VVD stelt vragen over stop & shop plaatsen

Zwolle – De Zwolse binnenstad moet autoluw worden. Dit betekent dat er aan de randen van de binnenstad voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt, zodat het autoverkeer in de binnenstad afneemt. Onderdeel van een autoluw centrum zijn stop & shop plekken. Op deze plekken kunnen bezoekers van de binnenstad kort parkeren voor het halen van een snelle boodschap of het laden van grote aankopen. Uit onderzoek blijkt dat er in Zwolle behoefte is aan 300 stop & shop plaatsen.

Het college wil deze plekken echter voornamelijk creëren in de parkeergarages aan de rand van de binnenstad, het Maagjesbolwerk en het Eiland. Slechts 100 stop en shop plekken komen daadwerkelijk in het winkelgebied. Het Citycentrum heeft in een brief laten weten deze plannen van het college onacceptabel te vinden, zegt VVD Zwolle donderdag. “De realisatie van stop & shop plekken in de parkeergarages voldoet niet aan het uitgangspunt van echte stop & shop plekken. Deze plekken moeten immers zo dicht mogelijk bij de winkels liggen.” Het citycentrum wil met het college in overleg en vraagt het college tot die tijd te stoppen met het weghalen van parkeerplaatsen in de binnenstad. Hierover heeft de VVD Zwolle een aantal vragen.

Vragen:

  1. Is het college bereid om in overleg te treden met het citycentrum om de ontstane impasse te doorbreken
  2. Is het college bereid om het weghalen van parkeerplaatsen binnen de Zwolse stadsgracht zoals bijvoorbeeld de Sassenstraat en Blijmarkt voor onbepaalde tijd stop te zetten
  3. Op welke manier heeft het college voorzien in een voortdurende actualisatie van de parkeerbehoefte in de binnenstad
  4. Wordt bij de actualisatie ook rekening gehouden met de groei van de stad en andere nieuwe ontwikkelingen

Namens de VVD fractie,

René de Heer

Artikel delen:

Reageer