Koninklijke onderscheiding voor politieman Wielink

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle reikte op dinsdagmiddag in restaurant Urbana een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer F. Wielink, ter gelegenheid van diens afscheid van de politie IJsselland. Vanwege een verblijf in het buitenland van burgemeester Elfers was Henk Jan Meijer, tevens korpsbeheerder politie IJsselland, graag bereid de onderscheiding aan Dalfsenaar de heer Wielink uit te reiken.

De heer Wielink werd onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau op grond van zijn bijzondere verdiensten voor een veilige samenleving. De heer Wielink heeft in 43 jaar carrière gemaakt bij de politie, waar hij in 1966 als aspirant is begonnen. Vanaf 1975 heeft hij zich toegelegd op recherchewerk. Sinds 1993 was hij werkzaam bij de politie IJsselland, aanvankelijk als leidinggevende van de Regionale Inlichtingen Dienst en sinds 2002 als leidinggevende van het regionale Bureau Inlichtingen en Veiligheid. Zijn wijze van leidinggeven heeft alom op veel waardering kunnen rekenen. Hij wist mensen te inspireren en te stimuleren. Daarbij was hij positief-kritisch en transparant; in staat ook het eigen optreden ter discussie te stellen. Daarin vervulde hij als leidinggevende een voorbeeldfunctie.

De AIVD, voorheen BVD, heeft de heer Wielink leren kennen en waarderen als bijzonder loyaal, integer, inventief en ondernemend. Kenmerkend is dat hij ook altijd de rol van vraagbaak heeft gehad. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor de collega’s in het land. Belangrijk is bovendien, dat hij oog had voor de gecompliceerde verhoudingen tussen de diverse instituten. Al die verschillende belangen wist hij in het juiste perspectief te plaatsen. Hij heeft meer dan eens in complexe situaties bemiddeld. Dat deed hij op een correcte, voor alle partijen bevredigende manier. De heer Wielink stond ook open voor nieuwe ontwikkelingen.

Dat blijkt in het bijzonder uit zijn belangrijke innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling van de regionale informatiebox. Een systematiek voor verbetering en verdieping van informatie-uitwisseling tussen AIVD en politie. Dit alles naar aanleiding van de toenemende spanning in de samenleving na de gebeurtenissen op 9 september 2001 in New York en de moord in eigen land op Pim Fortuin en Theo van Gogh.

De manier waarop deze systematiek vorm kreeg, heeft model gestaan voor het hele land. Het heeft een belangrijke impuls gegeven aan een samenhangende aanpak van terrorisme. In Zwolle en Overijssel heeft hij vele bezoeken van leden van de Koninklijke familie begeleid met een grote inzet en doortastendheid in het belang van de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis én het publiek. Hij is kortom een man met hart voor de zaak en met hart voor het vak. Een vak, dat in de loop der jaren steeds meer realiteitswaarde heeft gekregen, getuige afgelopen Koninginnedag. Veiligheid en het belang van het recherchewerk is steeds meer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving geworden.

Niet onvermeld mag blijven dat de heer Wielink zich naast zijn werk ook op andere fronten voor de samenleving heeft ingezet. Zo was hij als voetbaltrainer aan diverse regionale verenigingen verbonden. Ook hier heeft hij zijn kwaliteiten als leidinggevende ingezet om vrijwilligers en jeugdleden naar een hoger niveau te tillen.

Artikel delen:

Reageer