Rioleringswerkzaamheden in de Botlek

Zwolle – In opdracht van de gemeente Zwolle begint aannemingsbedrijf Lareco maandag 18 mei 2009 met het aanbrengen van een ondergrondse afvalwaterleiding onder de weg in de Botlek tussen de woningen met huisnummers 39 en 65. Vanwege verscherpte milieueisen is de gemeente Zwolle verplicht om een aantal ondergrondse afvalwaterbuffers te bouwen. De werkzaamheden veroorzaken verkeersoverlast.  

De rioleringswerkzaamheden zijn gepland van maandag 18 mei tot maandag 22 juni 2009. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de asfaltlaag en de oude riolering, het aanbrengen van nieuwe riolering en het herstellen van trottoirs en in-/uitritten.

In verband met de veiligheid van de werkers en bewoners is de Botlek (tussen de Drecht en het AA-park) in bovengenoemde periode voor het doorgaand verkeer afgesloten. De aanliggende woningen blijven tijdens de werkzaamheden te voet bereikbaar via de aangebrachte rijplaten. Dit pad dient tevens als toegang voor hulpdiensten bij calamiteiten. Het internaat en kinderopvangcentrum blijven bereikbaar. Omleidingen worden door middel van borden aangegeven. 

In een gemengd riool komt zowel het huishoudelijk afvalwater als het regenwater van daken en wegen bij elkaar. Om te voorkomen dat tijdens een flinke bui de straat onder water komt te staan zijn rioolwateroverstorten in het rioolstelsel opgenomen. Bij dergelijke extreme buien stort het regenwater vermengd met huishoudelijk afvalwater over op het oppervlaktewater. Het overstortende water is vervuild. Door de verscherpte milieueisen mag het water maar een beperkt aantal keren worden overgestort om de belasting op het oppervlaktewater te verminderen. Om aan deze eis tegemoet te komen wordt vóór de overstort extra berging in het rioolstelsel gemaakt in de vorm van een bergbezinkvoorziening.  

Het water dat niet in het riool geborgen kan worden wordt tijdelijk gebufferd in de bergbezinkvoorziening. Als het lang en hard blijft regenen, raakt de voorziening vol en stort dit relatief ‘schonere’ afvalwater uiteindelijk alsnog over naar oppervlaktewater. Als de bui is afgelopen wordt het water en slib met een pomp uit de bergbezinkvoorziening gepompt en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

 

Artikel delen:

Reageer