Te weinig kleedruimtes bij sportverenigingen

Zwolle –  De gemeente Zwolle moet aan de kleedkamernorm van de KNVB en de NOCNSF voldoen. Daartoe roept de fractie van de SP het stadsbestuur op. De kleedkamernorm van de Vereniging van Nederlandse gemeenten wordt bij diverse sportverenigingen in Zwolle niet gehaald. De norm van de KNVB en de NOCNSF ligt nog hoger.

Dit heeft tot gevolg dat bij veel sportverenigingen er veel te weinig kleedruimte is. De SP vindt dat bij een goed sportbeleid ook goede faciliteiten horen en zou graag zien dat de sportverenigingen in Zwolle gaan voldoen aan de norm van de KNVB en de NOCNSF. Dat betekent twee kleedkamers per speelveld. SP raadslid Hoogterp: `Als we willen dat de kinderen meer gaan bewegen, dienen de faciliteiten hiertoe ook voldoende te zijn. Het moet niet kunnen dat kinderen niet kunnen sporten omdat de voetbalclub in de buurt vanwege kleedruimtegebrek geen nieuwe kinderen kan aannemen. Als we in Zwolle zouden voldoen aan de norm die gehanteerd wordt door de KNVB en de NOCNSF zouden veel meer kinderen kunnen sporten’.

De SP is op een normale zaterdagochtend bij een voetbalvereniging in Zwolle langs gegaan. Weer of geen weer – buiten stonden de kleine kinderen zich om te kleden voor het voetbal. De scheidsrechterkleedkamer werd door enkele meisjes gebruikt. Buurtkinderen moesten worden geweigerd bij deze voetbalclub, ook al is de voetbalclub naast de eigen voordeur. Er zijn simpelweg niet voldoende kleedkamers.

De SP roept het stadsbestuur op om maatregelen te treffen en wil weten of het college de huidige situatie wenselijk vindt.

Vragen aan het college:

Inleiding

Het masterplan sportaccommodaties zou uitkomst brengen voor alle accommodatieproblemen. Vele sportverenigingen en de SP zien hier te weinig aandacht voor de kleedkamerproblematiek. De meeste gemeenten hanteren de norm van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit komt neer op 2 kleedkamers per sportveld/voetbalveld. Deze eis wordt volgens het masterplan niet bij alle verenigingen gehaald.


De KNVB en NOC*NSF zijn ook van mening dat twee kleedkamers per speelveld onvoldoende zijn om tot een vlotte doorstroming en effectieve benutting van de speelcapaciteit van een veld te komen. Steeds vaker blijkt dat het gehanteerde aantal kleedkamers in de praktijk niet toereikend is.

Ongunstige invloedsfactoren zijn:

″ alle of de meeste wedstrijden worden op zaterdag gespeeld

″ de grote aantallen pupillenteams (4 pupillenteams per speelveld + ouders)

″ een of meerdere damesteams (geen medegebruik mogelijk)

″ korte wisseltijden tussen wedstrijden door intensief veldgebruik

″ grote leeftijdsverschillen tussen de teams

″ onvoldoende warm water, etc.

Bij dit soort omstandigheden zal de kleedgelegenheid verder geoptimaliseerd moeten worden. Een optimale kleedkamersituatie wordt bereikt bij vier kleedkamers per speelveld. De SP is gaan kijken op een ‘normale’ zaterdagmorgen en – weer of geen weer – buiten stonden de kleine kinderen zich om te kleden voor het voetbal. De scheidsrechterkleedkamer werd door enkele meisjes gebruikt. Steeds meer kinderen moeten worden geweigerd bij voetbalclubs, ook al is de voetbalclub naast de eigen voordeur. Er zijn simpelweg niet voldoende kleedkamers.

Dat brengt ons bij de volgende vragen:

 1. Welke norm hanteert de gemeente qua kleedkamers bij sportvelden? Voldoen alle Zwolse verenigingen aan deze Zwolse norm? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen?
 2. Is de wethouder bekend dat de gehanteerde normen door de gemeente Zwolle niet voldoen aan de landelijke KNVB-norm? Zo ja, acht de wethouder het wenselijk dat Zwolle niet voldoet aan de landelijke norm? Kunt u dit toelichten?
 3. Is de wethouder bereid de Zwolse norm op te schroeven naar de KNVB-norm? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 4. Wil u deze vragen beantwoorden voor de meningsvormende ronde over het masterplan sportaccommodaties?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Emile Hoogterp

Artikel delen:
Reacties 37
 1. Beste Emile,

  Met stomheid geslagen lees ik jullie vragen over de normen die de gemeente hanteert voor kleedkamers en sportvelden. Als jullie iets meer op de hoogte waren geweest van ontwikkelingen op het beleidsterrein sport, dan hadden jullie naar aanleiding van een tweetal bijeenkomsten voor raadsleden over het nog vast te stellen Masterplan Sportaccommodaties en met het uiteindelijke concept Masterplan Sportaccommodaties in de hand de door jullie gestelde vragen uiteindelijk zelf kunnen beantwoorden.

  Antwoorden:
  1. VNG-normen. Alle sportverenigingen. Maar in het Masterplan wordt als ambitie neergelegd een extra hoeveelheid velden te realiseren. Met realisering van deze velden wordt opvolgend ook de hoeveelheid kleedkamers aangepast. De eenheden speelveld en kleedkamers zijn aan elkaar gekoppeld.
  2. Ja. In het Masterplan wordt dit onderkend. Opvolgend worden ook de NOC*NSF-normen voor de Zwolse accommodaties in het Masterplan als doelstelling/ambitie neergelegd.
  3. Ja. Lees het concept Masterplan Sportaccommodaties.

  Groeten,

  Martijn


  Maak melding

 2. Beste Martijn van der Veen,

  Diverse voetbalverenigingen zijn bij ons geweest en hebben geklaagd dat ze niet verder kunnen uitbreiden en daardoor kinderen moeten weigeren.
  Ze hebben de wethouder gewezen op de geldende kleedkamernormen. Toch worden deze niet toegepast en kunnen ze dus niet verder groeien met alle gevolgen van dien.

  Hun verzoek tot uitbreiding van kleedruimten wordt niet opgepakt en ook met dit masterplan krijgen ze geen toestemming om uit te breiden.

  Middels deze vragen willen wij ook voor die verenigingen helderheid creëren, zodat ze niet nog meer buurtkinderen hoeven te weigeren!


  Maak melding

 3. Liever geld uitgeven aan recepties en geldverslindende prestigeprojectjes denken ze hier bij de Gemeente Zwolle.
  Samen maken we de stad…Napels!


  Maak melding

 4. Wacht eens even, ik lees hier verderop dat de gemeente 75.000euro heeft uitgetrokken om wanstaltig dikke kinderen gezamelijk 3 kilo te laten afvallen.
  Dat kunnen ze dan mooi doen bij een sportvereniging die van die 75.000euro een paar mooie kleedkamers kan laten bouwen.


  Maak melding

 5. Hallo Emile,

  Die helderheid had je bij je bezoek aan de verenigingen kunnen geven door de voornemens van het college, die zijn opgenomen in het concept Masterplan Sportaccommodaties, te noemen. En vervolgens te bevestigen dat jullie die voornemens/ambities delen. Dan ben je klaar met je vragen over de normen.

  En dan rest nog slechts de vraag voor ons: wanneer kunnen wij als gemeenteraad een besluit nemen over het Masterplan en kan de ambitie t.z.v. de NOC*NSF-normen worden opgepakt (is een kwestie van geld vinden in tijden van crisis)… En daar zijn wij zelf bij.

  Groeten en tot vanavond (Symposium Zwolle Sport Onbeperkt?),

  Martijn


  Maak melding

 6. Martijn van der Veen,

  Bij mijn bezoek aan de sportverenigingen wisten ze mij haarfijn te zeggen dat ze niet mochten uitbreiden. Dan kan ik wel melden dat het volgens het masterplan wel zou mogen, maar ze mogen het dus niet en dus hebben een tekort aan kleedkamers.

  Wij hopen van harte dat dat verandert en er gewoon uitgebreid kan worden.

  Vanavond heb ik een andere vergadering, onze fractie is vertegenwoordigd door Gert van Maurik  Maak melding

 7. Nou, laatste keer dat ik op dit onderwerp reageer.

  Ze (met name SVI) mogen (nog) niet uitbreiden omdat ze geen bouwvergunning hebben gekregen. En het verlenen van die bouwvergunning plus de bijbehorende verplichting van de gemeente om financieel bij te dragen aan de bouw (want kleedkamers is verantwoordelijkheid van de gemeente na het terugdraaien van de privatisering), is afhankelijk gesteld van het vaststellen van het Masterplan. En zo zijn veel gewenste ontwikkelingen t.a.v. de Zwolse sportaccommodaties ‘on hold’ gezet, in afwachting van het Masterplan Sportaccommodaties.

  Je had met de kennis van zaken die je zeker wél hebt, het voorgaande kunnen meegeven i.p.v. een berichtje voor de b?hne. Dat stoort/stoorde mij.

  Groeten,

  Martijn


  Maak melding

 8. Tja daar denk ik dus anders over.

  Zoals je zelf zegt werden vele ontwikkelingen t.a.v. de Zwolse sportaccommodaties ‘on hold’ gezet, in afwachting van het Masterplan Sportaccommodaties.
  En nu is het masterplan er en mogen nog veel sportverenigingen niet uitbreiden. Wij willen middels onze vragen vaststellen dat de juiste normen gehanteerd worden en dat er wel uitgebreid kan worden.

  Uiteraard dienen daar de juiste vergunningen voor aanwezig te zijn.

  Die opmerking over buhne vind ik te makkelijk en niet fair, zoveel persberichten stuur ik niet.  Maak melding

 9. @ Emile
  12.17 is idd enkel een constatering.
  Maar 12.41 en 12.49
  laten jullie beiden gewoon staan?

  Jullie gaan met elkaar in gesprek en komen en niet uit. Wat vast iets met 12.17 te maken heeft. Vervolgens kondig je aan dat je nixxx met mijn reactie kunt (alsof ik de enige ben…) en dat je weer aan het werk gaat. Werkze!


  Maak melding

 10. niet te gemakkelijk!
  Een paar zaken, puntsgewijs.
  1. In onze goede stad werken we met begrotingen en met budgetten. Dat betekent dat we geld voor het ene doel niet zomaar kunnen inzetten voor een ander doel. Dus met de opmerkingen over de 75.000 euro ivm bestrijden van overgewicht kan ik niets. Al helemaal niet met de opmerking over etentjes en geldverslindende prestigeobjectjes. Dat zijn bepaald geen positief kritische opmerkingen waar ik wat mee kan. Die horen in de categorie “gemakkelijk”. Omdat ze niets helpen oplossen.
  2. waar naar mijn idee de discussie tussen Martijn en Emile over gaat, is of de SP voldoende bestuurlijk besef heeft om te weten dat we druk bezig zijn met het vaststellen van het masterplan sportaccommodaties. Nota bene bedoeld om in kaart te brengen wat er nog gebeuren moet en hoe dat wordt gefaseerd (budgetkwestie). In de aanlop naar het schrijven van deze nota is er nogal wat overleg geweest met het veld. Betreffende verenigingen hadden dus van de hoed en de rand kunnen weten.
  Dan is het inderdaad gemakkelijk om nu vragen te stellen over iets waarvan ook Emile weet dat het binnenkort aan de orde komt in de raad. We hebben als raad afgelopen maandag afgesproken om – voordat we er over debatteren – eerst een hoorzitting met het veld (de verenigingen dus) te organiseren.
  Hamvraag: wat voegen de vragen van de SP hier dan nog aan toe? Mijn antwoord: helemaal niets.
  De kwaliteit van de vragen is even groot als de plakkwaliteit van de lijm op de verkiezingsborden 😀


  Maak melding

 11. Gaan we met modder uhhh…. lijm gooien John? ;D 😉

  Hoe zit dat eigenlijk met Sv Zwolle, ik bedoel als ik het daar zo bekijk ( volgens die norm) hebben ze op zich genoeg kleedkamers, alleen heb ik altijd het idee dat ze van ellende uit elkaar vallen 😀


  Maak melding

 12. WVF heeft het spul nu op de rails met bloed. zweet en tranen, gedragen door vrijwilligers. Miniscuul gemanaged, want zoals iedereen weet zitten wij namelijk met geknooi op de vierkante cm. Zoiets kan natuurlijk alleen maar als je een goede aannemer Poppet. Helaas is de terrasruimte nu verdwenen. Maar een voetbalacc. is om te voetballen. Voor buizen is nog genoeg ruimte over. Bovendien hoor je ons Westenholtenaren van nature niet klagen 😉


  Maak melding

 13. gooien?
  Ik gooi nergens mee, maar wilde wel een keer iets zeggen over de lijm die de SP gebruikt voor de affiches. Over de grootte van de affiches heb ik het nog wel een andere keer.
  On topic:
  Het gaat over de wijze van besteding van de schaarse middelen. Niet onderschat moet worden hoeveel geld er al besteed is aan de kunstgrasvelden. Ook dat moest gefaseerd en dat is in goed overleg met de verenigingen gebeurd. Niet iedereen had dus direct een kunstgrasveld.
  Je moet ook vorkomen dat je werkt volgens het principe, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat vraagt om een overzicht van behoeftes en van noodzakelijke renovatie (oid). Dat is er nu.
  Het vraagt ook beleid: wat gaan we wel doen en wat niet. Vooral ook: waar is de behoefte groot en waar minder. Om welke sportbeoefening gaat het en hebben we daar goede voorzieningen voor. Zo niet, waar gaan we dan aan de gang.
  Al deze vragen zijn de afgelopen maanden aan de orde geweest. In notities, in hoorzittingen, in gesprekken met de raad.
  Binenkort stellen we het masterplan vast en kunnen we bij de begroting (november) zien waar we het geld vandaan halen. Dat gebeurt eigenlijk al bij de perspectiefnota (beleid voor dekomende 4 jaar) die we in juni behandelen.


  Maak melding

 14. Zoals we gewend zijn van de SP stelt Emile Hoogterp zich keurig voor als zijnde gemeenteraadslid voor de SP.
  Vervolgens mengen zich ene Martijn en John in de discussie. Ik heb geen idee wie dat zijn, maar ze voelen zich erg belangrijk gezien hun geblaas in dit topic.
  Gelukkig is het iedereen bekend dat de grootste schreeuwers (hier Martijn en John) de minste inhoud hebben.

  Het is bovendien duidelijk dat die Martijn en John duidelijk de bekende “ivoren toren” types zijn.
  Op papier is het wellicht allemaal netjes geregeld, maar de praktijk wijst anders uit.
  De verenigingen hebben een groot probleem en de SP besteed daar zeer terecht aandacht aan.
  Emile, namens de Zwolse sporters: bedankt.


  Maak melding

 15. Dank Bucephalos, wij krijgen veel signalen van zwolse sportverenigingen. Deze laten duidelijk merken dat hun opmerkingen vaak gewoon genegeerd worden. Velen wachten al maanden op antwoord op hun vragen. Deze vragen en vooral de antwoorden zouden allemaal in het masterplan terug komen en nu blijkt dat veel sportverenigingen dit antwoord (in de vorm van masterplan) absoluut niet bevredigend vinden.
  En zelfs al is het zoals je zegt in de theorie misschien wel mooi geregeld, in de praktijk is dat vaak absoluut niet het geval.

  En daarom stellen wij deze vragen, om te zorgen dat hier extra aandacht voor komt. Niks meer dan het stellen van vragen dus.
  En dan kan John van Boven wel zeggen dat deze vragen niks toevoegen, wij vinden het wel belangrijk dat het ook in de praktijk goed gaat.

  En over dat moddergooien, tja. Ik probeer wel netjes te blijven maar dat vindt blijkbaar niet iedereen even belangrijk en dat sluit ik dan ook maar af met een 😉 want dan kun je blijkbaar alles zeggen


  Maak melding

 16. Beste Bucephalos,

  Ik zie graag uit naar een moment om mij in persoon aan u voor te stellen. Aanstaande vrijdag op het lustrumfeest van WeblogZwolle? Ik draag een CDA-speldje 😉

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  Maak melding

 17. Hoi Emile, heb jij toevallig gisteravond Nova nog gezien? Was lachen, over dat museum in Arnhem (wilde Jan ook al niet in Arnhem). Een lekker hard debat tussen Ronald Plasterk en Jan Marijnissen. Op een gegeven moment werd zeer terecht dit uitgesproken “primaire discussie”……Heerlijk netjes gezegd!


  Maak melding

 18. Jammer Emile. Toevallig gister over “efficiënt vergaderen” gesproken. Maximale duur, maximaal aantal deelnemers. We waren het aardig eens, maar er zal wel niet snel wat veranderen, zolang je geen voorzitter bent. Zal in de gemeenteraad en in die commissies wel niet anders zijn?


  Maak melding

 19. Nee hoor Martijn, zo ernstig is het niet ;D Heb vandaag Pieter Beljon nog een goeie genoemd. Als er dan toch 1 NL-er de kop van jut moet zijn….dan komt niemand natuurlijk in de buurt van Gele Geert. Waar jullie (graag?) mee willen samenwerken. Maar ik kan niet darten :'(


  Maak melding

 20. voorstellen?
  Volgens Bucephalos moet ik me voorstellen. Dat wordt gezegd door iemand die zelf niet zijn eigen naam gebruikt! Ik verwijs naar mijn weblog.
  Toevallig weet ik dat B. een SP’er is, en dan begrijp ik zijn reactie.


  Maak melding

 21. @dick
  Met de aanpassing van het vergadersysteem is het wel wat efficienter geworden. Ik vind het een grote vooruitgang.

  Uiteraard is er nog genoeg te verbeteren, maar het gaat de goede kant op.

  Emile Hoogterp


  Maak melding

 22. @John van Boven

  Ik ben gewoon een Zwols burger en dat is voldoende informatie.
  Dat een raadslid zoals Emile zich voorstelt is correct, daar hij dat doet vanuit zijn functie.
  Mocht jij vanuit een bepaalde functie reageren, blijft het handig je voor te stellen.

  De SP spreekt mij veelal wel aan, daar zij er wel in slagen om in contact te komen met de Zwolse burger. Zij begrijpen daardoor goed wat er echt speelt. Dat kan van enkele andere partijen zeker niet gezegd worden.

  Je uiting dat ik SP-er zou zijn is niet correct.
  ???????

  Ik discussieer hier op weblog Zwolle.
  Ik pieker er niet over om daarnaast ook nog eens te discussieren op allerlei weblogs van personen.  Maak melding

 23. Antwoord van de wethouder
  Maatwerk nodig bij kleedkamers

  ZWOLLE – Twee kleedkamers per speelveld als geldende VNG-norm blijft voor de gemeente het uitgangspunt. Die reactie geven B en W op vragen van de SP. Deze pleitte voor de royale KNVB-norm, die wethouder Cnossen ‘vertaalt’ als wens.
  Tegelijk onderkent hij dat door damesvoetbal en meer jongere jeugd (op halve velden) de druk toeneemt. Er komt aandacht voor in het Masterplan Sportaccommodaties, is de toezegging. Idee is daarbij maatwerk te leveren, zoals het gebruik van ‘lockers’ en de keuze voor één grote in plaats van twee standaard-kleedkamers.


  Maak melding

Reageer