Onderzoek bekendheid en imago gemeenteraad

Zwolle – Hoe ver reikt uw kennis over de lokale politiek van de gemeente Zwolle? Hoe groot is uw betrokkenheid bij de lokale politiek? En welk beeld heeft u van de gemeenteraad van Zwolle? Dit zijn vragen die centraal staan in een onderzoek dat de gemeenteraad van Zwolle laat uitvoeren onder Zwolse burgers.

Voor het onderzoek wordt een steekproef gehouden onder alle Zwolse burgers. Daarnaast wordt ook een groep leden van het Zwolse Burgerpanel benaderd.  De gemeenteraad laat periodiek onderzoeken hoe het gesteld is met de bekendheid en het imago van de gemeenteraad. In 2004 is hiermee gestart en in 2007 heeft het laatste onderzoek plaatsgevonden.

In combinatie met het onderzoek naar de bekendheid en het imago van de gemeenteraad wordt ook het Raadsplein, de nieuwe vergaderstructuur geëvalueerd. Dit wordt gedaan onder burgers en deelnemers aan het Raadsplein. De gemeenteraad werkt nu bijna een jaar met het Raadsplein. Er is afgesproken dat na ongeveer een jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Hiervoor is een enquête uitgezet onder andere onder burgers die hebben ingesproken bij het Raadsplein of op een andere manier betrokken zijn geweest bij de informatieronde van het Raadsplein. Ook vinden er met enkele van hen diepte-interviews plaats en zal er een groepsgesprek zijn met insprekende burgers en/of organisaties. In de enquête naar de bekendheid en imago van de Zwolse gemeenteraad wordt ook aandacht besteedt aan het Raadsplein. 

In september neemt de raad tijdens een raadsretraite kennis van de onderzoeksresultaten. Op basis van de onderzoeksresultaten bekijkt de gemeenteraad of en hoe ze de communicatie met de burgers kan verbeteren en of de gemeenteraad met het Raadsplein in de huidige vorm door blijft gaan.

Artikel delen:

Reageer