Zwolle pakt overgewicht bij jongeren aan

Zwolle – Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor samen met partners in de stad het probleem van overgewicht bij jongeren vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Daarmee sluit de stad aan bij de succesvolle Epode methode. Dit is Frans voor “Laten we samen het overgewicht bij kinderen aanpakken”. De rijksoverheid verkiest deze methode tot voorbeeldaanpak en heeft hier geld voor beschikbaar gesteld. Het college van B&W heeft € 75.000,- uitgetrokken om deze manier van werken in Zwolle voor te bereiden.

In de stad is al een goede basis gelegd voor een verbreding van het programma Samen Gezond. Uit de resultaten is duidelijk naar voren gekomen dat er een sterke behoefte is de fysieke omgeving bij de probleemoplossing te betrekken. Niet alleen de blik richten op het onderwijs in scholen, maar ook de leefomgeving van de kinderen er bij betrekken en veranderen. Zodat er meer mogelijkheden zijn voor bewegen of sporten. Met de Epode aanpak wordt niet één oorzaak aangepakt, maar wordt gekeken naar de manier waarop verschillende oorzaken tegelijk kunnen worden aangepakt.

In de wijk Diezerpoort zijn de afgelopen twee jaar onder leiding van de GGD IJsselland in samenwerking met onder andere het wijkwerk en het OPOZ veel zaken aangepakt en uitgevoerd. De aandacht voor een gezonde leefstijl groeit, maar is ook een zaak van lange adem. De bewoners van Diezerpoort hebben een gezonde leefomgeving als één van hun ambities voor de toekomst geformuleerd. Zij ervaren hun leefomgeving als weinig uitnodigend voor sport, spel en bewegen. De Epode aanpak kan als onderdeel van de ontwikkelingsvisie Nieuwstad Diezerpoort goed vorm krijgen.

Om in deze collegeperiode met deze aanpak te starten en daarmee te kunnen profiteren van de kansen op cofinanciering, kiest het college voor de aanstelling van een kwartiermaker. Deze persoon bouwt op de Epode manier verder aan de bevordering van de gezonde leefstijl in Diezerpoort. Het nieuwe college maakt in 2010 de afweging of de brede, integrale methode voor meerdere jaren wordt opgenomen in het nieuwe collegeprogramma.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Minder vet vreten,minder TV kijken en gewoon weer buiten gaan spelen.
    Dit bevorderd de sociale vaardigheden en ze groeien niet dicht voor ze twintig zijn.
    Zo simpel is het nou helemaal, daar hoef je dus echt niet voor doorgeleerd te hebben tjabbo’s!


    Maak melding

Reageer