Vervolgstappen in Structuurplan Zwolle

Zwolle – Een plan voor toekomstige projecten rondom de historische binnenstad, de aanpak van de Spoorzone, inzetten op inbreiding en een overkoepelend plan voor culturele en zorgvoorzieningen. Het is een aantal van de stappen die burgemeester en wethouders voorstellen om Zwolle volgens het vorig jaar aangenomen Structuurplan vorm te geven. 

Zwolle heeft de ambitie om ook in de toekomst een aangename gemeente voor inwoners en bedrijven te zijn. Vorig jaar werd daarom het Structuurplan aangenomen, na uitvoerige raadpleging van burgers en partners in de gemeente. In het Structuurplan staat beschreven hoe Zwolle er over tien tot twintig jaar ruimtelijk uit zou moeten zien.

De gemeente wil de komende jaren vooral inzetten op inbreiding, waarbij nieuwbouw vooral in de bestaande stad een plek krijgt – bijvoorbeeld op voormalige bedrijventerreinen. Toch zal ook uitbreiding noodzakelijk blijven. De gemeente wil uiterlijk in 2011 een keuze maken waar: de komende tijd worden onderzoeken gehouden op en rond de mogelijke locaties voor zo´n nieuwbouwbuurt. 

Maar het college wil meer maatregelen nemen om de ambities uit het Structuurplan vorm te geven. Burgermeester en wethouders doen de raad de volgende voorstellen: het formuleren van een ontwikkelingsprogramma binnenstadschil; nog dit jaar een besluit nemen over het voortgang van de A28-zone; doorontwikkelen van de Spoorzone; de ontwikkeling van de Vechtcorridor met aandacht voor Hessenpoort-Zuid, het begeleiden van ondernemers bij het verder ontwikkelen van Voorst A en Marslanden A; en het opstellen van een masterplan voor culturele en zorgvoorzieningen. 

Beginspraak, oftewel het vroegtijdig betrekken van partners in de stad bij het maken van de plannen, blijft ook bij de uitvoering van het Structuurplan een belangrijke rol spelen. 

De raad spreekt zich binnenkort uit over de voorstellen van het college. Burgemeester en wethouders zullen de raad de komende jaren blijven betrekken bij het uitvoeringsprogramma van het Structuurplan.  

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Prachtige wollige tekst: Maar komt concrete info pas vrij nadat de beslissingen al door het Zwolse pluche genomen zijn ?


    Maak melding

Reageer