Bewoners Voorsterweg vinden grondprijs te duur

Zwolle – De fractievoorzitter van Swollwacht, Freddy Eikelboom, is boos op het college van Zwolle, omdat het naar zijn oordeel niet goed en tijdig communiceert met bewoners van de Voorsterweg en te hoge grondprijzen heeft gevraagd voor braakliggend terrein achter de woningen.

“Een aantal bewoners van de Voorsterweg hebben terecht hun beklag gedaan over de werkwijze en de wijze waarop de gemeente communiceert met de genoemde bewoners.” Eikelboom zegt, dat het college de bewoners een voorstel heeft gedaan over aankoop van percelen gemeentegrond achter de woningen. Verder varieerden de grondprijzen bij verschillende huizen aanzienlijk. “De genoemde grond is grond dat braak ligt en niet voor enig gemeentelijk doeleind gebruikt zal worden.”  De bewoners hebben het college in een schrijven van 15 november 2008 jl. kenbaar gemaakt verbaasd te zijn over het voorstel en willen niet ingaan op de aanbieding van de gemeente Zwolle.

Dit om de volgende redenen:

 1. Er zijn grote verschillen qua prijs en aanbiedingen per huisnummer per m2. Deze verschillen variëren behoorlijk, omdat de laagste prijs wordt aangeboden voor 76 euro per m2 en de hoogste prijs voor 126 euro per m2.
 2. De genoemde grond is tijdens de verwerving door gemeente aangekocht voor bedragen tussen de 23 euro en 25 euro per m2., waarmee de aangeboden prijzen vervijfvoudigd zijn en de staat van de gronden notabene enorm verslechterd is door het opbrengen van klei en de bewerking met zware machines.

Vervolg brief Eikelboom aan het college:

In uw reactie van 13 januari 2009 hierop (maar liefst twee maanden na dagtekening brief bewoners) geeft u aan kennis te hebben genomen van het besluit, maar tot mijn verbazing geen inhoudelijke beantwoording op de door de bewoners gestelde vragen.”

Op 5 februari 2009 jl. hebben de bewoners u nogmaals een schrijven gestuurd, waarin zij bezwaar maken tegen de procedure en het voorstel percelen Voorsterweg. Ook in deze brief zijn nogmaals de onbeantwoorde vragen gesteld, over wat de oorzaak is van de verschillende tarieven en het enorme verschil tussen verwervingsprijs en aanbiedingprijs.

Wat mij enorm verbaasd en daarmee steekt is dat u als college – nu 3,5 maand verder – geen enkele reactie heeft gegeven op het schrijven van de bewoners van de Voorsterweg. Ook bent u in gebreke gebleven, wanneer we spreken over het versturen van een ontvangstbevestiging.

Ik meen mij te kunnen herinneren dat wij als raad met u als college duidelijke afspraken hebben gemaakt, wanneer we spreken over zorgvuldig communiceren. Een van de afspraken was en is binnen een vastgestelde termijn te reageren.

Ik vind het dan ook wederom triest te moeten constateren, dat u niet het fatsoen kunt opbrengen om de bewoners te beantwoorden op de gestelde vragen en op zijn minst een ontvangstbevestiging verstuurd.

Naar aanleiding van bovengenoemde heb ik voor u de volgende vragen:

 1. Wat is de reden, dat u niet conform de gemaakte afspraken handelt, aangaande schriftelijke correspondentie?
 2. Wat is de reden dat u tweemaal heeft verzuimd inhoudelijk te reageren op de gestelde vragen?
 3. Bent u bereid de bewoners alsnog van antwoorden te voorzien? Zo ja, binnen welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, wat is hier de reden van?

Daarnaast stelt Eikelboom dezelfde onbeantwoorde vragen volgens het reglement van orde, welke door het college nog steeds niet beantwoordt zijn.

 1. Wat is de oorzaak van het verschil tussen aanbiedingsprijs per m2 voor de percelen achter de Voorsterweg 22 (126 euro) ten opzichte van Voorsterweg 2 (76 euro)?
 2. Wat is de oorzaak van het verschil tussen uw verwervingsprijs van 23 á 25 euro per m2 en aanbiedingsprijs aan nummer 24 toen de gemeente het perceel heeft aangekocht voor aanleg van de Hasselterweg ten opzichte van de 126 euro per m2 die nu wordt aangeboden aan nummer 22?
 3. Waarom wordt er voor de vierkante meters welke alleen voor de (eventueel) toekomstige gebruikers “vruchtgebruik” oplevert de volle prijs gevraagd in de aanbiedingen?

Tot slot gaat Eikelboom ervan uit dat het college bovengenoemde vragen binnen de afgesproken termijn beantwoordt.

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Over wat voor vierkante meter prijs praten we dan. Ik heb van de gemeente waar ik zelf woon een soortgelijk voorstel gehad met een prijs van 300 euro/m2 voor een onbruikbaar stukje grond met recht van overpad voor de buren. Ben benieuwd wat Zwolle durft te vragen.


  Maak melding

 2. Zie hier de prijs per vierkante meter:

  Wat is de oorzaak van het verschil tussen aanbiedingsprijs per m2 voor de percelen achter de Voorsterweg 22 (126 euro) ten opzichte van Voorsterweg 2 (76 euro)?

  Trouwens: de titel is er eentje uit de categorie ‘kost duur’… 😉


  Maak melding

 3. Grondprijzen te laag
  Even een knuppel in het hoenderhok. Grond is in Nederland een schaarsteproduct: je kunt de hoeveelheid niet uitbreiden. Wat schaars is en waar vraag naar is kost nu eenmaal veel in ons bestel. Dus gemeente: omhoog die prijzen, dat scheelt weer in de belastingafdracht voor mensen die geen grond kunnen kopen.


  Maak melding

Reageer