Aanslag waterschapsbelasting op de mat

Zwolle – Vanaf volgende week vallen bij burgers en bedrijven in West-Overijssel de aanslagen watersysteemheffing van het Waterschap Groot Salland in de bus. Door een verandering in de Waterschapswet kan de aanslag  afwijken van voorgaande jaren. Het waterschap gaat niet meer belasting heffen dan voorheen, maar de belastingen worden wel anders verdeeld over de belastingplichtigen. Of belastingplichtigen er per saldo op vooruit of achteruit gaan, is sterk afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

De kosten van het watersysteembeheer moeten van oudsher worden opgebracht door drie categorieën: de ingezetenen (burgers), de eigenaren van huizen en bedrijven en de grondeigenaren. Elke categorie betaalt zijn aandeel in de kosten. Met de opbrengst van de watersysteemheffing worden de kosten van het ‘algemeen waterbeheer’ betaald. Het geld wordt bijvoorbeeld ingezet om te werken aan veiligheid, het tegengaan van wateroverlast en het voorkomen van droogte.

Wijziging Waterschapswet

Op 1 januari van dit jaar is de Waterschapswet gewijzigd. Hierdoor moeten  waterschappen de kosten van het watersysteembeheer anders verdelen. Ingezetenen en eigenaren van huizen en bedrijven betalen meer, grondeigenaren minder. De reden hiervoor is dat waterschappen in de loop der tijd steeds meer zijn gaan doen aan waterbeheer voor steden en dorpen, waardoor de nadruk minder op het platteland is komen te liggen.

Bovendien mag er vanaf dit jaar.binnen een categorie nog maar één tarief gelden. Vrijstellingen, kortingen of toeslagen, zoals die in het verleden golden, mogen slechts zeer beperkt worden toegepast. De regering heeft daarvoor gekozen om het belastingstelsel zo eenvoudig mogelijk te maken. Kende Groot Salland  tot vorig jaar nog verschillende tarieven,  vanaf nu betalen alle belastingplichtigen binnen een categorie hetzelfde bedrag. Vooral voor grondeigenaren bestonden in het verleden veel verschillende tarieven. Ook voor hen geldt nu één tarief. Er bestaan hierop maar heel beperkt uitzonderingen: eigenaren van gebouwen of landbouwgrond in de uiterwaarden krijgen een korting van 75%. Voor eigenaren van bossen en natuurterreinen geldt een speciaal laag tarief. Deze uitzonderingen worden gemaakt, omdat hier bijvoorbeeld sprake is van minder belang bij waterkeringszorg.  

Niet meer belasting heffen

In totaal gaat het Waterschap Groot Salland niet meer belasting heffen, maar de belastingen worden wel anders verdeeld over de categorieën belastingplichtigen. De gevolgen voor een individuele belastingplichtige zijn sterk afhankelijk van de  persoonlijke situatie. Eigenaren van gebouwen ontvangen in de  komende weken een aanslag die hoger is dan voorgaande jaren. De aanslag ingezetenenheffing/zuiveringsheffing, die het waterschap in januari heeft opgelegd, was voor de meeste huishoudens echter lager. Meerpersoonshuishoudens met een eigen huis van € 200.000,- betalen per saldo 8%  meer aan het waterschap dan in 2008, meerpersoonshuishoudens in een huurhuis betalen 6% minder.

Voor de meeste agrarische bedrijven dalen de lasten. Eigenaren van gebouwen en grond in de uiterwaarden ontvangen voor het eerst een aanslag, tegen een gereduceerd tarief.

Verzending door belastingkantoor Lococensus

De aanslagen worden verzonden door Lococensus, het gezamenlijke belastingkantoor van de vijf waterschappen in Oost-Nederland. Deze waterschappen werken samen bij de belastingheffing om de aanslagen zo goed en goedkoop mogelijk te kunnen uitvoeren. Lococensus maakt vervolgens de belastinggelden over aan het waterschap.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. hoe ondoorzichtiger hoe beter is het motto, alle burgerpoen kan weer op de enorme bult geooid worden. Niet meer van deze tijd dat er bij de waterschappen miljarden worden beheerd waar niemand zicht op heeft. na een paar jaar het bestuur weer weg met een bak geld en weer dure verkiezingen uitschrijven (waar geen hond voor uit zijn hok komt)met alle heisa eromheen. en hoppa: maar weer een lichte verhoging er doordrukken.


    Maak melding

  2. @joop

    Al dat geld voor de waterschapsbelastingen is om die spookambtenaren te kunnen betalen die dagelijks allerlei weblogs lopen te terroriseren. 😀 😛


    Maak melding

Reageer