieke vraagstukken rondom het familiebedrijf. Ongeveer 55% van alle Nederlandse bedrijven vallen onder deze noemer. Het familiebedrijf krijgt vooralsnog weinig specifieke aandacht vanuit politiek, wetenschap en pers. In de huidige economische situatie ontstaat evenwel steeds meer waardering voor de kracht van dit type bedrijf: focus op continuïteit, voorzichtige financiering en oog voor duurzaamheid en innovatie. Met de speerpunten innovatie en duurzaam ondernemen binnen familiebedrijven, gaat het lectoraat onderzoek doen binnen familiebedrijven. De onderzoeksresultaten leveren kennis op over bedrijfsopvolging, innovatie en duurzaam ondernemen, zowel in de grotere als in de wat kleinere regionale familiebedrijven.

Deze kennis wordt gedeeld met regionale netwerken en komt ten goede aan het onderwijs. Met name de te ontwikkelen kennis over bedrijfsopvolging wordt ingebed in de minor Familiebedrijven en bedrijfsopvolging. In samenspraak met de nog te vormen kenniskring van deskundigen moeten de opdrachten van het lectoraat vorm en inhoud krijgen.

De lector Familiebedrijven, Ilse Matser, is momenteel werkzaam als onderzoeker bij het Kenniscentrum Innovatie & Business van Hogeschool Utrecht en als universitair docent Bedrijfseconomie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij als directeur verbonden aan het Centrum van het Familiebedrijf in Utrecht. Dit centrum koppelt praktische ervaring aan resultaten van wetenschappelijk onderzoek rond thema’s die in het familiebedrijf actueel zijn. 

Windesheim werkt intensief aan de kwaliteitsverhoging van kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Daartoe werken de verschillende lectoraten van Windesheim samen met de opleidingen in vier kenniscentra. Daarmee geeft Windesheim de kwaliteit en de innovatie van zijn opleidingen en dienstverlening aan ondernemingen en instellingen in de omgeving een extra impuls.

Artikel delen:

Reageer