Ontwerpavonden Bagijneweide

Zwolle – De afgelopen maanden zijn er flinke stappen gezet in de herontwikkeling van de Bagijneweide. In twee inspiratiedagen hebben bewoners en andere betrokkenen een gezamenlijke visie voor de Bagijneweide gemaakt. Nu is het tijd voor het vervolg. Tijdens twee ontwerpavonden op 26 mei en 10 juni wordt de visie op het gebied concreet gemaakt en uitgewerkt. Met als resultaat een Programma van Eisen en een stedenbouwkundig raamwerk voor het gebied.  

De visie die tijdens de Inspiratiedagen tot stand is gekomen staat, samen met informatie over de geschiedenis van het gebied, beleidsdoelstellingen en de randvoorwaarden, beschreven in een Nota van Uitgangspunten. De nota is kortgeleden vastgesteld door de gemeenteraad. Het is de afsluiting van de eerste fase van de herontwikkeling van de Bagijneweide en is nu het kader voor het vervolg.

Tijdens de eerste ontwerpavond wordt in kleine groepen een plan voor de herontwikkeling van de Bagijneweide gemaakt aan de hand van drie invalshoeken:kunst & cultuur, gebouwen en openbare ruimte. Aan het einde van de avond wordt gezamenlijk gezocht naar de overeenkomsten tussen de verschillende plannen: zijn er al grote lijnen te ontdekken? Op basis hiervan werkt een ontwerpbureau een aantal financieel haalbare modellen uit voor de tweede Ontwerpavond. Tijdens de tweede ontwerpavond presenteert het bureau twee of drie uitgewerkte voorstellen voor de Bagijneweide. Deze voorstellen worden door de deelnemers met elkaar vergeleken en beoordeeld. Daarna wordt gezamenlijk vastgesteld welk model het meeste aanspreekt en daarmee voldoet aan de eisen die in de Nota van Uitgangspunten gesteld zijn. Het ontwerpbureau en de gemeente gaan op basis hiervan een concept Programma van Eisen en een stedenbouwkundig raamwerk maken.  

Op 24 juni vindt de terugkoppeling van de Ontwerpavonden plaats. Tijdens deze avond wordt het stedenbouwkundig raamwerk en het concept Programma van Eisen gepresenteerd. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen hierover hun mening geven. Alle reacties worden verwerkt in het definitieve Programma van Eisen. Dit wordt tenslotte voor akkoord voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad.  

Iedereen die mee wil denken over de toekomst van de Bagijneweide kan meedoen, ook mensen die niet in het gebied wonen, zijn welkom tijdens de ontwerpavonden en de terugkoppeling. De ontwerpavonden en de terugkoppeling zijn in het Historisch Centrum Overijssel aan de Van Wevelinkhovenstraat.

Programma

Wat                                       Wanneer      Hoe laat         Waar

1e Ontwerpavond                     26 mei         19.00 uur        Historisch Centrum Overijssel

2e Ontwerpavond                     10 juni         19.00 uur        Historisch Centrum Overijssel

Terugkoppeling resultaten        24 juni         19.00 uur        Historisch Centrum Overijssel

 

Meer informatie over de herontwikkeling van de Bagijneweide en het programma voor de Ontwerpavonden vindt u op de website: www.bagijneweidezwolle.nl

 

Artikel delen:

Reageer