Succesvolle samenwerking bieb Zwolle en ROC’s

Zwolle – Als scholieren niet naar de bibliotheek komen, komt de bibliotheek wel naar scholieren. Dat motto is het uitgangspunt geweest voor een samenwerking tussen Bibliotheek Zwolle en twee grote ROC’s.(in totaal 30.000 scholieren). Een unieke alliantie in zijn soort, want nieuw aan dit samenwerkingsverband is dat er uitgegaan wordt van de behoefte van de ROC’s.

De wereld van de ROC”s verandert in rap tempo. De traditionele lesmethode verdwijnt. ROC’s kiezen er steeds meer voor om informatie verbrokkeld aan te bieden. Scholieren zullen zelf op zoek moeten in fysieke en digitale bronnen om tot hun informatie te komen. En daar lag het moment voor de klick tussen de bibliotheek en het ROC, want de bibliotheek kan die verbrokkelde stukjes informatie geïntegreerd aanbieden. Scholieren werken met persoonlijke inlogpagina’s op het intranet van het ROC, waar zij hun werkstukken inleveren en hun informatie over roosters etc. vandaan halen. Op deze persoonlijke pagina biedt Bibliotheek Zwolle een aantal landelijke diensten in samenhang aan: al@din, zoek&boek, schoolbieb.nl en de Aquabrowser. En, interessant voor het ROC, door leerlingen geproduceerde content kan toegevoegd worden aan de aquabrowser.

Naast dit digitale aanbod maken ook instructies zoekvaardigheden en een aanbod van vijftig stageplaatsen deel uit van Biebsearch. Al naar gelang de aard van hun opleiding kunnen scholieren actief zijn in de bibliotheek: organiseren van vertelsessies, kindertheater, leesactiviteiten of digitale workshops. Juist door niet één of twee stageplekken aan te bieden, maar volume aan te bieden werden we een interessante samenwerkingspartner.
 
Deze samenwerking is niet uniek gebleven voor Zwolle. In Overijssel is deze dienstverlening inmiddels uitgewerkt binnen het Overijssels netwerk van Bibliotheken, het DOBO. De belangstelling vanuit het voortgezet onderwijs voor Biebsearch is groeiende: in een eerste cluster van zeven scholen voor voortgezet onderwijs wordt Biebsearch nu geïmplementeerd, waarbij het Ichtuscollege in Dronten het spits afbeet. In Gelderland is er ook belangstelling en afgaand op de vele gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd met zowel bibliotheken als ROC’s wordt steeds duidelijker dat Biebsearch de potentie heeft een landelijk project te worden.

Daarom op 2 juni nog 1 maal een informatieochtend met alle informatie op een rij:
       Wat houdt de dienstverlening van Biebsearch in
       Hoe organiseer je het proces
       Wat voor ondersteuning is daarbij nodig
       Wat zegt het onderwijs erover
       wat is het businessmodel
       Wat zijn de resultaten
       En alle andere vragen die er nog meer over gesteld kunnen worden.

Plaats: Hogeschool Domstad Utrecht
Tijd: 9.30 – 14.00 uur
Kosten: gratis

Geïnteresseerd? Geef je op voor de ochtend via secretariaat@bibliotheekzwolle.nl en ontvang na inschrijving het uitgebreidere programma.
Meer informatie over Biebsearch is te vinden op website van bibliotheek Zwolle.

Artikel delen:

Reageer