Oplossing vervoer gevaarlijke stoffen in zicht

Zwolle – Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel roept ministers Cramer en Eurlings op om het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (zoals LPG en ammoniak) alleen nog via de Betuwelijn te laten lopen. Door de Betuwelijn optimaal te benutten, is het mogelijk om nu en in de toekomst te blijven voldoen aan de veiligheidsnormen in de steden die langs het spoor liggen. Tijdens het bestuurlijke overleg met de beide bewindslieden en het Landsdeel Oost op 19 mei aanstaande, komt dit onderwerp aan de orde. 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor heeft de afgelopen maanden tot de nodige onrust geleid in Oost-Nederland. Het kabinet wil de komende jaren, ondermeer als gevolg van het toenemende personenvervoer, meer internationaal goederenvervoer via Overijssel en Gelderland afwikkelen. Geplande bouwprojecten nabij stationsomgevingen, waaronder in Almelo en Hengelo, komen hierdoor onder druk te staan. Want de risico’s, die het vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorverbinding door deze steden met zich meebrengt, zullen dan ook toenemen. Zelfs op dit moment is er al sprake van significante risico’s voor spoorgemeenten zoals Deventer, Zwolle, Wierden, Almelo, Rijssen, Holten, Hengelo en Oldenzaal.

Het kabinet heeft inmiddels maatregelen aangekondigd. Zo wil het kabinet de methode waarmee de risico’s worden berekend verbeteren, waardoor er mogelijk minder belemmeringen ontstaan. Verder wil het kabinet met de spoorvervoerders een convenant afsluiten en daarmee de treinen die zowel LPG als benzine vervoeren, tegengaan.  

Gedeputeerde Rietkerk van Ruimte, Wonen en Milieu is voorstander van de door het kabinet voorgestelde oplossingen maar vindt dat het kabinet daarmee niet ver genoeg gaat: “De kabinetsambities op het gebied van personen- en goederenvervoer deel ik. Maar die ambitie kunnen we alleen realiseren als het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen tot aan de Duitse grens via de Betuwelijn loopt. De maatregelen die het kabinet nu voorstelt lossen de bestaande en toekomstige knelpunten langs het spoor onvoldoende op, zeker als het vervoer via de spoorlijnen door Gelderland en Overijssel naar Oldenzaal de komende jaren verder toeneemt.”  

Samen met de provincie Gelderland zal gedeputeerde Rietkerk er bij het kabinet op aandringen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen alleen nog over de Betuwelijn plaatsvindt.  

Artikel delen:

Reageer