Geld voor bestrijding kindermishandeling

Zwolle – De gemeente Zwolle streeft naar meer meldingen van kindermishandeling. Op die manier kan beter in beeld worden gebracht of de aanpak werkt. Het college van B&W veronderstelt, mede op basis van landelijke cijfers, dat een groot aantal meldingen van kindermishandeling niet wordt gemeld. Het ministerie voor jeugd en Gezin heeft  € 250.000,- beschikbaar gesteld per centrumgemeente. Zwolle wil hiervoor een procescoördinator aanstellen. Als opdracht krijgt deze man of vrouw mee sluitende afspraken te maken met lokale en regionale partners en hun deskundigheid in te zetten voor een sluitende aanpak.

Daarnaast heeft het college van B&W € 124.000,- beschikbaar gesteld voor een project dat huiselijk geweld nog eerder moet signaleren. Vervolgens moet daar een adequate aanpak voor worden ontwikkeld. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Kampen en de provincie Overijssel. Uit landelijk onderzoek blijkt dat slechts twaalf procent van alle gevallen van huiselijk geweld wordt gemeld bij de politie. Het onderzoek zal onder meer antwoord moeten geven welke methodieken er kunnen worden gebruikt in situaties waar wel zorgen zijn, maar er geen strafrechtelijke en bestuursrechterlijke middelen voor handen zijn.

Artikel delen:

Reageer