Werkzaamheden aan nieuwe Westenholterallee

Zwolle – Maandag vonden er ter hoogte van de nieuwe Westenholterallee door N. Kraaijeveld B.V. imposante werkzaamheden aan het nieuwe viaduct plaats. Dit trok dan ook de nodige belangstellenden die het schouwspel op de voet volgden.

De toekomstige Westenholterallee heeft 2 x 2 rijstroken, start vanaf de voet van de A28 (verkeersplein ter hoogte van afslag Zwolle Zuid) en loopt door tot aan de Hasselterweg (voorheen Voorsterweg). Het laatste gedeelte van de Westenholterallee loopt over de Klipperweg. De Westenholterallee wordt gefaseerd aangelegd. De eerste fase bestaat uit de reconstructie van het kruispunt Blaloweg / Turnhoutsweg. Dit betreft het weggedeelte vanaf de A28 tot aan de Hertsenbergweg. Hierbij is de oude boog in de Blaloweg vervangen door een T-aansluiting, waar de Blaloweg op de Westenholterallee aansluit. De toekomstige weg is ten opzichte van de oude als het ware “omgeklapt”. Op het kruispunt Westenholterallee / Blaloweg wordt het verkeer met een verkeersregelinstallatie geregeld. Ter hoogte van de Meenteweg en de Beukenallee plaatst de gemeente geluidsschermen.

De tweede fase van de Westenholterallee betreft het weggedeelte vanaf de Hertsenbergweg tot en met de Klipperweg. Naast de verbreding van het wegdek met 2×2 rijstroken, wordt het steunpunt van Rijkswaterstaat verplaatst en komt er een brug te liggen over het Zwolle IJsselkanaal.

De Blaloweg maakte voorheen ter hoogte van de Turnhoutsweg een bocht naar rechts. In de nieuwe situatie buigt deze bocht naar links. De bocht is als het ware ‘omgeklapt’. Een verkeersregelinstallatie (VRI) regelt het verkeer op de T-kruising Blaloweg / Turnhoutsweg.

Laatste stand van zaken
De aanleg van de 1ste fase van de Westenholterallee is gereed. De carpoolplaats is via de nieuwe toegangsweg, de Hertsenbergweg, bereikbaar. Ook het landbouwverkeer kan gebruikmaken van de nieuwe route via Beukenallee, Hertsenbergweg.

Om de geluidsoverlast te beperken, plaatst de gemeente op diverse plaatsen geluidsschermen. Het eerste deel van de geluidswal begint aan de Blaloweg (ter hoogte van de Beukenallee) en loopt tot aan de Hertsenbergweg. Het tweede gedeelte start voorbij de Hertsenbergweg en eindigt ter hoogte van het Zwolle IJsselkanaal. Beide delen vormen aaneengesloten geluidswallen die aan de linkerzijde van de weg komen te staan.

De bovenkant van de geluidsschermen steekt drie meter boven het wegdek uit. De geluidswallen bestaan uit een grondwal waarvan de bovenste meter bestaat uit een zogenoemde ‘schanskorf’. Dit is een soort hekwerk (paneel) dat gevuld wordt met ‘grau-acker’ (geel-bruine stenen).

Rijkwaterstaat heeft ter hoogte van het Zwolle-IJsselkanaal aan de Turnhoutsweg een steunpunt. Dit gebouw moet verplaatst worden, omdat het op de plek staat waar de toekomstige Westenholterallee komt te liggen. In oktober 2007 is gestart met de gedeeltelijke ontruiming van het steunpunt en in november 2008 kon definitief ontruimd worden. Het steunpunt verhuist naar een nieuwe locatie aan de oostzijde van de Overijsselse Vecht tussen de A28, Hessenweg, Kranenburgweg en de Ordelseweg.

Planning
De geluidswal wordt in twee fasen aangelegd:
2005 – 2006: geluidswal Blaloweg – Hertsenbergweg
2009: geluidswal Hertsenbergweg – Zwolle IJsselkanaal

Onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kunnen een wijziging in de planning veroorzaken.

Het verkeer op de toekomstige Westenholterallee kan in de nieuwe situatie het Zwolle-IJsselkanaal oversteken zonder gehinderd te worden door het kruisende scheepvaartverkeer. Over het kanaal wordt namelijk een brug aangelegd met 2×2 rijstroken. De nieuwe brug is qua formaat en vormgeving vergelijkbaar met de huidige brug over het Zwolle-IJsselkanaal in de Voorstweg. De brug wordt gemaakt van grijs beton.

Planning
Naar verwachting wordt de nieuwe brug over het Zwolle-IJsselkanaal in 2009 aangelegd.
Start: mei 2009
Gereed: november 2009

Onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kunnen een wijziging in de planning veroorzaken.

Gevolgen bereikbaarheid:
Geen, de werkzaamheden worden naast de weg uitgevoerd. Het verkeer kan dus ongehinderd haar weg vervolgen.

Planning

Fase 1 Westenholterallee
november 2005 – oktober 2006: Reconstructie kruising Blaloweg / Turnhoutsweg

Fase 2 Westenholterallee

 • 2007 / eind 2008: Verplaatsen onderkomen Rijkswaterstaat
 • maart 2009 – november/december 2009: Aanleg brug over Zwolle – IJsselkanaal
 • september 2008 – november 2009: Aanleg 2e fase Westenholterallee:
  • september 2008 – november 2008 reconstructie noordzijde Klipperweg
  • november 2008 – april 2009 reconstructie zuidzijde Klipperweg

Vanaf 5 november 2008 rijdt het verkeer via de (deels nieuwe) zuidelijke rijbaan van de Klipperweg, de noordelijke rijbaan is nu klaar. Het verkeer komend vanuit de Branderweg rijdt rechtstreeks naar de Voorster kruising. De afslag naar de Weidesteenlaan wordt afgesloten, het verkeer wordt via de Loggerweg omgeleid.


Vanaf heden krijgt de nieuwe Westenholterallee er een stukje weg bij, de huidige bocht bij de Klipperweg – Boeierweg wordt dan als het ware vergroot. De nieuwe weg loopt dan vanaf de Weidesteenlaan naar de Trawlerweg via de Boeierweg. De aannemer kan dan beginnen met het opnieuw opbouwen van de Klipperweg vanaf de Botterweg.

Animaties: gemeente Zwolle

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Het wordt een mooie weg maar of het naar stadshagen sneller wordt…. ik betwijfel het. Er loopt nu toch een 2×2 langs scania.


  Maak melding

 2. Ik schat toch van wel. Je ontloopt de verkeersstromen naar het centrum en naar de nieuwe delen van de Voorsterpoort. Daarnaast kent de nieuwe weg volgens mij minder verkeerslichten en rijd je in één keer van Westenholte naar het kruispunt bij Scania/Spoolde.


  Maak melding

 3. Begrijp ik goed dat:
  1) Scania verdwijnt? Op de eerste animatie staat alleen Rijkswaterstaat genoemd en over een deel van het huidige terrein van Scania komt sowieso de nieuwe weg te liggen.
  2) De huidige brug in de Turnhoutsweg (bij de sluis) blijft liggen, maar wellicht alleen voor fietsers wordt?


  Maak melding

 4. Op de animatie zie ik dat de wegen het Scaniaterrein niet raken. Dat blijft dan gewoon zo.
  De oude brug zal een B-weg worden.


  Maak melding

 5. @Leo:
  Als je nu vanaf de rotonde bij afrit Zwolle Zuid komt en richting Westenholte rijdt, moet je links en rechts richting de Turnhoutsweg.
  Het nieuwe tracé is daar rechtdoor, op een plek waar nu nog een bende vrachtwagens van Scania staat.

  @Willem:
  thanks ; ga ik kijken.


  Maak melding

Reageer